icon

[SSC] स्टाफ सिलेक्शन कमिशन परीक्षा प्रवेशपत्र २०२२

Updated On : 4 August, 2022 | MahaNMK.com


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत संयुक्त पदवी स्तर (CGL) परीक्षा २०२१ TIER II प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता. 

TIER II परीक्षा दिनांक : ०८ ते १० ऑगस्ट २०२२ रोजी

TIER II परीक्षा प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


 

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission MTS] मार्फत MTS & हवालदार भरती परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता. 

परीक्षा दिनांक : ०५ ते २६ जुलै २०२२ रोजी

परीक्षा प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (१०+२) CHSL पूर्व परीक्षा २०२१ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता. 

Tier-I  परीक्षा दिनांक : २४ मे ते १० जून २०२२ रोजी

Tier-I प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) एमटीएस परीक्षा २०२२ (TIER II) प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता. 

 CBT परीक्षा (Tier-I) दिनांक : १६ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०२१ रोजी

प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा

PST/PET परीक्षा दिनांक : १८ मे ते ०९ जून २०२२ रोजी

प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) एमटीएस परीक्षा २०२२ (TIER II) प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता. 

 CBT परीक्षा (Tier-I) दिनांक : ०५ ऑक्टोबर ते ०२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी

CBT परीक्षा (Tier-II) दिनांक : ०८ मे २०२२ रोजी

प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत संयुक्त पदवी स्तर (CGL) परीक्षा 2020 Tier II प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता. 

Tier-I परीक्षा दिनांक : १३ ते २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी

Tier-II परीक्षा दिनांक : २८ व २९ जानेवारी २०२२ रोजी

Tier-II परीक्षा प्रवेशपत्र (SS WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन [Staff Selection Commission] मार्फत स्टेनोग्राफर (ग्रेड C & D) परीक्षा २०२० प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

Tier-I परीक्षा दिनांक : ०४ ते १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी

Tier-II परीक्षा दिनांक : ०९ जानेवारी २०२२ रोजी

Tier-II प्रवेशपत्र (SSC WR मुंबई) : येथे क्लिक करा


महत्वाच्या लिंक्स

अधिक माहिती (Blog)

Click Here

वेबसाईट लिंक

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा प्रवेशपत्र :