औरंगाबाद महानगरपालिका भरती २०२२ (शुद्धिपत्रक)

Updated On : 19 November, 2022 | MahaNMK.com

icon

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment 2022

Aurangabad Municipal Corporation has the following new vacancies and the official website is www.aurangabadmahapalika.org. This page includes information about the Aurangabad Mahanagarpalika Bharti 2022, Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment 2022, Aurangabad Mahanagarpalika 2022 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: १९/११/२२

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] मध्ये शहर समन्वयक पदांच्या ०२ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Aurangabad Mahangarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
शहर समन्वयक / City Coordinator मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील पुढीलपैकी कोणतीही पदवी : ०१) बी.ई./बी.टेक. (कोणतीही शाखा) ०२) बी.आर्क. ०३) बी.प्लॅनिंग ०४) ०६ महिने अनुभव आवश्यक आहे. ०२

Eligibility Criteria For Aurangabad Mahangarpalika

वयाची अट : ३५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.aurangabadmahapalika.org

How to Apply For Aurangabad Mahangarpalika Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.aurangabadmahapalika.org या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :

 

जाहिरात दिनांक: १०/०५/२२

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] मध्ये विविध पदांच्या २० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक १० मे २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: २० जागा

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अधीक्षक अभियंता/ Superintendent Engineer ०१
कार्यकारी अभियंता/ Executive Engineer ०१
उपअभियंता/ Deputy Engineer ०९
सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)/ Assistant Engineer/Junior Engineer  ०९

Eligibility Criteria For Aurangabad Mahanagarpalika

शैक्षणिक पात्रता : शासन सेवेतील पाणी पुरवठ्याच्या कामाशी संबधित समकक्ष पदांचे अनुभव.

वयाची अट : ६५ वर्षे 

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, आमखास मैदाना जवळ महानगरपालिका औरंगाबाद.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site: www.aurangabadmahapalika.org

How to Apply For Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक १० मे २०२२ रोजी सकाळी ११:०० वाजता मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • स्व-साक्षांकित केलेली कागदपत्रे मुलाखतीच्या वेळेला सादर करणे आवश्यक आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.aurangabadmahapalika.org या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०९/०३/२२

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] मध्ये सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment Details:

सेवानिवृत्त अधिकारी (Retired Officer)

Eligibility Criteria For Aurangabad Mahanagarpalika

पात्रता : सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, आमखास मैदाना जवळ महानगरपालिका औरंगाबाद.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rts.aurangabadmahapalika.org


 

जाहिरात दिनांक: १४/०१/२२

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] मध्ये प्रतिनिधी सदस्य पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २१ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Aurangabad Mahangarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव पात्रता जागा
प्रतिनिधी सदस्य/ Representative Member औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत (क्षेत्रात) अल्पसंख्याक समुदायासाठी शैक्षणिक व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थेमधील (एनजीओ) अनुभवी इच्छुक व्यक्तीनी. ०२

Eligibility Criteria For Aurangabad Mahangarpalika

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : नगर सचिव विभाग, औरंगाबाद महानगरपालिका.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rts.aurangabadmahapalika.org


 

जाहिरात दिनांक: ११/०१/२२

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] मध्ये विशेषज्ञ पदांच्या ०५ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन मुलाखत दिनांक १३ जानेवारी २०२२ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०५ जागा

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
विशेषज्ञ/ Specialist एम.डी.(मेडिसीन/ रेडिओलॉजिस्ट/ अनेस्थेशिया) ०५

Eligibility Criteria For Aurangabad Mahanagarpalika

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ७५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र आमखास मैदान, औरंगाबाद.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rts.aurangabadmahapalika.org


 

जाहिरात दिनांक: २४/०६/२१

औरंगाबाद महानगरपालिका [Auranagabad Mahanagarpalika] मध्ये बालरोगतज्ञ पदांच्या ०८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २९ जून २०२१ रोजी दुपारी ३:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०८ जागा

Aurangabad Mahanagarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
बालरोगतज्ञ/ Pediatrician एमबीबीएस, एमडी (पेड)/ एमबीबीएस, डीसीएच ०८

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १,२५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, औरंगाबाद.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rts.aurangabadmahapalika.org

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[Nagar Panchayat Guhagar] नगर पंचायत गुहागर भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०७ डिसेंबर २०२२
NMK
[Nagar Panchayat Mantha] नगर पंचायत मंठा भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०९ डिसेंबर २०२२
NMK
जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०९ डिसेंबर २०२२
NMK
[Nagar Parishad Buttibori] नगरपरिषद बुट्टीबोरी भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०५ डिसेंबर २०२२
NMK
[VSI] वसंतदादा शुगर इन्स्टि्टयुट भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०३ डिसेंबर २०२२
NMK
[Nagar Parishad Malkapur] मलकापूर नगरपरिषद भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०५ डिसेंबर २०२२