[NHM] राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोल्हापूर भरती २०२२

Updated On : 19 January, 2022 | MahaNMK.com

icon

NHM Kolhapur Recruitment 2022

NHM Kolhapur Bharti 2022, NHM long-form is the National Health Mission. In Kolhapur, NHM Recruitment notification will be displayed on the official website of NHM Kolhapur i.e. nhm.gov.in. Kolhapur is one of the popular cities in Maharashtra. This page will keep you updated on the upcoming Kolhapur NHM Recruitments 2022. You can check other Kolhapur Jobs from Maha NMK, keep visiting MahaNMK.com.


जाहिरात दिनांक: १९/०१/२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २५ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

NHM Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
भूलतज्ञ/ Anaesthetist -
स्त्रीरोगतज्ञ/ Gynecologist
बालरोगतज्ञ/ Pediatrician
सर्जन/ Surgeon
भिषक/ Physician
रेडिओलॉजिस्ट/ Radiologist

Eligibility Criteria For NHM Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
एमडी (भूलतज्ञ)/ डीए / डीएनबी
एमडी/ एमएस (Gyn)/ डिजिओ/ डीएनबी
एमडी (Ped)/ डीएनबी/ डीसीएच
एमएस जनरल सर्जरी / डीएनबी
एमडी (मेडिसिन)/ डीएनबी
एमडी (रेडिओलॉजि)/ डीएमआरडी

शुल्क : -

वेतनमान (Pay Scale) : ७५,०००/- रुपये.


नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : Rural Hospital Cell, Civil Surgeon Office, CPR, Kolhapur.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in


Expired :

 

जाहिरात दिनांक: २८/१२/२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या ७१ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ७१ जागा

NHM Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
शितसाखळी तंत्रज्ञ/ Cold Chain Technician ०१
एनडीसीपी लेखापाल/ NDCP Accountant ०१
कान नाक घसा तज्ञ/ Ear, Nose, Throat Specialist ०१
ऑडिओलॉजीस्ट/ Audiologist ०१
ऑडिओलॉजीस्ट सहाय्यक/ Audiologist Assistant ०१
इन्स्ट्रक्टर हिअरिंग/ Instructor Hearing ०१
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ Laboratory Technician ०१
स्टाफ नर्स/ Staff Nurse ५०
 वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०१
१०  वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष)/ Medical Officer (Male) ०२
११ भिषक/ Physician ०३
१२ स्त्रीरोगतज्ञ/ Gynecologist ०३
१३ बालरोगतज्ञ/ Pediatrician ०१
१४ भूलतज्ञ/ Anaesthetist ०४

Eligibility Criteria For NHM Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
१० वी परीक्षा उत्तीर्ण + मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन & वातानुकुलीत मध्ये आयटीआय 
बी.कॉम, टॅली इआरपी ९, MS-CIT व मराठी ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखन
एमएस ईएनटी / डिओआरएस / डीएनबी
ऑडिओलॉजी पदवी
१२ वी + ऑडिओलॉजी पदविका
हिअरिंग इन्स्ट्रक्टर पदवी
डीएमएलटी
जीएनएम / बी.एस्सी. नर्सिंग
एम.बी.बी.एस
१० एमबीबीएस/ बीएएमएस
११ एमडी (मेडिसिन)/ डीएनबी
१२ एमडी/ एमएस (Gyn)/ डिजिओ/ डीएनबी
१३ एमडी (Ped)/ डीएनबी/ डीसीएच
१४ एमडी (Anaesthetist)/ डीए / डीएनबी

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्ग प्रवर्ग - ०५ वर्षे सूट]

  • एमबीबीएस, विशेषतज्ञ आणि अतिविशेषज्ञ - ७० वर्षापर्यंत.

शुल्क : १५०/- रुपये [राखीव प्रवर्ग - १००/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : १७,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कक्ष २ मजला , आरोग विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: २१/१२/२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या २६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: २६ जागा

NHM Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
विशेषज्ञ स्त्रीरोगतज्ञ/ Specialist Gynecologist ०३
विशेषज्ञ बालरोगतज्ञ/ Specialist Pediatrician ०३
विशेषज्ञ भूलतज्ञ/ Specialist Anesthesiologist ०६
स्टाफ नर्स/ Staff Nurse १०
पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी/ Full-Time Medical Officer ०४

Eligibility Criteria For NHM Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
एमडी/एमएस (स्त्रीरोग तज्ञ) / डीजिओ/ डीएनबी ७० वर्षापर्यंत
एमडी (बालरोग तज्ञ) / डीए/ डीएनबी ७० वर्षापर्यंत
एमडी भूलतज्ञ / डीए / डीएनबी/ डीसीएच ७० वर्षापर्यंत
एम.बी.बी.एस MCI/MMC कौन्सिल कडील नोंदणी अनिवार्य ३८ वर्षापर्यंत
जीएनएम / बी.एस्सी. नर्सिंग तसेच MNC कडील नोंदणी अनिवार्य आहे ७० वर्षापर्यंत

सूचना : शासकीय/ निमशासकीय अनुभव असल्यास प्राधान्य

सूचना - वयाची अट (स्टाफ नर्स पदांसाठी) : [राखीव प्रवर्ग - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : १५०/- रुपये [राखीव प्रवर्ग - १००/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : २०,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : उपसंचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ कोलापूर, दुसरा मजला, SP ऑफिस जवळ, कसबा रोड, कोल्हापूर - ४१६००३.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: २१/०८/२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या १६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १६ जागा

NHM Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०१
भूलतज्ञ/ Anesthesiologis ०४
भिषक/ Physician ०२
स्त्रीरोग तज्ञ/ Gynecologist ०३
बालरोग तज्ञ/ Pediatrician ०१
रेडिओलॉजिस्ट/ Radiologist ०१
नेफ्रोलॉजिस्ट/ Nephrologist  ०१
एक्स-रे तंत्रज्ञ/ X-Ray Technician ०३

Eligibility Criteria For NHM Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
एमबीबीएस
एमडी भूलतज्ञ / डीए / डीएनबी
एमडी (औषध)/ डीएनबी
एमडी/एमडी (स्त्रीरोग तज्ञ) / डीजिओ / डीएनबी
एमडी (बालरोग तज्ञ) / डीसीएच / डीएनबी
एमडी रेडिओलॉजि / डीएमआरडी
डीएम नेफ्रोलॉजि
१०+२ सह डिप्लोमा - संबंधित फील्ड मध्ये

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय प्रवर्ग - ०५ वर्षे सूट]

  • एम.बी.बी.एस., विशेषतज्ञ  - ७० वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १७,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : ग्रामीण रुग्णालय, नियंत्रण कक्ष, सी.पी. आर हॉस्पिटल, कोल्हापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०५/०८/२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या ०६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०६ जागा

NHM Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०५
फिजिओथेरपिस्ट/ Physiotherapist ०१

Eligibility Criteria For NHM Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
एमबीबीएस/ बीएचएमएस
बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [राखीव प्रवर्ग - ०५ वर्षे सूट]

  • वैद्यकीय अधिकारी - ७० वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २०,५००/- रुपये ते २८,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (वैद्यकीय अधिकारी) : ग्रामीण रुग्णालय, नियंत्रण कक्ष, सी.पी. आर हॉस्पिटल, कोल्हापूर.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (फिजिओथेरपिस्ट) : सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग) कार्यालय, आर.के. नगर रोड, शेंडा पार्क, कोल्हापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०५/०८/२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या ०६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०६ जागा

NHM Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०१
वरिष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक/ Senior Tuberculosis Treatment Supervisor ०२
वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक/ Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor ०१
टीबी हेल्थ व्हिजिटर/ TB Health Visitor ०१

Eligibility Criteria For NHM Kolhapur

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १५,५००/- रुपये ते ६०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग केंद्र, १४, “कृष्णा बिल्डींग”, सी. पी. आर हॉस्पिटल आवर, दसरा चौक, कोल्हापूर - ४१६००२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ३०/०४/२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या १४ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १३ मे २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १४ जागा

NHM Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सांख्यिकी अन्वेषक/ Statistical Investigator ०१
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०७
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ Laboratory Technician ०५
टी.बी.एच.व्ही./ T.B.H.V.  ०१

Eligibility Criteria For NHM Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
०१) सांख्यिकी किंवा गणिताची पदवी ०२) MS-CIT
एम.बी.बी.एस किंवा समकक्ष पदवी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया मस्ट रोटरी इंटर्नशिप अनिवार्य
बी.एस्सी सह डीएमएलटी
पदवी 

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [राखीव प्रवर्ग - ०५ वर्षे सूट]

  • वैद्यकीय अधिकारी - ७० वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १८,०००/- रुपये ते ६०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : उपसंचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर, दुसरा माळा, एस. पी. ऑफिस जवळ, कसबा बावडा रोड कोल्हापूर - ४१६००३.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ०२/०३/२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या २० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहोचण्याची अंतिम दिनांक ०९ मार्च २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : २० जागा

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नाव  जागा
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०२
भूलतज्ञ/ Anesthesiologist ०५
फिजिशियन/ Physician ०३
स्त्रीरोग तज्ञ/ Gynecologist ०४
बालरोग तज्ञ/ Pediatrician ०२
केस नोंदणीकृत सहाय्यक/ Case Registered Assistant ०१
एक्स-रे तंत्रज्ञ/ X-Ray Technician ०३

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १७,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठिवण्याचा पत्ता : ग्रामीण रुग्णालय नियंत्रण कक्ष, सी.पी.आर कोल्हापूर.

जाहिरात (Notification) : पाहा

महाराष्ट्रातील NHM मेगा भरती पाहण्यासाठी - NHM Recruitment येथे क्लिक करा (भरपूर जागा)

Official Site : www.arogya.maharashtra.gov.in/ www.zpkolhapur.gov.in


MahaNMK.com is always here to solve your queries and to guide you towards your employment journey. Here are some FAQs people ask us very often.

What is NHM?

NHM is a National Health Mission. So the full form for NHM is National Health Mission. 


What is NHM Kolhapur?

NHM stands for National Health Mission. NHM Kolhapur is a subdivision of NHM for the Kolhapur region. It is frequently called NHM Kolhapur.


How can I join NHM?

Anyone can join the NHM by checking its official notification first. Then the candidate should follow the respective procedure for the recruitment. You can get the latest NHM Jobs from MahaNMK.com


What is the Official Website For NHM?

NHM stands for National Health Mission and the Official website for NHM is nhm.gov.in. 


These are some questions people ask us very often, so we decided to provide them a solution so that they can get it better. Keep visiting Maha NMK regularly for the latest jobs, exams, and study material. Thanks for visiting MahaNMK.com

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[UGC] विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत भरती २०२२
अंतिम दिनांक : २० फेब्रुवारी २०२२
NMK
[HQ MIRC Ahmednagar] मुख्यालय MIRC अहमदनगर भरती २०२२
अंतिम दिनांक : १२ फेब्रुवारी २०२२
NMK
[Army Recruiting Office] आर्मी रिक्रुटिंग ऑफिस भरती २०२२
अंतिम दिनांक : १२ फेब्रुवारी २०२२
NMK
[CGA] कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०८ मार्च २०२२
NMK