[UPSC Hall Ticket] संघ लोक सेवा आयोगामार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र

Date : 13 April, 2024 | MahaNMK.com

icon

UPSC Hall Ticket - UPSC Admit Card

(UPSC CDS) संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- I) 2024 प्रवेशपत्र 

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [UPSC CDS] संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- I) 2024 प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

आपल्या मित्रांना पाठवा :

परीक्षा दिनांक : 21 एप्रिल 2024 रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


(UPSC-NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-I परीक्षा 2024 प्रवेशपत्र

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [UPSC-NDA] राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-I परीक्षा 2024 प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : 21 एप्रिल 2024 रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- II) 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : 03 सप्टेंबर 2023 रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-II परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : 03 सप्टेंबर 2023 रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-I परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : 16 एप्रिल 2023 रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - ESE) इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : 19 फेब्रुवारी २०२3 रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-II परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ०४ सप्टेंबर २०२२ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] नागरी सेवा (Civil Services) पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : २४ ते २६ जून २०२२ रोजी

IES परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा

ISS परीक्षा प्

परीक्षा प्रवेशपत्र

NMK

दिनांक : १३ एप्रिल २०२४

NMK

दिनांक : १३ एप्रिल २०२४

NMK

दिनांक : १३ एप्रिल २०२४

NMK

दिनांक : १४ फेब्रुवारी २०२४

NMK

दिनांक : १४ फेब्रुवारी २०२४

NMK

दिनांक : २९ नोव्हेंबर २०२३

NMK

दिनांक : २९ नोव्हेंबर २०२३

NMK

दिनांक : २९ नोव्हेंबर २०२३

सर्व परीक्षा प्रवेशपत्र पहा >>
Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.