[PMC] पुणे महानगरपालिका भरती २०२१

Updated On : 30 September, 2021 | MahaNMK.com

icon

PMC Recruitment 2021

PMC's full form is Pune Municipal Corporation, Pune Municipal Corporation Bharti 2021 has the following new vacancies and the official website is www.pmc.gov.in. This page includes information about the Pune Mahanagarpalika Bharti 2021, Pune Mahanagarpalika Recruitment 2021, Pune Mahanagarpalika 2021 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: ३०/०९/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ३६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहोचण्याची अंतिम दिनांक ०४ ते ०६ ऑक्टोबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ३६ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्रशिक्षक/ Instructor २९
दुरुस्तीकार/ Repairer ०२
प्रशिक्षण केंद्र समन्वयक/ Training Center Coordinator ०३
प्रकल्प समन्वयक/ Project Coordinator ०२

Eligibility Criteria For Pune Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
१२ वी परीक्षा उत्तीर्ण/ संबंधित ट्रेड मध्ये आय.टी.आय. उत्तीर्ण/ डिप्लोमा / बी.ए./एम.ए./बी.ई./बी.सी.ए./एम.सी.ए./एम.सी.एस. ०२) संबंधित क्षेत्रात अनुभव
-
एमएसडब्ल्यू/ पदवीधर, एमएसडब्ल्यू उमेदवारास प्राधान्य देणेत येईल.
एमएसडब्ल्यू/ पदवीधर, एमएसडब्ल्यू उमेदवारास प्राधान्य देणेत येईल.

शुल्क : शुल्क नाही.


वेतनमान (Pay Scale) : ६,०००/- रुपये ते २०,१६०/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र) 

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं. ७२१, काळे प्लाझा इमारत शेजारी, पंचमुखी मारुती मंदिराजवळ, शिवाजीनगर गावठाण, पुणे - ४११००५.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.pmc.gov.in


Expired :

 

जाहिरात दिनांक: २४/०९/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ९१ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पासून दररोज दुपारी ३:०० ते ५:०० वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ९१ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्राध्यापक/ Professor ०३
सहयोगी प्राध्यापक/ Associate Professor ०९
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor १५
ट्युटर/ Tutor १४
वरिष्ठ निवासी/ Senior Resident २१
कनिष्ठ रहिवासी/ Junior Resident २९

Eligibility Criteria For Pune Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
०१) पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी / एमएस / डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार. ०२) ०३ वर्षे अनुभव ५० वर्षापर्यंत
०१) पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी / एमएस / डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार. ०२) ०४ वर्षे अनुभव ४५ वर्षापर्यंत
०१) पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी / एमएस / डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार. ०२) ०३ वर्षे अनुभव ४० वर्षापर्यंत
एमबीबीएस  ३८ वर्षापर्यंत
पदव्युत्तर पदवी पात्रता एमडी / एमएस / डीएनबी संबंधित विषयात आणि या नियमानुसार. ४५ वर्षापर्यंत
एमबीबीएस सह एमएमसी /एनएमसी नोंदणी प्रमाणपत्र ३८ वर्षापर्यंत

सूचना - वयाची अट : २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ५००/- रुपये [मागासवर्गीय - ३००/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ५०,०००/- रुपये ते १,५०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र) 

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : जुना जी.बी.हॉल tतिसरा मजला, पुणे महानगरपालिका मुख्य इमारत, शिवाजीनगर पुणे - ४११००५.

मुलाखतीचे ठिकाण : जुना GB हॉल तिसरा मजला पुणे मनपा मुख्य भवन.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.pmc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: १८/०९/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या १९३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० व २१ सप्टेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १९३ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
समुपदेशन/ Counseling १९
समूहसंघटिका/ Group Organizations ९०
कार्यालयीन सहाय्यक/ Office Assistant २३
व्यवसाय गट प्रमुख मार्गदर्शक/ Business Group Head Guide ०१
रिसोर्स पर्सनResource Person ०४
विरुंगला केंद्र समन्वयक/ Virungala Center Coordinator १०
सेवा केंद्र मुख्य समन्वयक/ Service Center Main Coordinator ०६
सेवा केंद्र समन्वयक/ Service Center Coordinator १४
संगणक रिसोर्स पर्सन/ Computer Resource Person ०२
१० स्वच्छता स्वयंसेवक/ Sanitation Volunteer २४

Eligibility Criteria For Pune Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
०१) एम.एस.डब्ल्यू /एम.ए. (मानसशास्त्र)/कौन्सिलिंग डिप्लोमा ०२) ०१ वर्षे अनुभव
०१) पदवीधर/एम.एस.डब्ल्यू / एम. ए. मानसशास्त्र अथवा समाजशास्त्र ०२) ०१ वर्षे अनुभव
०१) इ. १२ वी पास, मराठी टायपिंग शब्द प्रती मिनीट ३० किंवा इंग्रजी टायपिंग शब्द प्रती मिनीट ४०, एम.एस.सी. आय.टी. ०२) ०२ वर्षे अनुभव
०१) एम.कॉम/एम.एस.डब्ल्यु/डी. बी.एम. ०२) ०५ वर्षे अनुभव
०१) एम.कॉम/एम.एस.डब्ल्यु/डी. बी.एम. ०२) ०२ वर्षे अनुभव
०१) किमान १२ वी उत्तीर्ण ०२) ०१ वर्षे अनुभव
०१) इ. १० वी पास, पुणे मनपा व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था/ शासनमान्य व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था यांचेकडील व्यावसायिक अभ्यासक्रम पुर्ण केलेला असावा (उदा. वायरमन, प्लंबर, गवंडीकाम, सुतारकाम इ. अभ्यासक्रम)  ०२) ०३ वर्षे अनुभव
०१) इ.७ वी पास, पुणे मनपा व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था/ शासनमान्य व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था यांचेकडील व्यावसायिक अभ्यासक्रम पुर्ण केलेला असावा (उदा. वायरमन, प्लंबर, गवंडीकाम, सुतारकाम इ. अभ्यासक्रम) ०२) ०२ वर्षे अनुभव
०१) इ. १२ वी पास, मान्यता प्राप्त संगणक संस्थेमधील संगणक हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर विषयक कोर्स पुर्ण केलेला असावा. ०२) ०२ वर्षे अनुभव
१० ०१) साक्षर/४ थी ०२) ०१ वर्षे अनुभव

वयाची अट : २० सप्टेंबर २०२१ रोजी ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : एस. एस. जोशी हॉल , ५८२ रास्ता पेठ , टिळक आयुर्वेद कॉलेज शेजारी पुणे -११.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.pmc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०८/०९/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या १० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १० जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सिनिअर डेटाबेस इंजिनिअर/ Senior Database Engineer ०१
डेटाबेस अॅडमिनिस्ट्रेटर (डीबीए)/ Database Administrator ०१
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर/ Software Engineer ०१
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पेमेंट सर्व्हिसेस-१/ Software Engineer Payment Services-1 ०१
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असेसमेंट सर्व्हिसेस-१/ Software Engineer Assessment Services-1 ०१
सिनिअर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (कॅटेगरी-२)/ Senior Software Engineer (Category-2) ०१
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स/ Software Engineer Artificial Intelligence ०१
मोबाईल अॅप डेव्हलपर/ Mobile App Developer ०१
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (कॅटेगरी-२)/ Software Engineer (Category-2) ०१
१० टॅक्स कम्पायलेशन व रिक्सीलेशन/ Tax Compilation and Reconciliation ०१

Eligibility Criteria For Pune Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
०१) बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०५ वर्षे अनुभव
०१) बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०३ वर्षे अनुभव
०१) बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०४ वर्षे अनुभव
०१) .ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०४ वर्षे अनुभव
०१) बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०४ वर्षे अनुभव
०१) बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०३ वर्षे अनुभव
०१) बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०३ वर्षे अनुभव
०१) बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०३ वर्षे अनुभव
०१) बी.ई. (कॉम्प्युटर/ आय टी/ प्रेज्युएट इन कॉम्प्युटर) ०२) ०२ वर्षे अनुभव
१० ०१) बी.कॉम./एम.कॉम. विथ एम.बी.ए. फायनान्स ०२) फायनान्स मध्ये चांगले ज्ञान

वयाची अट : २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २३,०००/- रुपये ते ५३०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : मुख्य इमारत कर आकारणी व कर संकलन कार्यालय.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.pmc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०८/०७/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये मुलाणी (सफाईसेवक) पदांच्या २५ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १२ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: २५ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
मुलाणी (सफाईसेवक)/ Sweeper इयत्ता ४ थी परीक्षा उत्तीर्ण मुलाणी कामाचा १ वर्षाचा अनुभव २५

वयाची अट : १२ जुलै २०२१ रोजी ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १७,२०५/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : क. वडके सभागृह, आरोग्य कार्यालय, तिसरा मजला, पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजीनगर पुणे -०५.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.pmc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: १५/०६/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये परिवहन नियोजक / परिवहन अभियंता पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २४ जून २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
परिवहन नियोजक / परिवहन अभियंता/ Transport Planner / Transport Engineer ०१) परिवहन नियोजन / परिवहन अभियांत्रिकी मध्ये पदव्युत्तर पदवी ०२) किमान १० वर्षे अनुभव ०१

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १,५०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

E-Mail ID : [email protected][email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.pmc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०३/०६/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या १२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ११ जून २०२१ रोजी सकाळी ११:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १२ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
समुपदेशक/ Counselor ११
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ Laboratory Technician ०१

Eligibility Criteria For Pune Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता 
०१) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी उत्तीर्ण व मास्टर सोशल वर्कची (एमएसडब्ल्यू) पदवी उत्तीर्ण ०२) किमान ०३ वर्षाचा अनुभव
०१) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची शास्त्र शाखेची पदवी व (बी.एस.सी.) डी.एम.एल.टी. उत्तीर्ण ०२) किमान ०३ वर्षाचा अनुभव

वयाची अट : ११ जून २०२१ रोजी १८ वर्ष येत ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १९,७०५/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र) 

मुलाखतीचे ठिकाण : छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह (जुना जी.बी.हॉल), पुणे महानगरपालिका, शिवाजी नगर पुणे - ४११००५.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.pmc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०८/०५/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या १५ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक १४ मे २०२१ रोजी सकाळी १०:०० ते सायंकाळी ०५:०० वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : १५ जागा

Pune Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
बालरोग तज्ञ/ Pediatrician १०
नवजात अर्भक तज्ञ/ Neonatal Specialist ०५

शुल्क :शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १,२०,०००/- रुपये ते १,५०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, आरोग्य कार्यालय, तिसरा मजला, पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजी नगर पुणे - ४११००५.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.pmc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २६/०३/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ४०० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३१ मार्च २०२१ आणि ०१ एप्रिल २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ४०० जागा

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नाव  शैक्षणिक पात्रता जागा
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer (M.B.B.S.) ०१) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकीय पदवी (एम.बी.बी.एस.) ०२) अनुभव असल्यास प्राधान्य. ५०
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer (B.A.M.S) ०१) शासनमान्य विद्यापीठाची/ संस्थेची आयुर्वेद शाखेची पदवी (बी.ए.एम.एस) ०२) अनुभव असल्यास प्राधान्य. ५०
परिचारिका (ए.एन.एम.)/ ANM ०१) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाची माध्यमिक शाळांत परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण. ०२) शासन मान्यता प्राप्त संथेची ए.एन.एम. अभ्यासक्रम पूर्ण. ०३) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. ०२) अनुभव असल्यास प्राधान्य. १००
परिचारक / नर्सिंग ऑर्डर्ली/ Nursing Orderly ०१) माध्यमिक शाळांत परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण किंवा समकक्ष अर्हता. ०२) एम.एस.सी.आय.टी. कोर्स उत्तीर्ण आवश्यक. १००
आया/ Aaya ०१) इ.८ वी उत्तीर्ण ०२) अनुभव असल्यास प्राधान्य. १००

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १६,५००/- रुपये ते ६०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, आरोग्य कार्यालय, तिसरा मजला, पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत, शिवाजी नगर पुणे - ४११००५.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.pmc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ०३/०३/२१

पुणे महानगरपालिका [Pune Municipal Corporation, Medical  Education Trust] मध्ये विविध पदांच्या १८१ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १३ मार्च २०२१ व १८ मार्च २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : १८१ जागा

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
०१ प्राध्यापक/ Professor ०१
०२ सहयोगी प्राध्यापक/ Associate Professor ०४
०३ सहाय्यक प्राध्यापक/ Assistant Professor ०१
०४ ट्युटर/ डेमॉन स्ट्रेटर/ Tutor/Demonstrator ०४
०५ वरिष्ठ रहिवासी/ Senior Resident  १७
०६ कनिष्ठ रहिवासी/ Junior Resident ३०
०७ प्रशासकीय अधिकारी/ Administration Officer ०२
०८ लिपिक/ Clerk २७
०९ लेखाधिकारी/ Accountant ०१
१० लेखापाल/ Account Officer ०१
११ संगणक अभियंता/ Computer Engineer ०१
१२ जीववैद्यकीय अभियंता/ Librarian ०२
१३ भांडार अधिकारी/ Store officer ०१
१४ ग्रंथपाल/ Librarian ०१
१५ सहाय्यक ग्रंथपाल/ Assistant Librarian ०२
१६ ग्रंथपाल सहाय्यक/ Librarian Assistant ०४
१७ वैद्यकीय अभिलेख अधिकारी/ Medical Records Officer ०१
१८ सांख्यिकी अधिकारी/ Statistics Officer ०१
१९ लघुटंकलेखक/ Shorthand writer ०१
२० छायाचित्रकार/ Photographer ०१
२१ कलाकार/ Artist ०१
२२ प्रतिमानकार/ Paradigm ०१
२३ ए.व्ही.एड्स टेक्निशियन / AV AIDS Technician ०१
२४ अंधारखोली सहाय्यक/ Darkness Assistant ०१
२५ अधिसेविका/ Maid ०१
२६ अधिपरिचारिका/ Hostess ०१
२७ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ Laboratory Technician ०४
२८ लाँड्री पर्यवेक्षक/ Laundry Supervisor ०१
२९ धोबी/ Laundress १२
३० आवेष्टक/ Investigator १२
३१ कर्मशाळा अधिक्षक/ Workshop Superintendent ०१
३२ वरिष्ठ तांत्रिक (मेकॅनिकल)/ Senior Technical (Mechanical) ०१
३३ वरिष्ठ तांत्रिक (विद्युत)/ Senior Technical (Electrical) ०१
३४ वरिष्ठ तांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक)/ Senior Technical (Electronic) ०१
३५ वरिष्ठ तांत्रिक (प्रशितन)/ Senior Tantric (Training) ०१
३६ सुतार/ Carpenter ०१
३७ लोहार/ Blacksmith ०१
३८ अपघात वैद्यकीय अधिकारी/ Accident medical officer ०४
३९ भांडारपाल (रक्तपेढी)/ Storekeeper (blood bank) ०६
४० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (रक्तपेढी)/ Laboratory Technician (Blood Bank) ०६
४१ निर्जंतुकीकरण यंत्र तंत्रज्ञ/ Sterilization Technician ०८
४२ निर्जंतुकीकरण यंत्र तंत्रज्ञ सहाय्यक/ Sterilization Technician Assistant ०८

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात १ (Notification 1) : पाहा

जाहिरात २ (Notification 2) : पाहा

टीप: आपले वय मोजण्याकरिता Age Calculator चा वापर करावा.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[Sahitya Akademi] साहित्य अकादमी भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ०१ नोव्हेंबर २०२१
NMK
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव भरती २०२१
अंतिम दिनांक : २५ ऑक्टोबर २०२१
NMK
[Indian Railways] भारतीय रेल्वे भरती २०२१
अंतिम दिनांक : १८ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[NADA] नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ३१ ऑक्टोबर २०२१