[NIT] नागपूर सुधार प्रन्यास भरती 2023

Date : 11 November, 2023 | MahaNMK.com

icon

NIT Nagpur Bharti 2023

NIT Nagpur Bharti 2023: NIT's full form is Nagpur Improvement Trust, NIT Nagpur Bharti 2023 has the following new vacancies and the official website is www.nitnagpur.org. This page includes information about NIT Nagpur Bharti 2023, NIT Nagpur Recruitment 2022, and NIT Nagpur 2023 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitment.


जाहिरात दिनांक: 11/11/23

नागपूर सुधार प्रन्यास [Nagpur Improvement Trust] नागपूर येथे भुमापक/सेर्वेहर/परीनिरिक्षक/शिरस्तेदार पदांच्या 02 जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

आपल्या मित्रांना पाठवा :

एकूण: 02 जागा

Nagpur Improvement Trust Bharti 2023 Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
भुमापक/सेर्वेहर /परीनिरिक्षक /शिरस्तेदार / Bhumapak/ Servehar/ Inspector /Shirastedar शासनाच्या भूमी अभिलेख, नगर भूमापन कार्यालयात भूमापक तथा तालुका निरिक्षक, जमिनीचे मोजमाप/सर्व्हे करण्याचा तत्सम पदावर काम केल्याचा पुरेसा अनुभव. 02

Eligibility Criteria For Nagpur Improvement Trust Recruitment 2023 

वयाची अट : 65 वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : नागपूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आस्थापना विभाग, मुख्य कार्यालय, नागपूर सुधार प्रन्यास सदर, नागपूर- 440001.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.nitnagpur.org

How to Apply For Nagpur Improvement Trust Recruitment 2023 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.nitnagpur.org या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired Recruiments


 

जाहिरात दिनांक: ०६/०१/२३

नागपूर सुधार प्रन्यास [Nagpur Improvement Trust] नागपूर येथे विविध पदांच्या २४ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० जानेवारी २०२३ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: २४ जागा

Nagpur Improvement Trust Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहाय्यक अभियंता श्रेणी - १ (स्थापत्य) / Assistant Engineer ०२
सहाय्यक अभियंता श्रेणी - १ (विद्युत) / Assistant Engineer ०१
सहाय्यक कार्यकारी अधिकारी / Assistant Executive Officer ०१
सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ (स्थापत्य) शाखा अभियंता (स्थापत्य) / कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / Assistant Engineer/ Branch Engineer/ Junior Engineer ०४
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक / Civil Engineering Assistant ०७
लिपीक / Clerk ०६
लघुलेखक / Stenographer ०१
यांत्रिकी / Mechanic ०१
फेरो अटेंडंट / चपराशी / कुली / Ferro Attendant/ Chaparashi/ Porter ०१

Eligibility Criteria For Nagpur Improvement Trust 

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता 
गुंठेवारी अधिनियमातंर्गत अनधिकृत अभिन्यास मंजुरीची तसेच त्यामधील भुखंड नियमितीकरणाची प्रकरणे / इमारत बांधकाम नकाशा तपासणी इत्यादी हाताळण्यासंबंधाने किमान सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या पदाचा पुरेसा अनुभव.
शासकीय / निमशासकीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पातील आंतर/ बाह्य विद्युतीकरणाचे कामे, प्राकलन तयार करणे तसेच ट्रान्सफार्मर, स्ट्रीट लाईट इत्यादी तसेच हॉट मिक्स प्लॅन्ट दुरुस्ती व देखभाल करण्याचा सहाय्यक अभियंता श्रेणी – १ (विद्युत) या पदाचा पुरेसा अनुभव.
जमीन / न्यायालयीन / भूखंडवाटप / गाळा/दुकाने व घरकुल लिलाव तथा सोडतद्वारे तसेच लिजबाबत इत्यादि कामाचा पुरेसा अनुभव.
गुंठेवारी अधिनियमातंर्गत अनधिकृत अभिन्यास मंजुरीची तसेच त्यामधील भुखंड नियमितीकरणाची प्रकरणे / इमारत बांधकाम नकाशा तपासणी इत्यादी हाताळण्यासंबंधाने पुरेसा अनुभव.
गुंठेवारी अधिनियमातंर्गत अनधिकृत अभिन्यास मंजुरीची तसेच त्यामधील भुखंड नियमितीकरणाची प्रकरणे हाताळण्यासंबंधाने पुरेसा अनुभव.
खा / न्यायालयीन / आस्थापना / जमीन / भूखंड/गाळा/दुकाने व घरकुल लिलाव/निविदा तथा सोडत द्वारे वाटपाचा तसेच लिजबाबत इत्यादि कामाचा पुरेसा अनुभव.
मराठी १०० श.प्र.मि. लघुलेखन गति आणि मराठी ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी ४० श.प्र.मि. टंकलेखनाची गति तसेच लघुलेखक/ टंकलेखनाचा पुरेसा अनुभव आवश्यक.
शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात यांत्रिकी पदावर तसेच हॉट मिक्स प्लॅन्टमध्ये काम केल्याचा पुरेसा अनुभव.
शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात फेरो प्रिंटर हाताळण्यासंबंधाने पुरेसा अनुभव.

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : नागपूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अर्ज आस्थापना विभाग, मुख्य कार्यालय, नागपूर सुधार प्रन्यास सदर, नागपूर - ४४०००१.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.nitnagpur.org

How to Apply For Nagpur Improvement Trust Recruitment 2023 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० जानेवारी २०२३ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.nitnagpur.org या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०५/०१/२२

नागपूर सुधार प्रन्यास [Nagpur Improvement Trust] नागपूर येथे विविध पदांच्या १४ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २७ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १४ जागा

NIT Nagpur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
शाखा अधिकारी/ Branch Officer ०२
लिपिक/ Clerk ०५
अव्वल कारकुन/ महसूल निरीक्षक/ Chief Clerk / Revenue Inspector ०२
चपरासी/ Peon ०५

Eligibility Criteria For NIT Nagpur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
लेखा/न्यायालयीन/आस्थापना/जमीन/भूखंड/गाळा/दुकाने व घरकुल -लिलाव/निविदा तथा सोडतद्वारे बाटपाचा तसेच लिजबाबत इत्यादि कामाचा पुरेसा अनुभव
लेखा/न्यायालयीन/आस्थापना/जमीन/भूखंड/गाळा/दुकाने व घरकुल -लिलाव/निविदा तथा सोडतद्वारे बाटपाचा तसेच लिजबाबत इत्यादि कामाचा पुरेसा अनुभव
जमीन/न्यायालयीन/मूखंड वाटप/गाळा/दुकाने व घरकुल लिलाव तथा सोडत द्वारे तसेच लिजबाबत इत्यादि कामाचा पुरेसा अनुभव या व्यतिरिक्त जमीन भूसंपादनातील कामाचा अनुभव अनिवार्य
मराठी व इंग्रजी भाषा वाचता येणे अनिवार्य

सूचना - अर्जदार शासकीय / निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेला असावा.

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : नागपूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आस्थापना विभाग, मुख्य कार्यालय, नागपूर सुधार प्रन्यास, स्टेशन रोड, सदर, नागपूर - ४४०००१.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.nitnagpur.org

आपल्या मित्रांना पाठवा :
👉 Telegram वर मोफत Job Alert मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा ✅🏆
🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.