[MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती २०२१

Updated On : 12 October, 2021 | MahaNMK.com

icon

MPSC Recruitment 2021

MPSC's full form is Maharashtra Public Service Commission, MPSC Bharti 2021 has the following new vacancies and the official website is www.mpsc.gov.in. This page includes information about the MPSC Bharti 2021, MPSC Recruitment 2021, MPSC 2021 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments


जाहिरात दिनांक: १२/१०/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ८१ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ८१ जागा

MPSC Medical Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग ०६
सहयोगी प्राध्यापक,गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, सिंधुदुर्ग १६
सहायक प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा , सिंधुदुर्ग २२
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, नंदुरबार ०६
प्राध्यापक, गट-अ, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, नंदुरबार १४
प्राध्यापक, गट-ब, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, नंदुरबार १७

Eligibility Criteria For MPSC Medical 

पद क्रमांक  शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
१ आणि ४ ०१) एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी किंवा समतुल्य ०२) ०३ वर्षे अनुभव. १८ ते ५० वर्षे
२ आणि ५ ०१) एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी किंवा समतुल्य ०२) ०४ वर्षे अनुभव. १८ ते ४५ वर्षे
३ आणि ६ ०१) एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी किंवा समतुल्य ०२) ०३ वर्षे अनुभव.. १८ ते ४० वर्षे

सूचना - वयाची अट : ०१ फेब्रुवारी २०२० रोजी [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]


शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सिंधुदुर्ग & नंदुरबार

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : ०१ नोव्हेंबर २०२१ (११:५९ PM)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात पद क्रमांक १ ते ३ (Notification Post No. 1 To 3) : येथे क्लिक करा

जाहिरात पद क्रमांक ४ ते ६ (Notification Post No. 4 To 6) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ११/१०/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ४८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: ४८ जागा

MPSC Medical Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ ०९
प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ ०५
सहयोगी प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ १३
सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ १७
सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ०४

Eligibility Criteria For MPSC Medical 

पद क्रमांक  शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
०१) एमबीबीएस ०२) पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर डिप्लोमा  ०३) ०५ वर्षे अनुभव १८ ते ४५ वर्षे
०१) एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी किंवा समतुल्य ०२) ०३ वर्षे अनुभव. १८ ते ५० वर्षे
०१) एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी किंवा समतुल्य ०२) ०३ वर्षे अनुभव.. १८ ते ४५ वर्षे
०१) एम.डी/ डीएनबी/ एम.एस./ पीएच. डी किंवा समतुल्य ०२) ०३ वर्षे अनुभव.. १८ ते ४० वर्षे
०१) कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा पदवी  ०२) ०५ वर्षे अनुभव १८ ते ३८ वर्षे

सूचना - वयाची अट : ०१ फेब्रुवारी २०२० रोजी[मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात पद क्रमांक १ (Notification Post No. 1) : येथे क्लिक करा

जाहिरात पद क्रमांक २ ते ४ (Notification Post No. 2 To 4) : येथे क्लिक करा

जाहिरात पद क्रमांक ५ (Notification Post No. 5) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.जाहिरात दिनांक: ०९/१०/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२१ पदांच्या २९०  ३९० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: २९०  ३९० जागा

MPSC Recruitment Details:

महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२१ [Maharashtra State Service Pre-Examination 2021]

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
गट-अ (Group-A)
उप जिल्हाधिकारी/ Deputy Collector १२
पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त/ Deputy Superintendent of Police / Assistant Commissioner of Police १६
सहायक राज्य कर आयुक्त/ Assistant Commissioner of State Taxes १६
गट विकास अधिकारी व तस्यम पदे/ Group Development Officer and Equivalent Posts १५
सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा/ Assistant Director, Maharashtra Finance and Accounting Services १५
उद्योग उप संचालक (तांत्रिक)/ Deputy Director of Industry (Technical) ०४
सहायक कामगार आयुक्त/ Assistant Labor Commissioner २२
गट-ब (Group-B)
उपशिक्षणाधिकारी व तस्यम पदे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा/ Deputy Education Officer and Equivalent Posts, Maharashtra Education Service २५
कक्ष अधिकारी/ Section Officer ३९
१०     सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ Assistant Regional Transport Officers ०४
११ सहायक गटविकास अधिकारी, व तस्यम पदे/ Assistant Group Development Officers, and Equivalent Posts १७
१२ सहायक निबंधक सहकारी संस्था/ Assistant Registrar Co-operative Societies १८
१३     उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख/ Deputy Superintendent, Land Records १५
१४ उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क/ Deputy Superintendent, State Excise ०१
१५ सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क/ Assistant Commissioner, State Excise ०१
१६ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी/ Skill Development, Employment and Entrepreneurship Guidance Officer, १६
१७ सरकारी कामगार अधिकारी/ Government Labor Officers ५४
१८ उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ / Deputy Registrar, Co-operative Societies, Group-A १०
१९ मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ/ Chief Officer, Municipality / Council, Group-A     १५
२० मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-ब/ Chief Officer, Municipality / Council, Group-A ७५

Eligibility Criteria For MPSC

पदांचे नाव  शैक्षणिक पात्रता
सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ ०१) सांविधिक विदयापीठाची, किमान ५५ टक्क्यांसह वाणिज्य शाखेची स्नातक पदवी, किंवा ०२) इन्स्टिटयुट ऑफ चार्टर्ड अकांऊटस आफॅ इंडिया यांनी घेतलेली सनदी लेखापालाची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा ०३) इन्स्टिटयुट ऑफ कॉस्ट अॅण्ड वर्क्स अकांऊटस यांनी आयोजित केलेली परिव्यय लेखाशास्त्राची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा ०४) सांविधिक विदयापीठाची वाणिज्य मधील पदव्युतर पदवी, किंवा ०५) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यताप्राप्त संस्थेमधून वित्त व्यवसाय प्रशासन या विशेषज्ञतेसह पदवी (एम.बी.ए).
उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ ०१) सांविधिक विद्यापीठाची, अभियांत्रिकी मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, नगररचना इत्यादी विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील पदवी, किंवा ०२) विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी.
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब भौतिकशास्त्र व गणित या विषयांसह विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी आवश्यक आहे.
उर्वरित पदे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अर्हता.

सूचना - वयाची अट : [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

पदांचे नाव  दिनांक वयाची अट
उप जिल्हाधिकारी, गट-अ ०१ एप्रिल २०२२ रोजी १९ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
उर्वरित इतर पदे ०१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी १९ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत

शुल्क : ५४४/- रुपये [मागासवर्गीय - ३४४/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

परीक्षा केंद्र : महाराष्ट्रातील ३७ केंद्र

परीक्षा दिनांक : ०२ जानेवारी २०२२ रोजी 

मुख्य दिनांक : ०७, ०८, ०९ मे २०२२ रोजी 

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification ) : येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरात १०० जागांसाठी (Notification ) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.जाहिरात दिनांक: १७/०९/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या २२८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: २२८ जागा

MPSC Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा गट -अ
अधिष्ठाता/ Dean ०६
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ
प्राध्यापक/ Professor ९१
सहयोगी प्राध्यापक/ Associate Professor १११
सामान्य राज्य सेवा, गट-अ 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी/ Chief Administrative Officer ०२
सामान्य राज्य सेवा, गट-ब
प्रशासकीय अधिकारी/ Administrative Officer १८

Eligibility Criteria For MPSC

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
०१) एमबीबीएस पदवी  ०२) १० वर्षे अनुभव १८ ते ४५ वर्षे
०१) एम.डी./डीएनबी/ एम.एस. किंवा समतुल्य  ०२) ०३ वर्षे अनुभव १८ ते ५० वर्षे
०१) एम.डी./डीएनबी/ एम.एस. किंवा समतुल्य  ०२) ०४ वर्षे अनुभव १८ ते ४५ वर्षे
०१) कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा पदवी  ०२) ०७ वर्षे अनुभव १८ ते ४० वर्षे
०१) कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा पदवी  ०२) ०५ वर्षे अनुभव १८ ते ३८ वर्षे

सूचना - वयाची अट : ०१ जानेवारी २०२२ रोजी [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ४१,८००/- रुपये ते २,१८,२००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification ) : येथे क्लिक करा

परीक्षा दिनांक : ०४, ०५ व ०६ डिसेंबर २०२१ रोजी

परीक्षा केंद्र: अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर, नाशिक, & पुणे.

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


Expired :

 

जाहिरात दिनांक: २९/०९/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२० पदांच्या २०० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ ०३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: २०० जागा

MPSC Recruitment Details:

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२० [State Service Main Examination 2020]

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहायक राज्यकर आयुक्त/ Assistant State Tax Commissioner १०
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी/ Deputy Chief Executive Officer/ Group Development Officer ०७
सहायक आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी/ Assistant Commissioner/ Project Officer ०१
उद्योग उप संचालक, तांत्रिक/ Deputy Director of Industry, Technical ०१
सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता/ Assistant Director, Skill Development, Employment and Entrepreneurship ०२
उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा/ Deputy Education Officer, Maharashtra Education Service २५
कक्ष अधिकारी/ Section Officer २५
सहायक गट विकास अधिकारी/ Assistant Group Development Officer १२
सहायक निबंधक सहकारी संस्था/ Assistant Registrar Co-operative Society १९
१० उप अधीक्षिक, भूमी अभिलेख/ Deputy Superintendent, Land Records ०६
११ उप अधीक्षिक, राज्य उत्पादन शुल्क/ Deputy Superintendent, State Excise Duty ०३
१२ सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क/ Assistant Commissioner, State Excise ०१
१३     कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी/ Skills Development, Employment and Entrepreneurship Guidance Officer ०४
१४ सहायक प्रकल्प अधिकारी/ संशोधन अधिकारी व तत्सम/ Assistant Project Officer / Research Officer ११
१५ नायब तहसिलदार/ Nayab Tahasildar ७३

Eligibility Criteria For MPSC

पदांचे नाव  शैक्षणिक पात्रता
उद्योग उप संचालक, तांत्रिक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
उर्वरित पदे पदवीधर किंवा समतुल्य.

वयाची अट : ०१ एप्रिल २०२० रोजी १९ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ५४४/- रुपये [मागासवर्गीय - ३४४/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

परीक्षा केंद्र : औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक व नागपूर.

परीक्षा दिनांक : ०४, ०५ व ०६ डिसेंबर २०२१ रोजी 

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification ) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.


 

जाहिरात दिनांक: २१/०९/२१

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदांच्या २४० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ २६ सप्टेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

एकूण: २४० जागा

MPSC Recruitment Details:

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा २०२०

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
सहायक मोटार वाहन निरीक्षक/ Assistant Motor Vehicle Inspector ऑटोमोबाइल/ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा समतुल्य.  २४०

Eligibility Criteria For MPSC

वयाची अट : ०१ मे २०२० रोजी १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ५४४/- रुपये [मागासवर्गीय - ३४४/- रुपये, माजी सैनिक - ४४/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

परीक्षा केंद्र : औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक व नागपूर.

परीक्षा दिनांक : ३० ऑक्टोबर २०२१ रोजी 

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification ) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

टीप: आपले वय मोजण्याकरिता Age Calculator चा वापर करावा.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[Sahitya Akademi] साहित्य अकादमी भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ०१ नोव्हेंबर २०२१
NMK
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव भरती २०२१
अंतिम दिनांक : २५ ऑक्टोबर २०२१
NMK
[Indian Railways] भारतीय रेल्वे भरती २०२१
अंतिम दिनांक : १८ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[NADA] नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ३१ ऑक्टोबर २०२१