PSI Main 2011 - Paper 1

1. 

'तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपणे' म्हणजे __________.

2. 

'गणेश' हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

3. 

खालील वाक्यात कोणत्या प्रकारच्या सर्वनामाचा वापर केला आहे ? 

आम्ही समजलो, तुमच्या मनात काय आहे ते.

4. 

खालील म्हणीच्या अर्थासाठी अचूक पर्याय निवडा. 

‘तोफेच्या तोंडी देणे’

5. 

हात हलवत परत येणे' या वाक्प्रचाराच्या विरुद्धार्थी वाक्प्रचार ओळखा.

6. 

खालीलपैकी देशी' शब्द ओळखा.

7. 

खालील शब्द हा कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ? 

शरत्काल

8. 

शब्द सिद्ध होण्याच्या क्रियेला ________ म्हणतात .

9. 

खालीलपैकी कोणता शब्द क्रियापद नाही ?

10. 

खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?

11. 

खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ? 

12. 

'थेंबे थेंबे तळे साचे' या म्हणीतून कोणत्या गोष्टीचे महत्त्व सुचवले आहे ?

13. 

चांगला मुलगा परीक्षेत पास होतो. या वाक्यातील विशेषणाचा प्रकार ओळखा. 

14. 

'प्रगती' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा,

15. 

'स्वतः मेल्यावाचून स्वर्ग दिसत नाही.' या म्हणीचा अर्थ

16. 

पंकज' या शब्दाचा योग्य अर्थ सांगा.

17. 

शुद्ध शब्द ओळखा.

18. 

खालील वाक्यांचे संयुक्त वाक्यात रूपांतर करा. 

अ) साखरेची टंचाई आहे. 

आ) भाववाढ करावी लागते.

19. 

'आजी दृष्ट काढते.' वाक्यातील प्रयोग ओळखा.

20. 

एखाद्या शब्दासाठी असलेला पर्याय दाखविण्यासाठी दोघांच्या मध्ये वापरल्या जाणा-या चिन्हास म्हणतात.

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018