[MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती २०२२ [मुदतवाढ]

Updated On : 13 January, 2022 | MahaNMK.com

icon

MPSC Recruitment 2022

MPSC's full form is Maharashtra Public Service Commission, MPSC Bharti 2022 has the following new vacancies and the official website is www.mpsc.gov.in. This page includes information about the MPSC Bharti 2022, MPSC Recruitment 2022, MPSC 2022 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments


जाहिरात दिनांक: १०/०१/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ पदांच्या ५४७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २७ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: ५४७ जागा

MPSC Public Prosecutor Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ/ Assistant Public Prosecutor, Group-A ०१) विधी पदवी (एलएलबी)  ०२) उच्च न्यायालयात किंवा त्याच्या अधीनस्थ न्यायालयामध्ये वकील म्हणून ०५ वर्षे अनुभव. ५४७

Eligibility Criteria For MPSC Public Prosecutor

वयाची अट : ०१ एप्रिल २०२२ रोजी १८ ते ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]


शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: ०३/०१/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ३७० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २१ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: ३७० जागा

MPSC Medical Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
जिल्हा शल्क चिकित्सक संवर्ग/ District Surgeon Physician Cadre १७२
जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग/ District Health Officer Cadre ४२
शरीर विकृती शास्त्रज्ञ/ Physiologist १२
मनोविकृती चिकित्सक/ Psychiatrist २०
नेत्र शल्कचिकित्सक/ Ophthalmologist १७
बधिरीकरण तज्ज्ञ/ Deafness specialist १५
क्ष किरण शास्त्रज्ञ/ X-Ray scientist २१
अस्थिव्यंगोपचार तज्ज्ञ/ Orthopedic Specialist ०५
विशेष अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती तज्ज्ञ)/ Special Officer (Gynecologist & Obstetrician) २८
१० वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक & घसा)/ Medical Officer (ENT) ०९
११ वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा)/ Medical Officer (TB) १५
१२ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ज्ञ)/ Medical Officer (Pediatrician) १४

Eligibility Criteria For MPSC Medical

शैक्षणिक पात्रता : ०१) एमबीबीएस / एमडी / पदव्युत्तर पदवी किंवा समतुल्य ०२) अनुभव

वयाची अट : ०१ एप्रिल २०२२ रोजी १८ ते ३५/३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: २४/१२/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ६३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १३ जानेवारी २०२२ १५ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: ६३ जागा

MPSC Civil Judge Recruitment Details:

परीक्षेचे नाव: दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा २०२१

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
नवीन विधी पदवीधर/ New Law Graduate ६३
वकील, ॲटर्नी किंवा अधिवक्ता/ Lawyer, Attorney, or Advocate
सेवा कर्मचारी (मंत्रालयीन कर्मचारी)/ Service Staff (Ministerial Staff)

Eligibility Criteria For MPSC Civil Judge

पदांचे नाव  शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
५५% गुणांसह विधी पदवी (LLB)/विधी पदव्युत्तर पदवी (LLM) किंवा समतुल्य २१ ते २५ वर्षे
०१) विधी पदवी (LLB) ०२) ०३ वर्षे अनुभव.  २१ ते ३५ वर्षे
०१) विधी पदवी (LLB) ०२) ०३ वर्षे अनुभव.  २१ ते ४५ वर्षे

सूचना - वयाची अट : २३ एप्रिल २०२१ रोजी, [मागासवर्गीय/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ३९४/- रुपये [मागासवर्गीय - २९४/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : २७,७००/- रुपये ते ४४,७७०/- रुपये.

परीक्षा केंद्र: औरंगाबाद, मुंबई व नागपूर.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १२ मार्च २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा दिनांक : ०२ जुलै २०२२ रोजी

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: २२/१२/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ९०० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ११ जानेवारी २०२२ १७ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: ९०० जागा

MPSC Recruitment Details:

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय/ Industry Inspector, Group-C, Directorate of Industries १०३
दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क/ Deputy Inspector, Group-C, State Excise ११४
तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय/ Technical Assistant, Group-C, Directorate of Insurance १४
कर सहाय्यक, गट-क/ Tax Assistant, Group-C ११७
लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क/ Clerk-Typist (Marathi) Group-C ४७३
लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क/ Clerk-Typist (English) Group-C ७९

Eligibility Criteria For MPSC

पदांचे नाव  शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी. १९ ते ३८ वर्षे
पदवीधर १८ ते ३८ वर्षे
पदवीधर १८ ते ३८ वर्षे
०१) पदवीधर ०२) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. १८ ते ३८ वर्षे
०१)  पदवीधर ०२) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि १९ ते ३८ वर्षे
०१) पदवीधर ०२) इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि १९ ते ३८ वर्षे

सूचना - वयाची अट : ०१ एप्रिल २०२२ रोजी, [मागासवर्गीय/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक): 

पुरुष महिला
उंची- १६५ से.मी उंची- १६५ से.मी
छाती- ७९ सेमी व फुगवून ५ सेमी जास्त वजन - ५० कि.ग्रॅ.

शुल्क : ३९४/- रुपये [मागासवर्गीय - २९४/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : १९,९००/- रुपये ते १,१२,४००/- रुपये.

परीक्षा केंद्र: महाराष्ट्रातील ३७ केंद्र.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०३ एप्रिल २०२२ रोजी

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


Expired :


 

जाहिरात दिनांक: १५/१२/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत जीवरसायनशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब पदांच्या १६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०३ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: १६ जागा

MPSC Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
जीवरसायनशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब/ Biochemist, Maharashtra Medical Education, and Research Services, Group-B ०१) ) जीवरसायनशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी  ०२) प्रयोगशाळेत ०२ वर्षे अनुभव. १६

Eligibility Criteria For MPSC

वयाची अट : ०१ एप्रिल २०२२ रोजी १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ४१,८००/- रुपये ते १,३२,३००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: १३/१२/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या २४ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: २४ जागा

MPSC Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
विमा सहायक संचालक/ Assistant Director of Insurance ०१
विमा उप संचालक/ Deputy Director of Insurance ०१
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी/ District Soldier Welfare Officer २२

Eligibility Criteria For MPSC

पदांचे नाव  शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
०१) कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा या विषयात पदवी असणे. ०२) ०२ वर्षे अनुभव -
०१) कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा या विषयात पदवी असणे. ०२) ०५ वर्षे अनुभव -
संघाच्या सशस्त्र दलाच्या सदस्यांची सेवा करणे बंद केले आहे आणि ज्यांनी सैन्यात मेजर आणि त्याहून अधिक पदे भूषवली आहेत किंवा नौदलात किंवा हवाई दलात समतुल्य पद; ०२) सुविधेसह भाषा बोलता, वाचता आणि लिहिता यावी म्हणून मराठीचे पुरेसे ज्ञान असावे; १८ वर्षे ते ५५ वर्षापर्यंत

सूचना - वयाची अट : ०१ एप्रिल २०२० रोजी,

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

पद क्रमांक जाहिरात (Notification)
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: १३/१२/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ८०७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: ८०७ जागा

MPSC Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहाय्यक कक्ष अधिकारी (गट-ब)/ Assistant Section Officer (Group-B) ६८
राज्य कर निरीक्षक (गट-ब)/ State Tax Inspector (Group-B) ८९
पोलीस उपनिरीक्षक (गट-ब)/ Police Sub-Inspector (Group-B) ६५०

Eligibility Criteria For MPSC

शैक्षणिक पात्रता: पदवीधर.

सूचना - वयाची अट : [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

पदांचे नाव  वयाची अट
०१ जून २०२० रोजी १८ ते ३८ वर्षे
०१ मे २०२० रोजी १८ ते ३८ वर्षे
०१ जून २०२० रोजी १९ ते ३१ वर्षे

शारीरिक पात्रता (पोलीस उपनिरीक्षक): 

पुरुष महिला
उंची- १६५ से.मी उंची- १५७ से.मी
छाती- ७९ सेमी व फुगवून ५ सेमी जास्त

परीक्षा वेळापत्रक :

पद क्रमांक परीक्षा दिनांक
मुख्य परीक्षा सयुक्त पेपर क्र.१ २२ जानेवारी २०२२ रोजी
पेपर क्र.२ - पोलीस उपनिरीक्षक २९ जानेवारी २०२२ रोजी
पेपर क्र.२ - राज्य कर निरीक्षक ०५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी
पेपर क्र.२ - सहाय्यक कक्ष अधिकारी १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी

वेतनमान (Pay Scale) : ३८,८००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: ०७/१२/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,  गट-अ पदांच्या २२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: २२ जागा

MPSC Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,  गट-अ/ Zilla Sainik Welfare Officer, Group A संघाच्या सशस्त्र दलाच्या सदस्यांची सेवा करणे बंद केले आहे आणि ज्यांनी सैन्यात मेजर आणि त्याहून अधिक पदे भूषवली आहेत किंवा नौदलात किंवा हवाई दलात समतुल्य पद २२

Eligibility Criteria For MPSC

वयाची अट : ०१ एप्रिल २०२२ रोजी १८ वर्षे ते ५५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ४९,१००/- रुपये ते १,५५,८००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: २५/११/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ०९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: ०९ जागा

MPSC Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अवर सचिव (विधी), गट-अ/ Under Secretary (Law), Group-A ०३
सहायक प्रारूपकार-नि-अवर सचिव, गट-अ/ Assistant Draftsman-Ni-Under Secretary, Group-A ०३
कनिष्ट प्रारूपकार, गट -ब/ Junior Draftsman, Group-B ०३

Eligibility Criteria For MPSC

पद क्रमांक वयाची अट
२२ ते ४० वर्षापर्यंत
२२ ते ४० वर्षापर्यंत
२२ ते ३३ वर्षापर्यंत

शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

वयाची अट : ०१ मार्च २०२२ रोजी [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/ आर्थिक दुर्बल घटक / अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ५६,१००/- रुपये ते २,०८,७००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: १८/११/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत औषध निरीक्षक, अन्न व औषधे प्रशासकीय सेवा, गट-ब पदांच्या ८७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०८ डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: ८७ जागा

MPSC Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
औषध निरीक्षक, अन्न व औषधे प्रशासकीय सेवा, गट-ब/ Drug Inspector, Food and Drug Administration Services, Group-B ०१) फार्मसी किंवा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री किंवा फार्माकोलॉजीमध्ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजीमध्ये स्पेशलायझेशनसह पदवी.  ०२) ०३ वर्षे अनुभव ८७

Eligibility Criteria For MPSC

वयाची अट : ०१ मार्च २०२२ रोजी १८ वर्षे ते ३५ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/ आर्थिक दुर्बल घटक / अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ४१,८००/- रुपये ते १,३२,३००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[Pashusavardhan Vibhag] पशुसंवर्धन विभाग भरती २०२२
अंतिम दिनांक : २८ जानेवारी २०२२
NMK
अर्थ मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ३१ जानेवारी २०२२
NMK
[NVS] नवोदय विद्यालय समिती भरती २०२२
अंतिम दिनांक : १० फेब्रुवारी २०२२
NMK
[Khopoli Nagarparishad] खोपोली नगरपरिषद भरती २०२२
अंतिम दिनांक : १९ जानेवारी २०२२
NMK
वायएमटी कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी मुंबई भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ३१ जानेवारी २०२२
NMK
[Army Sports Institute] आर्मी क्रीडा संस्था पुणे भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०१ फेब्रुवारी २०२२
NMK
[Ordnance Factory Bhandara] आयुध निर्माणी भंडारा भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०२ फेब्रुवारी २०२२