महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग अंतर्गत भरती 2024

Date : 12 February, 2024 | MahaNMK.com

icon

Rajya Lokseva Hakka Aayog Bharti 2024

Rajya Lokseva Hakka Aayog Bharti 2024: Rajya Lokseva Hakka Aayog has the following new vacancies and the official website is www.maharashtra.gov.in. This page includes information about the Rajya Lokseva Hakka Aayog Bharti 2024, Rajya Lokseva Hakka Aayog Recruitment 2024, and Rajya Lokseva Hakka Aayog 2024 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitment.


जाहिरात दिनांक: 12/02/24

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग [Rajya Lokseva Hakka Aayog Pune]  पुणे येथे अधिकारी पदाच्या 01 जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 07 मार्च 2024 आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

आपल्या मित्रांना पाठवा :

एकूण: 01 जागा

Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai Recruitment 2024 Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
अधिकारी / Officers

01) शासकीय सेवेतून संवर्गीय शासनाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी 

02) उमेदवारास शासकीय / निमशासकीय सेवेतील वित्तीय प्रशासकीय कामाचा अनुभव असावा.

03) संगणक ज्ञान अवगत असावे.

01

Eligibility Criteria For Rajya Lokseva Hakka Aayog Pune Recruitment 2024

वयाची अट : 58 वर्षे ते 63 वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे महसुली विभाग, पुणे यांचे कार्यालय, ३ रा मजला, छत्रपती शिवाजीनगर- घोल रोड क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे म.न.पा. शिवाजीनगर पुणे - 411004.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.maharashtra.gov.in

How to Apply For Rajya Lokseva Hakka Aayog Pune Recruitment 2024 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 07 मार्च 2024 आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired Recruitments:


 

जाहिरात दिनांक: 30/09/23

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग [Rajya Lokseva Hakka Aayog Pune]  पुणे येथे अधिकारी/ कर्मचारी पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 16 ऑक्टोबर 2023 आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: 01 जागा

Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
अधिकारी/ कर्मचारी / Officers/Employees महाराष्ट्र शासनातील कोणत्याही वित्त व लेखा कार्यालयातील सहायक लेखा अधिकारी किंवा त्यावरील वरीष्ठ पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 02) महाराष्ट्र प्रशासकीय लेखा, वित्त व्यवस्थापन, अर्थसंकल्प संदर्भातील अनुभव असणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल. 01

Eligibility Criteria For Rajya Lokseva Hakka Aayog Pune Recruitment 2023 

वयाची अट : 58 वर्षे ते 63 वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राज्य सेवा हक्क आयोग, पुणे महसुली विभाग, पुणे यांचे कार्यालय, ३ रा मजला, छत्रपती शिवाजीनगर- घोल रोड क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे म.न.पा. शिवाजीनगर पुणे - 411004.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.maharashtra.gov.in

How to Apply For Rajya Lokseva Hakka Aayog Pune Recruitment 2023 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 16 ऑक्टोबर 2023 आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: 15/05/23

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग [Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai] मुंबई येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 26 मे 2023 आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता
सेवानिवृत्त अध‍िकारी / कर्मचारी / Retired Officers / Employees 01) गट अ पदावरील कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव
02) पदवीधर व संगणक विषयी ज्ञान

Eligibility Criteria For Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai

सूचना: शासकीय सेवेतून गट अ (ग्रेड वेतन रु.7,600/- पेक्षा कमी) या संवर्गातून सेवानिवृत्त अध‍िकारी / कर्मचारी.

वयाची अट : 58 ते 63 वर्षे.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांचे कार्यालय, ७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.maharashtra.gov.in

How to Apply For Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai Recruitment 2023 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 26 मे 2023 आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे. 


जाहिरात दिनांक: 11/01/23

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग [Rajya Lokseva Hakka Aayog Nashik] नाशिक येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 30 जानेवारी 2023 आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Rajya Lokseva Hakka Aayog Nashik Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
सेवानिवृत्त अधिकारी / Retired Officer 01) महाराष्ट्र शासनातील कोणत्याही वित्त व लेखा कार्यालयातील सहायक लेखा अधिकारी किंवा त्यावरील वरीष्ठ पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक 02) महाराष्ट्र प्रशासकीय लेखा, वित्त व्यवस्थापन, अर्थसंकल्प संदर्भातील अनुभव आवश्यक 03) अध्यापकीय कौशल्य असणा-या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल. किंवा 01) पदवीधर, संगणक सांख्यिकी विषयाचे ज्ञान 02) गट अ व गट ब (राजपत्रित/ अराजपत्रित) पदावरील कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव 03) Power Point सादरीकरण करण्याचे कौशल्य असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल. -

Eligibility Criteria For Rajya Lokseva Hakka Aayog Nashik 

वयाची अट : ५९ ते ६३ वर्षे.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : नाशिक (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक विभाग, नाशिक ” सिंहगड ” शासकीय विश्रामगृह, गोल्फ क्लब जवळ, नाशिक - 422002.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.maharashtra.gov.in

How to Apply For Rajya Lokseva Hakka Aayog Nashik Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 30 जानेवारी 2023 आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

अंतिम दिनांक 22 जानेवारी 2023
जाहिरात दिनांक: २३/१२/२२

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग [Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai] मुंबई येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २२ जानेवारी २०२३ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी / Retired Officer / Staff ०१) गट अ व गट-ब (राजपत्रित/ अराजपत्रित) पदावरील कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव ०२) पदवीधर, संगणक सांख्यिकी विषयाचे ज्ञान -

Eligibility Criteria For Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai

वयाची अट : ५९ ते ६३ वर्षे.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांचे कार्यालय, ७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.maharashtra.gov.in

How to Apply For Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २२ जानेवारी २०२३ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १५/१२/२२

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग [Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai] मुंबई येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
सेवानिवृत्त अधिकारी / Retired Officer ०१) महाराष्ट्र शासनातील कोणत्याही वित्त व लेखा कार्यालयातील सहायक लेखा अधिकारी किंवा त्यावरील वरीष्ठ पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक ०२) महाराष्ट्र प्रशासकीय लेखा, वित्त व्यवस्थापन, अर्थसंकल्प संदर्भातील अनुभव असणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल. ०१

Eligibility Criteria For Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai

वयाची अट : ५८ ते ६३ वर्षे

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोग, कोकण महसुली विभाग, ७२१ / ७२७ ७ वा मजला, कोकण भवन (विस्तार इमारत) नवी मुंबई - ४००६१४.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.maharashtra.gov.in

How to Apply For Rajya Lokseva Hakka Aayog Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

आपल्या मित्रांना पाठवा :
👉 Telegram वर मोफत Job Alert मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा ✅🏆
🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.