icon

[MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र २०२२

Updated On : 4 August, 2022 | MahaNMK.com


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत राज्यसेवा मेन्स परीक्षा-२०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०३ एप्रिल २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा

मुख्य परीक्षा (संयुक्त पेपर क्र.१) दिनांक : ०६ ऑगस्ट २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा

 


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत राज्यसेवा मेन्स परीक्षा-२०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०७ मे ते ०९ मे २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०३ एप्रिल २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत दिवाणी न्यायाधीश प्रथमवर्ग पूर्व परीक्षा २०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १२ मार्च २०२२ रोजी

पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २३ मार्च २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२० प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २७ मार्च २०२१ रोजी

मुख्य परीक्षा दिनांक : १८ डिसेंबर २०२१ रोजी

मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र : येथे क्लिक करा


राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२० प्रवेशपत्र

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग [Maharashtra Public Service Commission] मार्फत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२० प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १४ मार्च २०२१ २१ मार्च २०२१ रोजी

मुख्य परीक्षा दिनांक : ०४, ०५ व ०६ डिसेंबर २०२१ रोजी

मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र :

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा प्रवेशपत्र :