NHM मार्फत महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी मेगा भरती

Updated On : 8 August, 2020 | MahaNMK.com

icon

NHM Recruitment 2020: The National Health Mission (NHM) is a merger of the National Rural Health Mission (NRHM) and the National Urban Health Mission (NUHM). NHM was launched by the government of India in 2013. It is operated by the Mission Director and it is being monitored by National Level Monitors. The Official Website is nhm.gov.in, Keep Visiting www.MahaNMK.com for all the latest jobs regarding NHM and various categories.

NHM (नॅशनल हेअल्थ मिशन) हे २०१३ मध्ये भारत सरकारने नॅशनल रूरल हेअल्थ मिशन आणि नॅशनल अर्बन हेअल्थ मिशन यांचे एकत्रीकरण करून बनवले. NHM अंतर्गत येणाऱ्या सर्व जाहिरातींची माहिती आपल्याला एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी म्हणून आम्ही हे पेज बनवत आहोत. कृपया नवीन सर्व जाहिरातींसाठी www.MahaNMK.com  हे संकेतस्थळ नियमित वापरात राहा.

NHM Recruitment 2020

NHM has various job openings nowadays. We're working on it very carefully to inform you about each and every NHM Recruitment and NHM Job Openings on the same page. Here are the latest openings at NHM across India.


Latest NHM Jobs:

Adv. Date: 8th July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] भंडारा येथे विविध पदांच्या ३१ जागा
Vacancies: 31 Last Date: 14th August 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 8th July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] यवतमाळ येथे विविध पदांच्या जागा
Vacancies: - Last Date: 12th August 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 8th July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] ठाणे येथे विविध पदांच्या ०३ जागा
Vacancies: 03 Last Date: 10th August 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 7th July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] पुणे येथे सल्लागार अहवाल पदांची ०१ जागा
Vacancies: 01 Last Date: 10th August 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 25th July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] औरंगाबाद येथे विविध पदांच्या जागा
Vacancies: - Last Date: 31st July 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 23rd July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] नागपूर येथे विविध पदांच्या जागा
Vacancies: - Interview on Every Monday to Friday
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 7th July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] रायगड येथे विविध पदांच्या २५५ जागा
Vacancies: 255 Last Date: 15th July 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 7th July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] गोंदिया येथे विविध पदांच्या १३५ जागा
Vacancies: 135 Last Date: 10th July 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 4th July 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] अकोला येथे विविध पदांच्या ६३ जागा
Vacancies: 63 Last Date: 6th July 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 16th June 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] सिंधुदुर्ग येथे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या ०४ जागा
Vacancies: 04 Last Date: 23rd June 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 16th June 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] सिंधुदुर्ग येथे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या ०४ जागा
Vacancies: 04 Last Date: 23rd June 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 29th May 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] अलिबाग-रायगड येथे विविध पदांच्या ६५ जागा
Vacancies: 65 Last Date: 4th June 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 9th May 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत [NHM] विविध पदांच्या १४४ जागा
Vacancies: 144 Last Date: 11th May 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 7th May 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान [NUHM] पुणे येथे विविध पदांच्या ५९ जागा
Vacancies: 59 Last Date: 9th May 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 7th May 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] सोलापूर येथे विविध पदांच्या ९६ जागा
Vacancies: 96 Last Date: 8th May 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 6th May 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] वर्धा येथे विविध पदांच्या १९ जागा
Vacancies: 19 Last Date: 14th May 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 2nd May 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] पालघर येथे विविध पदांच्या ४१ जागा
Vacancies: 41 Last Date: 8th May 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Latest NHM Jobs:

Adv. Date: 2nd May 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान [NUHM] नागपूर येथे विविध पदांच्या ४५८ जागा
Vacancies: 458 Last Date: 5th May 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 27th April 2020

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान [NUHM] नागपूर येथे विविध पदांच्या ५९ जागा
Vacancies: ५९ Last Date: 03rd May 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 23rd April 2020

NHM Buldhana Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] बुलढाणा येथे वैद्यकीय अधिकारी पदांची ०१ जागा
Vacancies: 1 Last Date: 29th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 21st April 2020

NHM Aurangabad, Jalana, Parbhani, Hingoli Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली येथे विविध पदांच्या ३४८५ जागा
Vacancies: 3485 Last Date: 25th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

NHM Chandrapur 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] चंद्रपूर येथे विविध पदांच्या ४८ जागा
Vacancies: 48 Last Date: 26th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 18th April 2020

NHM Pune 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] पुणे येथे विविध पदांच्या जागा
Vacancies: -- Last Date: 21st April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

NHM Nashik 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] नाशिक येथे विविध पदांच्या ४८०८ जागा
Vacancies: 6521 Last Date: 18th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 17th April 2020

NHM Recruitment 2020
NHM मार्फत लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद येथे ६५२१ जागा
Vacancies: 6521 Last Date: 18th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

NHM Recruitment 2020
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या जागा
Vacancies: -- Last Date: 20th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

NHM Nagpur Recruitment 2020
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान [NUHM] नागपूर येथे विविध पदांच्या २५ जागा
Vacancies: 25 Last Date: 21st April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

Adv. Date: 16th April 2020

NHM Nagpur Recruitment
NHM नागपूर येथे विविध पदांच्या ५१६५ जागा
Vacancies: 5165 Last Date: 19th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

NHM Akola Recruitment
NHM अकोला येथे विविध पदांच्या जागा
Vacancies: -- Last Date: 18th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

NHM Buldhana Recruitment
NHM बुलढाणा येथे विविध पदांच्या ११० जागा
Vacancies: 110 Last Date: 18th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

NHM Jalgaon Recruitment
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [NHM] जळगाव येथे विविध पदांच्या जागा
Vacancies: -- Last Date: 30th April 2020
सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा (Click Here)

 


MahaNMK.com is always ready to serve you with better information available on the internet. Our aim is to provide you quality information so that it will be easier for you to identify the correct information. Many people often get confused about the NHM long-form and with some other frequently asked questions. 

NHM FAQs

What is NHM?

The National Health Mission (NHM) is a merger of the National Rural Health Mission (NRHM) and the National Urban Health Mission (NUHM).


When NHM Established?

NHM was launched and established by the government of India in 2013. By merging NRHM and NUHM and formed NHM.


What is NRHM?

NRHM means National Rural Health Mission (NRHM) now it is called NHM.


What is NUHM?

NUHM means National Urban Health Mission (NUHM) now it is called NHM.


What is the official website of NHM?

National Health Mission (NHM) has an official website where they post all the related queries about NHM. The official website for NHM is nhm.gov.in


Do you have any NHM related query then feel free to comment below, our team at MahaNMK.com is always ready to help you with the best. :)

टीप: आपले वय मोजण्याकरिता Age Calculator चा वापर करावा.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[DRDO-DESIDOC] संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था भरती २०२१
अंतिम दिनांक : १४ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[DRDO-ITR] संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था भरती २०२१
अंतिम दिनांक : १५ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[Krushi Vibhag] महाराष्ट्र कृषि विभाग भरती २०२१
अंतिम दिनांक : २७ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[GHB] गोवा हाऊसिंग बोर्ड भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ०८ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[Department Of Posts] पोस्ट विभाग भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ११ डिसेंबर २०२१
NMK
[NCLT] नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भरती २०२१
अंतिम दिनांक : २२ नोव्हेंबर २०२१