icon

[SSC] स्टाफ सिलेक्शन कमिशन परीक्षा प्रवेशपत्र २०२२

Updated On : 20 January, 2022 | MahaNMK.com


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत संयुक्त पदवी स्तर (CGL) परीक्षा 2020 Tier II प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता. 

Tier-I परीक्षा दिनांक : १३ ते २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी

Tier-II परीक्षा दिनांक : २८ व २९ जानेवारी २०२२ रोजी

Tier-II परीक्षा प्रवेशपत्र (SS WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


 

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत स्टेनोग्राफर (ग्रेड C & D) परीक्षा २०२० प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

Tier-I परीक्षा दिनांक : ०४ ते १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी

Tier-II परीक्षा दिनांक : ०९ जानेवारी २०२२ रोजी

Tier-II प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


स्टेनोग्राफर (ग्रेड C & D) परीक्षा २०२० प्रवेशपत्र 

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत स्टेनोग्राफर (ग्रेड C & D) परीक्षा २०२० प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ११, १२ व १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र  : येथे क्लिक करा


मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS परीक्षा 2020 (TIER I)

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS परीक्षा 2020 (TIER I) प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

CBT परीक्षा (TIER I) दिनांक : ०५ ऑक्टोबर ते ०२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई)  : येथे क्लिक करा


संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (१०+२) CHSL परीक्षा २०२० Tier I प्रवेशपत्र

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (१०+२) CHSL परीक्षा २०२० Tier I प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

Tier-I परीक्षा दिनांक : ०४ ते १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी

परीक्षा (Tier I) प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (१०+२) CHSL परीक्षा २०२० Tier I प्रवेशपत्र

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (१०+२) CHSL परीक्षा २०२० Tier I प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा (Tier I) दिनांक : १२ ते २६ एप्रिल २०२१ रोजी

परीक्षा (Tier I) प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


कनिष्ठ अभियंता पदांची परीक्षा प्रवेशपत्र

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत कनिष्ठ अभियंता पदांची परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा (पेपर I) दिनांक :

महत्वाच्या लिंक्स

अधिक माहिती (Blog)

Click Here

वेबसाईट लिंक

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा प्रवेशपत्र :

NMK
[GATE] गेट परीक्षा प्रवेशपत्र
दिनांक : २० जानेवारी २०२२
NMK
MAT २०२१ परीक्षा प्रवेशपत्र
दिनांक : ०३ डिसेंबर २०२१