[GMC] शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कोल्हापूर भरती २०२२

Updated On : 19 September, 2022 | MahaNMK.com

icon

GMC Kolhapur Recruitment 2022

GMC's full form is Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur, GMC Kolhapur Bharti 2022 has the following new vacancies and the official website is www.rcsmgmc.ac.in. This page includes information about the GMC Kolhapur Bharti 2022, GMC Kolhapur Recruitment 2022, and GMC Kolhapur 2022 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitment.


जाहिरात दिनांक: १९/०९/२२

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या १५ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १५ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor १२
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०३

Eligibility Criteria For GMC Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
NMC मानकांनुसार पदवी / एम.डी./ डी.एन.बी. ४० वर्षापर्यंत
एमबीबीएस (रुग्णसेवेची निकड शैक्षणिक कामकाजाच्या निकडीच्या दृष्टीने बंधापत्रित पदव्युत्तर अर्हता धारक उमेदवारास प्राधान्य दिले जाईल.) ३८ वर्षापर्यंत

सूचना - वयाची अट : २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ७५,०००/- रुपये ते १,००,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर, शेंडा पार्क कोल्हापुर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in

How to Apply For GMC Kolhapur Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • स्व-साक्षांकित केलेली कागदपत्रे मुलाखतीच्या वेळेला सादर करणे आवश्यक आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.rcsmgmc.ac.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :

 

जाहिरात दिनांक: १३/०५/२२

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या ११ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक १८ मे २०२२ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ११ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor ०७
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०४

Eligibility Criteria For GMC Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
एम.डी./ डीएनबी/ एमएसी (वैद्यकीय बायोकेमिस्ट्री) सह वैद्यकीय बायोकेमिस्ट्री मध्ये पीएच.डी. / NMC मानकांनुसार ४० वर्षापर्यंत
एमबीबीएस (रुग्णसेवेची निकड शैक्षणिक कामकाजाच्या निकडीच्या दृष्टीने बंधापत्रित पदव्युत्तर अर्हता धारक उमेदवारास प्राधान्य दिले जाईल.) ३८ वर्षापर्यंत

सूचना - वयाची अट : १८ मे २०२२ रोजी [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ७५,०००/- रुपये ते १,००,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर, शेंडा पार्क कोल्हापुर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in

How to Apply For GMC Kolhapur Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक १८ मे २०२२ रोजी मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • स्व-साक्षांकित केलेली कागदपत्रे मुलाखतीच्या वेळेला सादर करणे आवश्यक आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.rcsmgmc.ac.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १९/०४/२२

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या १५ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १५ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor ०६
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ११

Eligibility Criteria For GMC Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
NMC मानकांनुसार पदवी/डी.एन.बी अर्हता धारण ४० वर्षापर्यंत
एमबीबीएस (रुग्णसेवेची निकड शैक्षणिक कामकाजाच्या निकडीच्या दृष्टीने बंधापत्रित पदव्युत्तर अर्हता धारक उमेदवारास प्राधान्य दिले जाईल.) ३८ वर्षापर्यंत

सूचना - वयाची अट : १८ एप्रिल २०२२ रोजी [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ७५,०००/- रुपये ते १,००,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर, शेंडा पार्क कोल्हापुर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in

How to Apply For GMC Kolhapur Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजी मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • स्व-साक्षांकित केलेली कागदपत्रे मुलाखतीच्या वेळेला सादर करणे आवश्यक आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.rcsmgmc.ac.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १८/०२/२२

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या ३३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ३३ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
वरिष्ठ रहिवासी/ Senior Resident १०
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor १४
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer ०९

Eligibility Criteria For GMC Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
संबंधित विषयात मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण धारकास प्राधान्य देण्यात येईल. ४५ वर्षापर्यंत
NMC मानकांनुसार पदवी/डी.एन.बी अर्हता धारण ४० वर्षापर्यंत
एमबीबीएस (रुग्णसेवेची निकड शैक्षणिक कामकाजाच्या निकडीच्या दृष्टीने बंधापत्रित पदव्युत्तर अर्हता धारक उमेदवारास प्राधान्य दिले जाईल.) ३८ वर्षापर्यंत

शुल्क : २५०/- रुपये.

वेतनमान (Pay Scale) : २५,०००/- रुपये ते १,००,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर, शेंडा पार्क कोल्हापुर.

जाहिरात क्रमांक १ (Notification) : येथे क्लिक करा

जाहिरात क्रमांक २ (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in


 

जाहिरात दिनांक: १३/०१/२२

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या ३९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ३९ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्राध्यापक/ Professor ०२
सहयोगी प्राध्यापक/ Associate Professor १२
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor १४
कनिष्ठ रहिवासी-१ / Junior Resident - 1
औषधवैद्यकशास्त्र/ Pharmacology ०२
बालरोग चिकित्साशास्त्र/ Pediatrics ०२
कान-नाक-घसाशास्त्र/ ENT ०१
बधिरीकरणशास्त्र/ Deafness ०२
अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र/ Orthopedics ०१

Eligibility Criteria For GMC Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
एनएमसी नियमांनुसार ६५ वर्षे
एनएमसी नियमांनुसार ६५ वर्षे
एनएमसी नियमांनुसार ४० वर्षे
एम.बी.बी.एस. ही शैक्षणिक पदवी उत्तीर्ण व महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे कायम नोंदणी असणे आवश्यक. -

सूचना - वयाची अट (सहायक प्राध्यापक) : [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४०,०००/- रुपये ते १,००,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर, शेंडा पार्क कोल्हापुर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in


 

जाहिरात दिनांक: ०६/०१/२२

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे कनिष्ठ रहिवासी-१ पदांच्या ०९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ०७ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ०२:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०९ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

कनिष्ठ रहिवासी-१ / Junior Resident - 1 : ०९ जागा

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
औषधवैद्यकशास्त्र/ Pharmacology ०२
बालरोग चिकित्साशास्त्र/ Pediatrics ०२
कान-नाक-घसाशास्त्र/ ENT ०२
बधिरीकरणशास्त्र/ Deafness ०२
अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र/ Orthopedics ०१

Eligibility Criteria For GMC Kolhapur

शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस. ही शैक्षणिक पदवी उत्तीर्ण व महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे कायम नोंदणी असणे आवश्यक.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४९,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : अधिष्ठाता कार्यालय, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर, शेंडा पार्क कोल्हापुर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in


 

जाहिरात दिनांक: ०३/०१/२२

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे बायोमेडिकल इंजिनिअर पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १४ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
बायोमेडिकल अभियंता/ Biomedical Engineer बायोमेडिकल इंजिनीअरिंग शाखेची मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी / पदव्युत्तर पदवी ०१

Eligibility Criteria For GMC Kolhapur

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [मागास प्रवर्ग - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in


 

जाहिरात दिनांक: १५/०७/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे विविध पदांच्या ४४ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ४४ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
कनिष्ठ रहिवासी/ Junior Resident १२
वरिष्ठ रहिवासी/ Senior Resident ३२

Eligibility Criteria For GMC Kolhapur

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
एम.बी.बी.एस. ही शैक्षणिक पदवी उत्तीर्ण व महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे कायम नोंदणी असणे आवश्यक
राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग यांच्या मानकानुसार संबधित विषयात मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण धारकास प्राध्यान्य देण्यात येईल.

वयाची अट : २३ जुलै २०२१ रोजी ४५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : २५०/- रुपये

वेतनमान (Pay Scale) : २५,०००/- रुपये ते ४९,०००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in


 

जाहिरात दिनांक: ११/०६/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे तांत्रिक अधिकारी पदांची ०१ जागेसाठी  पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०२ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

GMC Kolhapur Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
तांत्रिक अधिकारी/ Technical Officer ०१) वैद्यकीय पदवीधर सह ०२ वर्षे अनुभव ०२) वैद्यकीय मायक्रोबायोलॉजी / बायोटेक्नॉलॉजी / जीवन विज्ञान मध्ये एम.एस्सी ०१

वयाची अट : ११ जून २०२१ रोजी ६० वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : District AIDS Prevention and Control Unit Kolhapur (DAPCU), Near Central Library, Opp, Koyana Building, CPR Hospital, Kohapur.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in


 

जाहिरात दिनांक : ०५/०२/२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय [Rajarshee Chhatrapati Shahu Maharaj, Government Medical College, Kolhapur] कोल्हापूर येथे लॅब टेक्निशियन पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नाव  शैक्षणिक पात्रता  जागा
लॅब टेक्निशियन/ Lab Technician ०१) बायोटेक्नॉलॉजी मधील बी.एस्सी. पदवी/ वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानमध्ये पदवी/मेडिकल प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान मधील डिप्लोमा ०२) संबंधित क्षेत्रातील कामाचा किमान ०१ वर्षाचा अनुभव. ०१

 वयाची अट : २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ६० वर्षे

शुल्क : शुल्क नाही 

वेतनमान (Pay Scale) : २०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : District AIDS Prevention and Control Unit Kolhapur (DAPCU), Near Central Library, Opp, Koyana Building, CPR Hospital, Kohapur.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.rcsmgmc.ac.in

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०७ ऑक्टोबर २०२२
NMK
[ZP Sangli] जिल्हा परिषद सांगली भरती २०२२
अंतिम दिनांक : १० ऑक्टोबर २०२२
NMK
[Gram Panchayat Ghogargaon] ग्रामपंचायत घोगरगाव भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०३ ऑक्टोबर २०२२