icon

[MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र २०२२

Updated On : 3 October, 2022 | MahaNMK.com


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२२ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत राज्यसेवा मेन्स परीक्षा-२०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०३ एप्रिल २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा

मुख्य परीक्षा (संयुक्त पेपर क्र.१) दिनांक : ०६ ऑगस्ट २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत राज्यसेवा मेन्स परीक्षा-२०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०७ मे ते ०९ मे २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०३ एप्रिल २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत दिवाणी न्यायाधीश प्रथमवर्ग पूर्व परीक्षा २०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १२ मार्च २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २३ मार्च २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२० प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २७ मार्च २०२१ रोजी

मुख्य परी

महत्वाच्या लिंक्स

अधिक माहिती (Blog)

Click Here

वेबसाईट लिंक

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा प्रवेशपत्र :

NMK
UGC NET परीक्षा प्रवेशपत्र
दिनांक : १३ ऑक्टोबर २०२२