[MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती २०२२

Updated On : 23 November, 2022 | MahaNMK.com

icon

MPSC Recruitment 2022

MPSC's full form is Maharashtra Public Service Commission, MPSC Bharti 2022 has the following new vacancies and the official website is www.mpsc.gov.in. This page includes information about the MPSC Bharti 2022, MPSC Recruitment 2022, and MPSC 2022 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: २३/११/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत संशोधन अधिकारी, गट- अ पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ०१ जागा

MPSC Recruitment Details:

पदांचे नाव पात्रता जागा
संशोधन अधिकारी, गट- अ / Research Officer, Group-A शासनाच्या शिक्षण विभाग अथवा महाराष्ट्रातील सांविधिक विद्यापीठ यामध्ये परीक्षा संशोधन विषयक कामाचा अनुभव ०१

Eligibility Criteria For MPSC 

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ५६,१००/- रुपये ते १,७७,५००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : प्रशासकीय विभाग अथवा नियंत्रक विभागामार्फत आयोगास सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मंबई - ४०००२१.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १६/११/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या २८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०८ डिसेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: २८ जागा

MPSC Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
    उप संचालक,सामान्य राज्य सेवा, गट-अ / Deputy Director, General State Service, Group A १३
उप संचालक बाष्पके,महाराष्ट्र कामगार सेवा, गट-अ / Deputy Director, Steam Boilers, Maharashtra Labour Services, Group A ०४
उप अभियंता (यांत्रिकी), महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी, सेवा गट-अ / Deputy Engineer (Mechanical), Maharashtra Mechanical Engineering Services, Group A १०
अधिष्ठाता, महापालिका वैद्यक संस्था, MCGM, गट-अ / Dean, Municipal Medical Services, MCGM, Group A ०१

Eligibility Criteria For MPSC

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता जागा
०१) ५०% गुणांसह सांख्यिकी/बायोमेट्रिक्स/इकोनोमेट्रिक्स गणित विषयात पदव्युत्तर पदवी. ०२) ०३ वर्षे अनुभव. १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
०१) मेकॅनिकल/प्रोडक्शन/पॉवर प्लांट/मेटलर्जिकल पदवी ०२) ०२ वर्षे अनुभव.  १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
०१) मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदवी ०२) ०३ वर्षे अनुभव. १९ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
०१) एम.बी.बी.एस ०२) एमडी ०३) ०३ वर्षे अनुभव. १९ वर्षे ते ५० वर्षापर्यंत

सूचना - वयाची अट : ०१ मार्च २०२३ रोजी [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ५६,१००/- रुपये ते २,१८,८००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : 

पदांचे नाव  पदांचे नाव जागा
उप संचालक,सामान्य राज्य सेवा, गट-अ येथे क्लिक करा
उप संचालक बाष्पके, महाराष्ट्र कामगार सेवा, गट-अ येथे क्लिक करा
उप अभियंता (यांत्रिकी), महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी, सेवा गट-अ  येथे क्लिक करा
अधिष्ठाता, महापालिका वैद्यक संस्था, MCGM, गट-अ येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०८ डिसेंबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १२/११/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ६२३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ६२३ जागा

MPSC State Service Recruitment Details:

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२२ [Maharashtra State Service Main Examination 2022]

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
उपजिल्हाधिकारी, गट-अ / Deputy Collector, Group-A ३३
पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ / Deputy Superintendent of Police/Assistant Commissioner of Police, Group-A ४१
सहायक राज्यकर आयुक्त, गट-अ / Assistant State Tax Commissioner, Group-A ४७
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ / Deputy Registrar, Co-operative Societies, Group-A ०२
गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी), गट-अ / Group Development Officer (Senior Grade), Group-A १४
सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ / Assistant Director, Maharashtra Finance & Accounts Service, Group-A ०९
मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ / Chief Officer, Municipality/Council, Group-A २२
शिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ / Education Officer, Maharashtra Education Service, Group-A २०
प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास) / Project Officer (Integrated Tribal Development) ०६
१० बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, गट-अ व तस्यम पदे / Child Development Project Officer, Group-A, and equivalent posts २८
११ तहसिलदार, गट-अ / Tehsildar, Group-A २५
१२ उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब / Deputy Education Officer, Maharashtra Education Service, Group B १३९
१३ मंत्रालीयन विभागातील कक्ष अधिकारी, गट ब / Section Officer, Group B in Ministerial Division ०५
१४ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी / Cell Officer in the office of Maharashtra Public Service Commission ०४
१५ सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब / Assistant Regional Transport Officer, Group-B ०४
१६ निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था, गट-ब / Inspector Certified Schools and Institutions, Group-B ८८
१७ सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब / Assistant Group Development Officer, Group-B ८०
१८ सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब / Assistant Registrar Co-operative Societies, Group-B ०२
१९ उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट-ब / Deputy Superintendent, Land Records, Group-B ०३
२० उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब / Deputy Superintendent, State Excise, Group-B ०३
२१ सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब / Assistant Commissioner, State Excise, Group-B ०३
२२ सहायक प्रकल्प अधिकारी/संशोधन अधिकारी, गट-ब / Assistant Project Officer/Research Officer, Group-B ४२
२३ सहायक नियंत्रक शिधावाटप, गट-ब / Assistant Controller of Ration, Group-B ०३

Eligibility Criteria For MPSC State Service

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता
सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ ५५% गुणांसह बी.कॉम किंवा सीए / ICWA किंवा एमबीए
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब भौतिकशास्त्र व गणित विषयासह विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी.
उर्वरित पदे पदवीधर किंवा समतुल्य.

सूचना - वयाची अट : [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

पद क्रमांक वयाची अट
०१ एप्रिल २०२२ रोजी १९ ते ३८ वर्षे 
२ ते २३ ०१ सप्टेंबर २०२२ रोजी १९ ते ३८ वर्षे 

शुल्क : ५४४/- रुपये [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ३४४/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार..

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

परीक्षा दिनांक : २१, २२ व २३ जानेवारी २०२३ रोजी

परीक्षा केंद्र : अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, नागपूर, & नाशिक.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC State Service Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०४/११/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ३८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ३८ जागा

MPSC General State Service Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
अवर सचिव (विधी) / Under Secretary (Legal) ०१
सहायक प्रारूपकार-नि-अवर सचिव / Assistant Draftsman-cum-Under Secretary ०१
वन सांख्यिकी, सामान्य राज्य सेवा गट-अ  / Forest Statistician, General State Service, Group A ०३
संजीवन शास्त्रज्ञ, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब / Perfusionist, General State Service, Group B ०४
कनिष्ठ किटक शास्त्रज्ञ, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब / Junior Entomologist, General State Service, Group B ०४
संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब / Research Officer/Statistical Officer, General State Service,  २५

Eligibility Criteria For MPSC General State Service

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता जागा
०१) कायद्यातील पदवी ०२) ०८ वर्षे अनुभव १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
०१) ०३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ज्युनियर ड्राफ्ट्समन ०२) 
०३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कायदा आणि न्यायपालिका विभागाच्या कायदेशीर बाजूवर सरकारचे अवर सचिव ०३) ०७ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी 'कायदा आणि न्याय विभागाच्या कायदेशीर बाजूचे अधीक्षक' ०३) अनुभव
१८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
०१) सांख्यिकी पदव्युत्तर पदवी किंवा पदवीधर+ पदव्युत्तर पदवी/डिप्लोमा  किंवा समतुल्य   ०२) ०५ वर्षे अनुभव. १९ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
०१) द्वितीय श्रेणीसह बी.एस्सी किंवा एम.बी.बी.एस. ०२) परफ्यूजन टेक्नॉलॉजी डिप्लोमा  ०३) हृदयाच्या शस्त्रक्रियेच्या वेळी परफ्यूजन करण्याचा किमान पन्नास वेळा अनुभव. १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
०१) बी.एस्सी (प्राणीशास्त्र) ०२) ०२ वर्षे अनुभव.  १८ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत
४५% गुणांसह कॉनॉमेट्रिक्स/गणितीय अर्थशास्त्र किंवा सांख्यिकी किंवा बायोमेट्रिक्समध्ये पदव्युत्तर पदवी / एमसीए किंवा समतुल्य १९ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत

सूचना - वयाची अट : ०१ मार्च २०२३ रोजी [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : 

पद क्रमांक खुला प्रवर्ग मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ
१ ते ५ ७१९/- रुपये ४४९/- रुपये
३९४/- रुपये २९४/- रुपये

वेतनमान (Pay Scale) : ६७,७००/- रुपये ते २,०८,७००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : 

पदांचे नाव  पदांचे नाव जागा
अवर सचिव (विधी) येथे क्लिक करा
सहायक प्रारूपकार-नि-अवर सचिव येथे क्लिक करा
वन सांख्यिकी येथे क्लिक करा
संजीवन शास्त्रज्ञ येथे क्लिक करा
कनिष्ठ किटक शास्त्रज् येथे क्लिक करा
संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC General State Service Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :


 

जाहिरात दिनांक: ३१/१०/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत अधीक्षक व तत्सम पदे पदांच्या ६५ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ६५ जागा

MPSC General State Service Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
अधीक्षक व तत्सम पदे / Superintendent and other corresponding post ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान द्वितीय श्रेणीची पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव ६५

Eligibility Criteria For MPSC General State Service

वयाची अट : ०१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी २५ वर्षे ते ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय / आ.दु.घ./ अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC General State Service Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २२/१०/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत
विविध पदांच्या ८८ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ८८ जागा

MPSC Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूविज्ञान आणि खाण संचालनालय, नागपूर, गट - अ ०७
कार्यकारी अभियंता (विद्युत), महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गट-अ ०३
अधीक्षक व तस्यम पदे, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) ६५
औषधी निर्माता, महाराष्ट्र आयुर्वेदिक सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व औषधी विभाग, गट-ब ०१
सहाय्यक (विधि), कायदा व न्याय विभाग, गट-ब (अराजपत्रित) १२

Eligibility Criteria For MPSC

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता जागा
०१) जिओलॉजी किंवा अप्लाइड जिओलॉजीमध्ये किमान द्वितीय श्रेणीत पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे  ०२) ०५ वर्षे अनुभव.  १८ ते ३८ वर्षे
०१) इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदवी ०२) ०८ वर्षे अनुभव. १८ ते ३८ वर्षे
०१) किमान द्वितीय श्रेणीची पदवी किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी  ०२) ०३ वर्षे अनुभव.  २५ ते ३८ वर्षे
०१) बीएएमएस ०२) ०३ वर्षे अनुभव १८ ते ३८ वर्षे
विधि पदवी २५ ते ३८ वर्षे

वयाची अट: ०१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : 

पद क्रमांक जाहिरात 
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २५/१०/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ३७८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२२ २६ ऑक्टोबर २०२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ३७८ जागा

MPSC Technical Services Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
वनक्षेत्रपाल, गट ब / Forest Guard, Group B १३
उप संचालक, कृषि व इतर गट-अ / Deputy Director, Agriculture and Other Group-A ४९
तालुका कृषि अधिकारी व इतर, गट-अ / Taluka Agricultural Officer and others, Group-A १००
कृषि अधिकारी, कनिष्ठ व इतर, गट-ब / Agricultural Officers, Junior and Others, Group-B ६५
सहायक अभियंता,स्थापत्य, गट ब, श्रेणी-II/ Assistant Engineer, Civil, Group B, Grade-II १०२
सहायक अभियंता,विद्युत व यांत्रिकी, गट ब, श्रेणी- II / Assistant Engineer, Electrical & Mechanical, Group B, Grade-II ४९

Eligibility Criteria For MPSC Technical Services

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
विज्ञान शाखेतील पदवी/अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य. २१ ते ३८ वर्षे
कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य. १८ ते ३८ वर्षे
कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य. १८ ते ३८ वर्षे
कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य. १८ ते ३८ वर्षे
स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य. १९ ते ३८ वर्षे
विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य. १९ ते ३८ वर्षे

वयाची अट : ०१ जानेवारी २०२२ रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ३९४/- रुपये [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ - २९४/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ४१,८००/- रुपये ते १,७७,५००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

पूर्व परीक्षा दिनांक : १७ डिसेंबर २०२२ रोजी

परीक्षा केंद्र : औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक व नागपूर.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Technical Services Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२२ २६ ऑक्टोबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ११/१०/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत सेवनिवृत्त अवर सचिव पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

MPSC Recruitment Details:

पदांचे नाव : सेवनिवृत्त अवर सचिव (Retired Under Secretary)

Eligibility Criteria For MPSC

पात्रता : ०१) शासनाच्या किंवा आयोगाच्या कार्यालयातील सेवानिवृत्त अवर सचिव असावेत. ०२) आयोगाच्या किंवा मंत्रालयीन विभागातील सेवाप्रवेश नियम अथवा सेवा विषयक कामाचा किमान ३
वर्षाचा अनुभव असलेला सेवानिवृत्त अवर सचिव असावा. ०३) उमेदवारास मराठी व इंग्रजी भाषेचे चांगले ज्ञान असावे. ०४) उमेदवार मुंबई अथवा लगतच्या जिल्ह्यात राहणारा असावा.

वयाची अट : ६२ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सचिव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 5 वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - ४०००२१.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन ई-मेलद्वारे (E-Mail ID) किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • उमेदवारांनी ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा किंवा अर्ज पाठवण्याचा अंतिम दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ आहे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन ई-मेलद्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर पाठवायचे आहेत.
 • अर्ज फक्त वरील ऑनलाईन ई-मेलद्वारे द्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज स्वीकारले जातील.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २९/०९/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत सहायक कक्ष अधिकारी पदांच्या ६६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ६६ जागा

परीक्षेचे नाव : सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२२

MPSC ASO Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
सहायक कक्ष अधिकारी / Assistant Section Officer फक्त मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या खुद्द आस्थापनेवरील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील कार्यरत लिपिक, लिपिक टंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी प्रस्तुत परीक्षेस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील कोणत्याही दुय्यम कार्यालयातील कर्मचारी प्रस्तुत परीक्षेकरीता अर्ज करण्यास पात्र नाहीत. ६६

Eligibility Criteria For MPSC ASO

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

परीक्षा केंद्र : मुंबई

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC ASO Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २२/०९/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत उप अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) पदांच्या १२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: १२ जागा

MPSC Engineering Services Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
उप अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) / Deputy Engineer (Mechanical & Electrical) ०१) वैधानिक विद्यापीठ किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेची विद्युत अभियांत्रिकी किंवा इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल अभियांत्रिकी किंवा दूरसंचार अभियांत्रिकी पदवी किंवा त्याच्या समतुल्य इतर कोणतीही पात्रता ०२) अनुभव १२

Eligibility Criteria For MPSC Engineering Services

वयाची अट : ०१ जानेवारी २०२२ रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ५६,१००/- रुपये ते १,७७,५००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २१/०९/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या ०७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ०७ जागा

MPSC Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्रशासकीय अधिकारी / Administrative Officer ०४
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी / Chief Administrative Officer ०३

Eligibility Criteria For MPSC

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
०१) कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा या विषयात पदवी. ०२) मराठीचे कार्यरत ज्ञान असणे ०३) ०५ वर्षे अनुभव १८ ते ३८ वर्षे
०१) कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा या विषयात पदवी. ०२) ०७ वर्षे अनुभव १८ ते ४० वर्षे

वयाची अट : ०१ जानेवारी २०२२ रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : ४१,८००/- रुपये ते १,७७,५००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : 

पदांचे नाव जाहिरात
प्रशासकीय अधिकारी येथे क्लिक करा
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १६/०९/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत संशोधन अधिकारी गट अ पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: ०१ जागा

MPSC Recruitment Details:

पदांचे नाव पात्रता जागा
संशोधन अधिकारी गट अ / Research Officer Group G एकाकी पद प्रतिनियुक्तीने भण्याकरिता शासनाच्या शिक्षण विभाग अथवा महाराष्ट्रातील सांविधिक विद्यापीठ यामध्ये परीक्षा सांशोधन विषयक कामाचा अनुभव ०१

Eligibility Criteria For MPSC

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ५६,१००/- रुपये ते १,७७,५००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५, ७ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - ४०००२१.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) पोस्टाने किंवा समक्ष सादर करावेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २६/०८/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत संचालक पदाच्या ०१ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ २६ ऑगस्ट २०२२ (मुदतवाढ) आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

शुद्धीपत्रक : येथे क्लिक करा

एकूण: ०१ जागा

MPSC Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
संचालक ०१

Eligibility Criteria For MPSC 

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
Possess Master’s Degree at least in Second Class or Doctorate Degree in (A) any branch of Chemistry or
Biochemistry; or (B) Physics, Botany or Zoology with a Degree in Chemistry;

वयाची अट : ०१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक) : 

पुरुष महिला
उंची - १६५ से.मी  उंची - १५५ से.मी.
छाती: ७९ सेमी व फुगवून ५ सेमी जास्त वजन - ५० कि.ग्रॅ.

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Group C Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ २६ ऑगस्ट २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ३०/०७/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या २२८ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: २२८ जागा

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२२

MPSC Group C Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय / Industry Inspector, Group-C, Directorate of Industries ०६
दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क / Deputy Inspector, Group-C, State Excise ०९
कर सहाय्यक, गट-क / Tax Assistant, Group-C ११४
लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क / Clerk-Typist (Marathi) Group-C ८९
लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क / Clerk-Typist (English) Group-C १०

Eligibility Criteria For MPSC Group C

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी १९ ते ३८ वर्षे
पदवीधर १८ ते ३८ वर्षे
०१) पदवीधर ०२) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. १८ ते ३८ वर्षे
०१) पदवीधर ०२) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि. १९ ते ३८ वर्षे
०१) पदवीधर ०२) इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. १९ ते ३८ वर्षे

वयाची अट : ०१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक) : 

पुरुष महिला
उंची - १६५ से.मी  उंची - १५५ से.मी.
छाती: ७९ सेमी व फुगवून ५ सेमी जास्त वजन - ५० कि.ग्रॅ.

शुल्क : ३९४/- रुपये [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ - २९४/- रुपये, माजी सैनिक - ४४/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

पूर्व परीक्षा दिनांक: ०५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी

परीक्षा केंद्र: महाराष्ट्रातील ३७ केंद्र.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC Group C Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २९/०७/२२

महाराष्ट्र लोकसेवा [Maharashtra Public Service Commission] आयोगामार्फत विविध पदांच्या २१ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

एकूण: २१ जागा

MPSC General State Service Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, गट-ब / Assistant Registrar (Group-B) ०३
तालुका क्रीडा अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा गट-ब / Taluka Sports Officer (Group-B) १५
संचालक, सामान्य राज्य सेवा, गट-अ / Director (Group-A) ०१
कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब / Junior Technical Officer (Group-B) ०२

Eligibility Criteria For MPSC General State Service

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
०१) विधी शाखेची पदवी ०२) अनुभव १८ ते ३८ वर्षे
०१) कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा शाखेतील पदवीसह मान्यताप्राप्त संस्थेचे शारीरिक शिक्षण (०१ वर्षाचे बी.पी.एड.) पदवी ०२) ०५ वर्षे अनुभव १८ ते ३८ वर्षे
०१) किमान द्वितीय श्रेणीत पदव्युत्तर पदवी किंवा बायोकेमिस्ट्री किंवा भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र किंवा प्राणीशास्त्र;सह भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र किंवा प्राणीशास्त्र रसायनशास्त्राच्या कोणत्याही शाखेत डॉक्टरेट पदवीसह रसायनशास्त्रातील पदवी. ०२) १८ वर्षे अनुभव १८ ते ५० वर्षे
०१) वाड:मय विज्ञान, वाणिज्य किंवा शाखेची पदवी आवश्यक ०२) फेडरेशन ऑफ इन्शुरन्स इन्स्टिट्यूटचे लायसेन्शिएट असणे आवश्यक ०३) ०२ वर्षे अनुभव  १८ ते ३८ वर्षे

वयाची अट : ०१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ७१९/- रुपये [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ - ४४९/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : संपूर्ण महाराष्ट्र

उपयुक्त: MPSC परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके (Click Here)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mpsc.gov.in

मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांसाठी येथे क्लिक करा: MPSC Question Papers.

How to Apply For MPSC General State Service Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://mpsconline.gov.in/candidate या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mpsc.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[Nagar Parishad Malkapur] मलकापूर नगरपरिषद भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०५ डिसेंबर २०२२
NMK
[Nagar Panchayat Phulambri] नगरपंचायत फुलंब्री भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०२ डिसेंबर २०२२
NMK
[Nagar Parishad Khultabad] खुलताबाद नगर परिषद भरती २०२२
अंतिम दिनांक : २९ नोव्हेंबर २०२२
NMK
[Nagar Panchayat Parseoni] नगरपंचायत पारशिवनी भरती २०२२
अंतिम दिनांक : २५ नोव्हेंबर २०२२
NMK
[Nagar Parishad Jalna] नगर परिषद जालना भरती २०२२
अंतिम दिनांक : २८ नोव्हेंबर २०२२
NMK
[Nagar Panchayat Khalapur] खालापूर नगरपंचायत भरती २०२२
अंतिम दिनांक : २९ नोव्हेंबर २०२२
NMK
भारत सरकार वाणिज्य विभाग भरती २०२२
अंतिम दिनांक : १२ डिसेंबर २०२२