बाल विकास प्रकल्प अधिकारी भरती २०२१

Updated On : 13 October, 2021 | MahaNMK.com

icon

Bal Vikas Prakalp Recruitment 2021

Bal Vikas Prakalp (Child Development Project) has the following new vacancies and the official website is www.womenchild.maharashtra.gov.in. This page includes information about the Bal Vikas Prakalp Bharti 2021, Bal Vikas Prakalp Recruitment 2021, Bal Vikas Prakalp 2021 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments.

जाहिरात दिनांक: १३/१०/२१

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प [Integrated Child Development Services Scheme Project, Ahmednagar] अहमदनगर येथे विविध पदांच्या २० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: २० जागा

Ahmednagar Anganwadi Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika ०१
अंगणवाडी मिनी सेविका/ Anganwadi Mini Sevika १९

Eligibility Criteria For Ahmednagar Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण

शुल्क : शुल्क नाही


वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : अहमदनगर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यालय, पंचायत समिती श्रीगोंदा ता. श्रीगोंदा  जि. अहमदनगर - ४१३७०१.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.ahmednagar.nic.in


Expired :

 

जाहिरात दिनांक: २४/०९/२१

बाल विकास प्रकल्प अधिकार [Bal Vikas Prakalp Mumbai] वडाळा-शिवडी, मुंबई येथे अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Bal Vikas Prakalp Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण ०२

Eligibility Criteria For Bal Vikas Prakalp Mumbai

वयाची अट : ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी २१ ते ३२ वर्षे 

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४३२५/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : बालविकास प्रकल्प अधिकारी, वडाळा-शिवडी, मुंबई यांचे कार्यालय, बी. डी. डी. चाळ क्र. ११७, वरळी मुंबई - ४०००१८.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.ahmednagar.nic.in


 

जाहिरात दिनांक: २९/०७/२१

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प [Integrated Child Development Services Scheme Project, Ahmednagar] अहमदनगर येथे विविध पदांच्या २६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: २६ जागा

Ahmednagar Anganwadi Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika १०
अंगणवाडी मिनी सेविका/ Anganwadi Mini Sevika १४
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper ०२

Eligibility Criteria For Ahmednagar Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : अहमदनगर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : पंचायत समिती श्रीरामपूर, ता. श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.ahmednagar.nic.in


 

जाहिरात दिनांक: १४/०७/२१

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प [Integrated Child Development Services Scheme Project, Ahmednagar] अहमदनगर येथे विविध पदांच्या १२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २९ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १२ जागा

Ahmednagar Anganwadi Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika ०२
अंगणवाडी मिनी सेविका/ Anganwadi Mini Sevika ०९
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper ०१

Eligibility Criteria For Ahmednagar Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : अहमदनगर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालय पारनेर, पंचायत समिती पारनेर, तालुका पारनेर,  जिल्हा अहमदनगर. पिन - ४१४ ३०२

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.ahmednagar.nic.in


 

जाहिरात दिनांक: १३/०७/२१

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी [Child Development Project Officer] अमरावती येथे अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या २४ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०७ जुलै २०२१ १८ जुलै २०२१ ३० जुलै २०२१ रोजी संध्याकाळी ४:०० वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

शुद्धिपत्रक (Corrigendum) : येथे क्लिक करा

एकूण: २४ जागा

Amravati Anganwadi Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika ०८
मदतनीस/ Helper १६

Eligibility Criteria For Amravati Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

वयाची अट : ०७ जुलै २०२१ रोजी किमान २१ वर्षे व कमाल ३० वर्षे

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : अमरावती (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प, अमरावती.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.amravati.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०९/०७/२१

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी [Child Development Services Scheme Project, Jalna] नवीन नागरी प्रकल्प जालना येथे विविध पदांच्या १८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०९ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १८ जागा

Jalna Anganwadi Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika ०७
अंगणवाडी मिनी सेविका/ Anganwadi Mini Sevika ०६
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper ०५

Eligibility Criteria For Jalna Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : जालना (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना पंचायत समिती घनसावंगी या कार्यालयात.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.jalna.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०९/०७/२१

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प [Integrated Child Development Services Scheme Project, Nashik] नाशिक येथे विविध पदांच्या ०८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १९ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०८ जागा

Nashik Anganwadi Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika ०४
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper ०४

Eligibility Criteria For Nashik Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता 
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

वयाची अट : १९ जुलै २०२१ रोजी २१ वर्षे ते ३२ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : नाशिक जिल्हा (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, निफाड-१, निफाड-२ (मनमाड) व निफाड-३ (पिंपळगाव)

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.nashik.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०६/०७/२१

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प [Integrated Child Development Services Scheme Project, Ahmednagar] अहमदनगर येथे विविध पदांच्या ३३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १६ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ३३ जागा

Ahmednagar Anganwadi Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika ०९
अंगणवाडी मिनी सेविका/ Anganwadi Mini Sevika ०८
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper १६

Eligibility Criteria For Ahmednagar Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संगमनेर, जि. अहमदनगर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : जुनी पंचायत समिती इमारत एबाविसे प्रकल्प घारगाव - ०१ पंचायत समिती संगमनेर, ता. संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.ahmednagar.nic.in


 

जाहिरात दिनांक: २९/०६/२१

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प [Integrated Child Development Services Scheme Project, Nashik] नाशिक येथे विविध पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०१ जुलै ते १० जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Nashik Anganwadi Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
अंगणवाडी मिनी सेविका/ Anganwadi Mini Sevika किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

वयाची अट : ३० जुलै २०२१ रोजी २१ ते ३२ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : नाशिक जिल्हा (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, चांदवड ०१, जि. नाशिक.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.nashik.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: १९/०६/२१

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी [Child Development Project Officer] नागपूर येथे अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३० जून २०२१ रोजी संध्याकाळी ४:०० वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Nagpur Anganwadi Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika ०१
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper ०१

Eligibility Criteria For Amravati Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

वयाची अट : ३० जून २०२१ रोजी किमान २१ वर्षे व कमाल ३० वर्षे

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४,४२५/- रुपये ते ८,३२५/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : नागपूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : बाल विकास प्रकल्प कार्यालय नागरी प्रकल्प नागपूर, श्री होमेश्वर चकोले यांची इमारत, प्लाट नं. ९, प्रोफेसर कॉलोनी, बँक ऑफ इंडियाच्या वरील मजल्यावर, रनाळा कामठी - ४४१००२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.amravati.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: १९/०६/२१

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, पंचायत समिती कडेगाव, सांगली येथे अंगणवाडी सेविका पदांच्या १० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०२ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १० जागा

Sangli Anganwadi Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Sevika किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण १०

वयाची अट : ०२ जुलै २०२१ रोजी किमान २१ वर्षे व कमाल ३० वर्षे

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सांगली (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, पंचायत समिती कडेगाव, सांगली.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.sangli.nic.in


 

जाहिरात दिनांक: १५/०६/२१

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी [Child Development Project Officer] अमरावती येथे अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या २८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०५ व ०६ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: २८ जागा

Amravati Anganwadi Recruitment Details:

अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper : २८ जागा

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
अंगणवाडी सेविका/ Anganwadi Helper २१
मदतनीस/ Helper ०७

Eligibility Criteria For Amravati Anganwadi

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
किमान १० वी परीक्षा उत्तीर्ण
किमान ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण

वयाची अट : ०५ जुलै २०२१ रोजी किमान २१ वर्षे व कमाल ३० वर्षे

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : अमरावती (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प अचलपूर, दर्या, वरुड, मोर्शी दत्त पॅलेस, कोल्हटकर बिल्डींग, गांधी चौक, अमरावती - ४४४६०१.

जाहिरात क्रमांक १ (Notification No. 1) : येथे क्लिक करा

जाहिरात क्रमांक (Notification No. 2) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.amravati.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: २५/०५/२१

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी [Bal Vikas Prakalp Mumbai] मानखुर्द, मुंबई येथे अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या ७३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०८ जून २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ७३ जागा

Bal Vikas Prakalp Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
अंगणवाडी मदतनीस/ Anganwadi Helper किमान इयत्ता ७ वी पास किंवा अधिक ७३

वयाची अट : ०८ जून २०२१ रोजी २१ वर्षे ते ३० वर्षे.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : शासन नियमानुसार देय राहील.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : बालविकास प्रकल्प अधिकारी, धारावी रूम नं. २०१, दुसरा मजला , छोटा सायन हॉस्पिटल, ६० फिट रोड, धारावी मुंबई - ४०००१७.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

अर्ज (Application Form) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.womenchild.maharashtra.gov.in

 

टीप: आपले वय मोजण्याकरिता Age Calculator चा वापर करावा.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[Sahitya Akademi] साहित्य अकादमी भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ०१ नोव्हेंबर २०२१
NMK
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव भरती २०२१
अंतिम दिनांक : २५ ऑक्टोबर २०२१
NMK
[Indian Railways] भारतीय रेल्वे भरती २०२१
अंतिम दिनांक : १८ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[NADA] नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ३१ ऑक्टोबर २०२१