icon

[UPSC] संघ लोक सेवा आयोगामार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र

Updated On : 12 August, 2022 | MahaNMK.com


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-II परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ०४ सप्टेंबर २०२२ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] नागरी सेवा (Civil Services) पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : २४ ते २६ जून २०२२ रोजी

IES परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा

ISS परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] नागरी सेवा (Civil Services) पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ०५ जून २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CDS- I] मार्फत संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- I) २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : १० एप्रिल २०२२ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CGS] मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा दिनांक : २५ & २६ जून २०२२ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा 


UPSC - इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा 


UPSC - CMS संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा २०२१

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CMS] संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा २०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ०९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा 


UPSC - EPFO परीक्षा प्रवेशपत्र

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - EPFO] परीक्षा २०२० प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक :

महत्वाच्या लिंक्स

अधिक माहिती (Blog)

Click Here

वेबसाईट लिंक

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा प्रवेशपत्र :

NMK
UGC NET परीक्षा प्रवेशपत्र
दिनांक : १३ ऑक्टोबर २०२२