[WRD] जलसंपदा विभाग गुण नियंत्रण मंडळ भरती २०२१

Updated On : 7 October, 2021 | MahaNMK.com

icon

WRD Maharashtra Recruitment 2021

Quality Control Board, Pune under Water Resource Department has the following new vacancies and the official website is www.wrd.maharashtra.gov.in. This page includes information about the WRD Maharashtra Bharti 2021, WRD Maharashtra Recruitment 2021, WRD Maharashtra 2021 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: ०७/१०/२१

जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag Aurangabad] उस्मानाबाद येथे सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०३ जागा

Jalsampada Vibhag Aurangabad Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ Assistant Engineer Grade-II/ Branch Engineer/ Junior Engineer ०१) शासनमान्य मान्यता प्राप्त स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका किंवा पदाची क्षमता धारण करणारा सेवानिवृत्त अभियंता असावा. ०२) सेवानिवृत्त अभियंत्यांनी बांधकाम किंवा गुण नियंत्रण या कार्यप्रकारांत कमीत कमी १० वर्षाची सेवा
केलेली असावी व त्याच्या पुष्ठ्यर्थ आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडणे आवश्यक आहे. ०३) अर्ज करणाऱ्या सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांचे विरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी व न्यायालयीन प्रकरण चालु अथवा प्रलंबित नसावे. याबाबत अर्जदारांनी साध्या कागदावर प्रतिज्ञा पत्र द्यावे व नियुक्त झाल्यानंतर ज्या कार्यालयातुन सेवानिवृत्त झालेले आहेत, त्या संबंधित कार्यालयाकडून तसे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेवून सादर करणे बंधनकारक राहील.
०३

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत


शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग उस्मानाबाद.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in


Expired :

 

जाहिरात दिनांक: १५/०९/२१

जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag Aurangabad] उस्मानाबाद येथे उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

Jalsampada Vibhag Aurangabad Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी - 2/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता/ Junior Engineer/Branch Engineer/Assistant Engineer जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी ०१

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद कार्यकारी अभियंता, कृष्णा मराठवाडा बांधकाम विभाग क्र १, उस्मानाबाद.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: २०/०८/२१

जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag Jalgaon] जळगाव येथे शाखा अभियंता पदांच्या ०४ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०४ जागा

Jalsampada Vibhag Jalgaon Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
शाखा अभियंता /Branch Engineer ०१) जलसंपदा विभागातून निवृत्त अधिकारी ०२) क.अ./ शा.अ./स.अ. श्रे.१ किंवा समकक्ष पदावर ३ वर्षाचा अनुभव ०४

Eligibility Criteria For Jalsampada Vibhag Jalgaon

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : जळगाव (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता, जळगाव पाटबंधारे विभाग, जळगाव गिरणा कॉलनी, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जळगाव.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०७/०८/२१

जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag Aurangabad] औरंगाबाद येथे कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Jalsampada Vibhag Aurangabad Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य)/ Junior Engineer/Branch Engineer/Assistant Engineer ०१) शासनमान्य मान्यता प्राप्त स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका किंवा पदाची क्षमता धारण करणारा
सेवानिवृत्त अभियंता असावा. ०२) सेवानिवृत्त अभियंत्यांनी बांधकाम किंवा गुण नियंत्रण या कार्यप्रकारांत कमीत कमी १० वर्षाची सेवा
केलेली असावी व त्याच्या पुष्ठ्यर्थ आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडणे आवश्यक आहे. ०३) अर्ज करणाऱ्या सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य)
यांचे विरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी व न्यायालयीन प्रकरण चालु अथवा प्रलंबित नसावे. याबाबत अर्जदारांनी साध्या कागदावर प्रतिज्ञा पत्र द्यावे व नियुक्त झाल्यानंतर ज्या कार्यालयातुन सेवानिवृत्त झालेले आहेत, त्या संबंधित कार्यालयाकडून तसे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेवून सादर करणे बंधनकारक राहील.
०२

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, सिंचन भवन परिसर, साक्री रोड धुळे - ४२४००२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०३/०६/२१

गुणनियंत्रण पुणे मंडळ, जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag Pune] पुणे येथे कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १४ जून २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Jalsampada Vibhag Pune Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य)/ Junior Engineer/Branch Engineer/Assistant Engineer शासकीय/निमशासकीय सेवेतून कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या पदावरून सेवानिवृत्त झालेला असावा. किमान ०३ वर्षाचा असणे आवश्यक आहे. ०२

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अधीक्षक अभियंता,  गुण नियंत्रण मंडळ पुणे , बंगला नं. २, गुणवत्ता भवन, येरवडा, पुणे येरवडा पोस्ट ऑफिस मागे, येरवडा पुणे.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ०६/०४/२१

जलसंपदा विभाग [Water Resource Department] मार्फत गुण नियंत्रण अभियंता पदांच्या ११ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ एप्रिल २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ११ जागा

WRD Maharashtra Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
गुण नियंत्रण अभियंता/ Quality Control Engineer मान्यता प्राप्त स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी / पदविका धारण करणारा सेवानिवृत्त शाखा अभियंता / उपअभियंता ११

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, बुलढाणा (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण नागपूर, वैनगंगानगर अजनी नागपूर - ४४०००३.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २६/०२/२१

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ [Jalsampada Vibhag PuneMaharashtra Krishna valley Development Corporation] जलसंपदा विभाग, पुणे येथे वकील पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १६ मार्च २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

वकील (Advocate)

शैक्षणिक पात्रता :०१) एलएलबी पदवीधर ०२) अनुभव.

शुल्क : १००/- रुपये 

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०४/०२/२१

जलसंपदा विभाग [Quality Control Board, Pune under Water Resource Department] गुण नियंत्रण मंडळ मुंबई येथे शाखा अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : १० जागा

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नाव  शैक्षणिक पात्रता  जागा
शाखा अभियंता (स्थापत्य)/ Branch Engineer शासकीय / निमशासकीय सेवेतून शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून सेवानिवृत्त  १०

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : महाराष्ट्र

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, गुणवत्ता भवन, बंगला नं २, जेल रोड पुणे - ४११००६.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

टीप: आपले वय मोजण्याकरिता Age Calculator चा वापर करावा.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[Sahitya Akademi] साहित्य अकादमी भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ०१ नोव्हेंबर २०२१
NMK
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव भरती २०२१
अंतिम दिनांक : २५ ऑक्टोबर २०२१
NMK
[Indian Railways] भारतीय रेल्वे भरती २०२१
अंतिम दिनांक : १८ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[NADA] नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ३१ ऑक्टोबर २०२१