[WRD] जलसंपदा विभाग भरती २०२२

Updated On : 30 November, 2022 | MahaNMK.com

icon

WRD Maharashtra Recruitment 2022

Quality Control Board, Under Water Resource Department, has the following new vacancies and the official website is www.wrd.maharashtra.gov.in. This page includes information about the WRD Maharashtra Bharti 2022, WRD Maharashtra Recruitment 2022, and WRD Maharashtra 2022 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitment.


जाहिरात दिनांक: ३०/११/२२

जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag] मध्ये विविध पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०३ जागा

WRD Maharashtra Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
संचालक / Director ०१
उपसंचालक / Deputy Director ०१
सहायक संचालक / Assistant Director ०१

Eligibility Criteria For WRD Maharashtra

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
०१) स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदवीधर किंवा अर्थशास्त्र / उपयोजित अर्थशास्त्र यामधील पदव्युत्तर पदवी, जल वापर व्यवस्थापन किंवा व्यवस्थापन यातील पदवीधारक / पदव्युत्तर पदवी ०२) कृषी विषयक अर्थशास्त्राचे पुरेसे ज्ञान असले पाहिजे.
स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवीधर
०१) स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवीधर ०२) माहिती तंत्रज्ञान मधील पदविका

वेतनमान (Pay Scale) : ५६,१००/- रुपये ते २,०९,२००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सचिव (लक्षेवी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For WRD Maharashtra Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :

 

जाहिरात दिनांक: १९/११/२२

जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag Satara] सातारा येथे सहायक अभियंता श्रेणी २/ कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ आहे. मुलाखत दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Jalsampada Vibhag Satara Recruitment Details:

पदांचे नाव पात्रता  जागा
सहायक अभियंता श्रेणी २/ कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता / Assistant Engineer Grade 2/ Junior Engineer/ Branch Engineer सेवानिवृत्त अधिकारी -

Eligibility Criteria For Jalsampada Vibhag Satara

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सातारा (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता, कृष्ण सिंचन, सिंचन भवन, कृष्णानगर, सातारा.

मुलाखतीचे ठिकाण : अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सिंचन भवन, कृष्णानगर, सातारा.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For Jalsampada Vibhag Satara Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २७/०९/२२

जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag Aurangabad] औरंगाबाद, गोदावरी, जायकवाडी पाटबंधारे येथे कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १८ जागा

WRD Aurangabad Recruitment Details:

पदांचे नाव पात्रता जागा
शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / Branch Engineer / Junior Engineer (Civil) ०१) उमेदवार शासकीय / निमशासकीय सेवेतून कनिष्ठ अभियंता (स्था) / शाखा अभियंता (स्था) या पदावरून सेवानिवृत्त झालेला असावा ०२) ०३ वर्षे अनुभव. १८

Eligibility Criteria For WRD Aurangabad

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता,  जायकवाडी पाटबंधार विभाग, नाथनगर, (उ) पैठण कार्यालय.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For WRD Pune Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १९/०९/२२

जलसंपदा विभाग [Jalsampada Vibhag Nanded] नांदेड येथे उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी (स्थापत्य) पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Jalsampada Vibhag Nanded Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी (स्थापत्य) / Sub Divisional Engineer/ Officer (Civil) ०१) अर्ज करणाऱ्या सेवानिवृत्त अभियंता / अधिकारी यांनी ज्या पदासाठी अर्ज  केलेला आहे त्या विवक्षित कामांसाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा ०३ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. ०२

Eligibility Criteria For Jalsampada Vibhag Nanded

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : नांदेड (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता, ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. ६ चैतन्यनगर, नांदेड या कार्यालयाकडे.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For Jalsampada Vibhag Nanded Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १२/०९/२२

गुण नियंत्रण मंडळ [Jalsampada Vibhag Pune] जलसंपदा विभाग मध्ये शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

WRD Pune Recruitment Details:

पदांचे नाव पात्रता जागा
शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / Branch Engineer / Junior Engineer (Civil) ०१) उमेदवार शासकीय / निमशासकीय सेवेतून कनिष्ठ अभियंता (स्था) / शाखा अभियंता (स्था) या पदावरून सेवानिवृत्त झालेला असावा ०२) ०३ वर्षे अनुभव. ०२

Eligibility Criteria For WRD Pune

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : पुणे, कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ,पुणे, बंगला नं २, गुणवत्ता भवन, येरवडा पोस्ट ऑफिसमागे, येरवडा, पुणे - ४११००६.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For WRD Pune Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०९/०९/२२

पाटबंधारे विभाग [Patbandhare Vibhag Osmanabad] उस्मानाबाद येथे विविध पदांच्या ०५ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सायंकाळी ५:४५ वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०५ जागा

Patbandhare Vibhag Osmanabad Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / Branch Engineer / Junior Engineer ०३
मंडळ अधिकारी / नायब तहसीलदार / Board Officer / Deputy Tehsildar ०२

Eligibility Criteria For Osmanabad Patbandhare Vibhag

शैक्षणिक पात्रता : ०१) शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / मंडळ अधिकारी / नायब तहसीलदार या पदावरून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी / कर्मचारी सदर पदांकरिता अर्ज करण्यास पात्र आहे ०२) ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For Osmanabad Patbandhare Vibhag Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०६/०९/२२

पाटबंधारे विभाग [Patbandhare Vibhag Akola] अकोला येथे कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२२ २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०३ जागा

Patbandhare Vibhag Akola Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / Junior Engineer (Civil) सेवानिवृत्त सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ / शाखा अभियंता / कनिष्ठ यांना विवक्षित कामांसाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा किमान ०३ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. ०३

Eligibility Criteria For Patbandhare Vibhag Akola

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : अकोला (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला, जिल्हा अधिकारी कार्यालय जवळ, अकोला

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For Patbandhare Vibhag Akola Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२२ २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०१/०९/२२

जलसंपदा विभाग [Water Resource Department] मध्ये विविध पदांच्या १० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १० जागा

WRD Maharashtra Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) / Junior Engineer / Branch Engineer / Assistant Engineer Grade-2 (Civil) कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातील पदावर कमीत कमी २ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. १०

Eligibility Criteria For WRD Maharashtra

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : १००/- रुपये.

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : जाहिरात पाहा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For WRD Maharashtra Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :

 

जाहिरात दिनांक: २५/०७/२२

पाटबंधारे विभाग [Patbandhare Vibhag Amravati] अमरावती येथे कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या ०६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०६ जागा

Patbandhare Vibhag Amravati Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / Contract Junior Engineer (Civil) बांधकाम कार्यप्रकारातील कामाचा अनुभव असलेले जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / शाखा अभियंता (स्थापत्य) / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यानींच अर्ज करावा ०६

Eligibility Criteria For Patbandhare Vibhag Amravati 

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : अमरावती (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम, विभाग क्र. १, अमरावती जलसंपदापरिसर, जेलरोड, अमरावती - ४४४६०३.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For Patbandhare Vibhag Amravati Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक लवकरच उपलब्ध होईल.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २५/०७/२२

पाटबंधारे विभाग [Patbandhare Vibhag Jalgaon] जळगाव येथे कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक लवकरच उपलब्ध होईल. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०३ जागा

Patbandhare Vibhag Jalgaon Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
कनिष्ट अभियंता/ शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता / Junior Engineer / Branch Engineer / Assistant Engineer ०१) उमेदवार शासकीय/निमशासकीय सेवेतून कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता या पदावरून सेवानिवृत्त झालेला असावा. ०२) उमेदवार सेवानिवृत्ती पुर्वी कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता या पदाचा व प्रकल्पांच्या कामाचे गुण नियंत्रण संबंधीत क्षेत्रिय कामकाज, विभाग/उपविभागातील प्रकल्प शाखेतील कार्यालयीन कामकाजाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. ०३) उमेदवाराविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी/न्यायालयीने प्रकरण/फौजदारी प्रकरणे चालू किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी, याबाबत अर्जदारांनी ज्या कार्यालयातुन सेवानिवृत्त झाले आहे. त्या संबंधीत कार्यालयाकडून तसे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सादर करणे बंधनकारक आहे. ०४) उमेदवार यांनी त्यांची शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असल्याबाबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. ०५) गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे अंतर्गत विभागीय/उपविभागीय कार्यालयातून कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता या पदावरून सेवानिवृत्त झाले असल्यास त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. ०३

Eligibility Criteria For Patbandhare Vibhag Jalgaon

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : जळगाव (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : कार्यकारी अभियंता, जळगाव पाटबंधारे विभाग.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For Patbandhare Vibhag Jalgaon Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक लवकरच उपलब्ध होईल.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०१/०७/२२

पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ [Jalsampada Vibhag Mumbai] मुंबई येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १५ जुलै २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Jalsampada Vibhag Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
सेवानिवृत्त अधिकारी / Retired Officer ०१) विभागास आवश्यक असलेली अर्हता धारण करणाऱ्या व मागील वर्षात सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी यांना प्राधान्य देण्यात येईल. ०२) उमेदवारास मराठी व इंग्रजी भाषेचे चांगले ज्ञान असावे. ०३) उमेदवाराने सदर पदाकरिता अर्ज विहित नमुन्यात कोन्या कागदावर सुवाच्च अक्षरात लिहावा अथवा
टंकलेखित करावा.
-

Eligibility Criteria For Jalsampada Vibhag Mumbai

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अपर मुख्य सचिव, ३ रा मजला मेन जलसंपदा विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.wrd.maharashtra.gov.in

How to Apply For Jalsampada Vibhag Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १५ जुलै २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.wrd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[Yantra India Limited] यंत्र इंडिया लिमिटेड भरती २०२२
अंतिम दिनांक : १७ डिसेंबर २०२२
NMK
[Nagar Panchayat Guhagar] नगर पंचायत गुहागर भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०७ डिसेंबर २०२२
NMK
[Nagar Panchayat Mantha] नगर पंचायत मंठा भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०९ डिसेंबर २०२२
NMK
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०९ डिसेंबर २०२२
NMK
[Nagar Parishad Buttibori] नगरपरिषद बुट्टीबोरी भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०५ डिसेंबर २०२२
NMK
[VSI] वसंतदादा शुगर इन्स्टि्टयुट भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०३ डिसेंबर २०२२