[UPSC] संघ लोक सेवा आयोगामार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र

Date : 25 March, 2023 | MahaNMK.com

icon

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-I परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : 16 एप्रिल 2023 रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - ESE) इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : 19 फेब्रुवारी २०२3 रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-II परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ०४ सप्टेंबर २०२२ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] नागरी सेवा (Civil Services) पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : २४ ते २६ जून २०२२ रोजी

IES परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा

ISS परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] नागरी सेवा (Civil Services) पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ०५ जून २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CDS- I] मार्फत संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- I) २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : १० एप्रिल २०२२ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CGS] मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा दिनांक : २५ & २६ जून २०२२ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा 


UPSC - इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र

संघ लोक सेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission] इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र :

परीक्षा प्रवेशपत्र

NMK

दिनांक : २३ मे २०२३

NMK

दिनांक : २३ मे २०२३

NMK

दिनांक : २० एप्रिल २०२३

NMK

दिनांक : ०७ एप्रिल २०२३

NMK

दिनांक : २५ मार्च २०२३

NMK

दिनांक : २५ मार्च २०२३

NMK

दिनांक : १० मार्च २०२३

NMK

दिनांक : २१ फेब्रुवारी २०२३

सर्व परीक्षा प्रवेशपत्र पहा >>
Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.