सोलापूर महानगरपालिका भरती २०२२

Updated On : 19 July, 2022 | MahaNMK.com

icon

Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2022 

Solapur Municipal Corporation has the following new vacancies and the official website is www.solapurcorporation.gov.in. This page includes information about the Solapur Mahanagarpalika Bharti 2022, Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2022, and Solapur Mahanagarpalika 2022 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: १९/०७/२२

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक १९ जुलै २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०३ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्राणी संग्रहालय संचालक / Zoo Director ०१
पशु वैद्यकीय अधिकारी / Veterinary Officer ०१
प्राणी रक्षक / Animal Keeper ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्हि.एस.सी. ०२) अनुभव : प्राणी संग्रहालयाशी संबंधीत कामाचा ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. ०३) प्राणी संग्रहालय संचालक झू क्युरेटर पदावरून सेवानिवृत्त अधिकारी अर्ज करू शकता. (झू क्युरेटर पदाचा अनुभव ग्राहय धरण्यात येईल.)
०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी बी.व्ही.एस.सी. अॅन्ड ए.एच.अथवा एम.व्ही.एस.सी (मेडीसीन) अनुभव : पशु वैद्यकिय अधिकारी म्हणून ०५ वर्षांचा ०२) अनुभव. • पशु वैद्यकिय अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त अधिकारी अर्ज करू शकता.
०१) Live stock supervisor / Dairy Diploma परिक्षा उत्तीर्ण. ०२) सदर पदाच्या कामाच्या ३ वर्ष अनुभव ०३) अनिमल किपर पदावरून सेवानिवृत्त कर्मचारी अर्ज करू शकता.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १२,०००/- रुपये ते ४५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सामान्य प्रशाकीय विभाग, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in

How to Apply For Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक १९ जुलै २०२२ रोजी मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • स्व-साक्षांकित केलेली कागदपत्रे मुलाखतीच्या वेळेला सादर करणे आवश्यक आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.solapurcorporation.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :

 

जाहिरात दिनांक: २४/०६/२२

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ०७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २७ जून २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०७ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्राणी संग्रहालय संचालक / Zoo Director ०१
पशु वैद्यकीय अधिकारी / Veterinary Officer ०१
अँनिमल किपर / Veterinarian ०२
उद्यान अधीक्षक / Park Superintendent ०१
सहाय्यक उद्यान अधीक्षक / Assistant Park Superintendent ०२

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता 
०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्हि.एस.सी. ०२) अनुभव - प्राणी संग्रहालयाशी संबंधीत कामाचा ५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. ०३) प्राणी संग्रहालय संचालक झू क्युरेटर पदावरून सेवानिवृत्त अधिकारी अर्ज करू शकता. (झू क्युरेटर पदाचा अनुभव ग्राहय धरण्यात येईल.)
०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी बी.व्ही.एस.सी. अॅन्ड ए.एच.अथवा एम.व्ही.एस.सी (मेडीसीन) ०२) अनुभव - पशु वैद्यकिय अधिकारी म्हणून ०५ वर्षाचा अनुभव. ०३) पशु वैद्यकिय अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त अधिकारी अर्ज करू शकता.
०१) Live stock supervisor / Dairy Diploma परिक्षा उत्तीर्ण. ०२) सदर पदाच्या कामाच्या ३ वर्ष अनुभव अनिमल किपर पदावरून सेवानिवृत्त कर्मचारी अर्ज करू शकता
०१) मान्यता प्राप्त कृष विद्यापीठाची बी.एस.सी.. (हार्टिकल्चर्स) अंग्रोक्नचर बॉटनी / फॉरेस्ट्री पदवी /मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदयो धारण करणारे ०२) शासनाकडील निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील कृषी उदयान अधिकारी (वर्ग-२) या पदावरील किमान ७ वर्षांचा अनुभव धारण करणा-या उमेदवारांस प्राधान्य.
०१) मान्यता प्राप्त कृषी विद्यापीटाची बी.एस.सी., (हार्टिकल्चर्स) अंग्रीक्लचर बॉटनी / फॉरेस्ट्री पदवी /मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी धारण करणारे ०२) शासनाकडील निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील कृषी उदयान अधिकारी (वर्ग-३) या पदावरील किमान ५ वर्षांचा अनुभव धारण करणा-या उमेदवारांस प्राधान्य.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १२,०००/- रुपये ते ४५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सामान्य प्रशासन विभाग, सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in

How to Apply For Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक १७ मे २०२२ रोजी मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • स्व-साक्षांकित केलेली कागदपत्रे मुलाखतीच्या वेळेला सादर करणे आवश्यक आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.solapurcorporation.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १३/०५/२२

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये प्राणी संग्रहालय संचालक पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक १७ मे २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
प्राणी संग्रहालय संचालक/ Director of Zoo ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. ०२) ०५ वर्षे अनुभव. ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in

How to Apply For Solapur Mahanagarpalika Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक १७ मे २०२२ रोजी मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • स्व-साक्षांकित केलेली कागदपत्रे मुलाखतीच्या वेळेला सादर करणे आवश्यक आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.esic.nic.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक : ०१/११/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये नेटवर्क आणि सिस्टम प्रशासक पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
नेटवर्क आणि सिस्टम प्रशासक/ Network & System Administrator ०१) बी.ई., बी.टेक., बी.सी.ए. किंवा आयटी मध्ये बी.एस्सी. ०२) ०३ वर्षे अनुभव. ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ३०,०००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २१/१०/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दुपारी ०१:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०२ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्राणी संग्रहालय संचालक/ Director of Zoo ०१
पशुवैद्यकीय अधिकारी/ Veterinary Officer  ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
 ०१) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. ०२) ०५ वर्षे अनुभव.
०१) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी बी.व्ही.एस.सी. अँड ए.एच. पदवी अथवा एम.व्ही.एस.सी (मेडिसिन) ०२) ०५ वर्षे अनुभव.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २०,०००/- रुपये ते ३३,०००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन,  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ०४/०९/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ रोजी दुपारी ०३:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०३ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्रकल्प /अभियांत्रिकी विशेषज्ञ/ Project /Engineering Specialist ०१
सामाजिक विकास विशेषज्ञ/ Social Development Specialist ०१
नगर नियोजन तज्ञ/ Town Planning Specialist ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता वयाची अट
०१) अभियांत्रिकी मध्ये पदव्युत्तर पदवी ०२) ०३ वर्षे अनुभव ०१
०१) समाजशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी ०२) ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव ०१
०१) शहरी नियोजन किंवा प्रादेशिक नियोजन किंवा आर्किटेक्चर व्यवस्थापन किंवा भूगोल मध्ये पदव्युत्तर पदवी ०२) ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव ०१

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ६०,०००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : Solapur Municipal Corporation, Indrabhuwan, Ambedkar Chowk, Railway Lines, Solapur-413001.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २५/०८/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०२ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्राणी संग्रहालय संचालक/ Director of Zoo ०१
पशुवैद्यकीय अधिकारी/ Veterinary Officer  ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
 ०१) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. ०२) ०५ वर्षे अनुभव.
०१) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी बी.व्ही.एस.सी. अँड ए.एच. पदवी अथवा एम.व्ही.एस.सी (मेडिसिन) ०२) ०५ वर्षे अनुभव.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २०,०००/- रुपये ते ३०,०००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : १४/०८/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये प्राणी संग्रहालय संचालक पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी १२:०० वाजता आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
प्राणी संग्रहालय संचालक/ Director of Zoo ०१) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची बी.व्ही.एस.सी. पदवी  ०२) पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. असणाऱ्यास प्राधान्य ०३) ०३ वर्षे अनुभव. ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ३०,०००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०३/०८/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
फार्मासिस्ट/ Pharmacist ०१
लॅब तंत्रज्ञ/ Lab Technician ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
०१) फार्मसी मध्ये पदवी किंवा पदविका ०२) ०१ वर्षे अनुभव
०१) इंटरमेडिएट (१०+२) आणि डिप्लोमा किंवा वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान मध्ये कोर्स प्रमाणपत्र ०२) ०१ वर्षे अनुभव

वयाची अट : ३८ वर्षापर्यंत [राखीव  - ०५ वर्षे सूट, OBC - ०३ वर्षे सूट]

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १७,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सिटी टीबी सेंटर, मदर तेरेसा पॉलिटेक्निक, ज्ञानप्रतिनिधी शाला जवळ, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ३१/०७/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये प्राणी संग्रहालय संचालक पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ०४ ऑगस्ट २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता जागा
प्राणी संग्रहालय संचालक/ Director of Zoo मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. व (Zoo Director or Zoo Curator) या पदावरून शासकीय / निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त अधिकारी असणारे. ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सोलापूर महानगरपालिका, इंद्रभवन, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २४/०७/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] येथे परिवहन व्यवस्थापक पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २८ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

Solapur Mahanagar Palika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
परिवहन व्यवस्थापक/ Transport Manager ऑटोमोबाईल मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधील पदवीधारक तसेच १० वर्षे वाहन व्यवस्थापनेचा शासनाने मंजूर केलेल्या नियमानुसार कामाचा अनुभव आवश्यक. ०१

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २३/०७/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये प्राणी संग्रहालय संचालक पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २७ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता जागा
प्राणी संग्रहालय संचालक/ Director of Zoo मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी एम.व्ही.एस.सी. व (Zoo Director or Zoo Curator) या पदावरून शासकीय / निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त अधिकारी असणारे. ०१

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ०७/०५/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये विविध पदांच्या १७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २० मे २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : १७ जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहाय्यक आयुक्त/ खाते प्रमुख प्रशासन अधिकारी/ Assistant Commissioner / Accounts Chief Administrative Officer ०३
अभियंता/उप अभियंता, सहायक अभियंता/ Engineer / Deputy Engineer, Assistant Engineer १०
लेखपाल/ Accountant  ०४

Eligibility Criteria For Solapur Mahanagarpalika

पद क्रमांक अनुभव
आस्थापना विषयी सर्व कामकाजाची माहिती व त्या कामाचा सात वर्षाचा अनुभव
स्थापत्य/ यांत्रिकी विषयी सर्व कामकाजाची माहिती व त्या कामाचा पाच वर्षाचा अनुभव
लेखा विषयी सर्व कामकाजाची माहिती व त्या कामाचा ०५ वर्षाचा अनुभव

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २४/०४/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] येथे ईसीजी तंत्रज्ञ पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २४ एप्रिल २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

Solapur Mahanagar Palika Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
ईसीजी तंत्रज्ञ/ ECG Technician ०१) उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा (विज्ञान शाखा) उत्तीर्ण. ०२) मान्यताप्राप्त संस्थेकडील ईसीजी टेक्निशियन कोर्स उत्तीर्ण. ०१

वयाची अट : ४३ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १७,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सामान्य प्रशासन विभाग, सोलापूर महानगरपालिका, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक, रेल्वे लाईन सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २०/०४/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये पदांच्या विविध पदांच्या १३० जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २० व २१ एप्रिल २०२१ रोजी आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : १३० जागा

Solapur Mahanagarpalika Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
फिजीशियन/ Physician ०५
वैद्यकीय अधिकारी/ Medical Officer १८
आयुष वैद्यकीय अधिकारी/ Ayush Medical Officer ४४
स्टोअर अधिकारी/ Store Officer ०६
जी.एन.एम/ GNM ५०
एक्स-रे तंत्रज्ञ/ X-Ray Technician ०१
लॅब टेक्निशियन/ Lab Technician ०६

शैक्षणिक पात्रता पद क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे:

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता 
एमडी मेडिसिन एमडी अ‍ॅनेस्थेसिया / डीए अ‍ॅनेस्थेसिया (एमडी मेडिसिन) यांना प्राधान्य)
मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची एमबीबीएस पदवी इंडियन मेडिकल कौन्सिलकडील किंवा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील रजिस्ट्रेशन आवश्यक
मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची बीएएमएस / बीएएमएस / बीएचएमएस पदवी इंडियन मेडिकल कौन्सिलकडील किंवा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील रजिस्ट्रेशन आवश्यक
बी.फार्म मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी व फार्मसी कौन्सिलकडील नोंदणी आवश्यक.
स्टोअर ऑफिसर या पदाचे दोन वर्षाचा अनुभव आवश्यक
१२ उत्तीण व जी.एन.एम. पास किंवा बी.एससी.नर्सिंग कोर्स पास तसेच महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडील नोंदणी आवश्यक. किमान दोन वर्षे कामाचा अनुभव उमेदवारांस प्राध्यान.
मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची भौतिक शास्त्र या विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी, शासनमान्य संस्थेतून क्ष-किरण तंत्रज्ञ या विषयाचे प्रशिक्षण पुर्ण
मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र अथवा सुक्ष्म जीवशास्त्र विषयातील पदवी, शासनमान्यता प्राप्त विद्यापिठाची डीएमएलटी परीक्षा उत्तीर्ण

वयाची अट : वैद्यकीय अधिकारी पदाकरिता कमाल वय वर्षे ५० व उर्वरित पदाकरिता कमाल वय वर्षे ४३ राहील.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १७,०००/- रुपये ते ७५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : सामान्य प्रशासन विभाग, सोलापूर महानगरपालिका, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक, रेल्वे लाईन सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : २३/०३/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये पदांच्या विविध पदांच्या ४७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ मार्च २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ४७ जागा 

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस / पीजी कोणत्याही विषयात ०५
वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस ३१
स्वॅब जिकलेक्टर बीडीएस ०६
फार्मासिस्ट  उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा (विज्ञान शाखा) उत्तीर्ण औषध निर्माण शास्त्रातील पदवी/ पदवीधर ०५

वयाची अट : २३ मार्च २०२१ रोजी ५० वर्षापर्यंत

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १७,०००/- रुपये ते ६०,०००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सामान्य प्रशासन विभाग, सोलापूर महानगरपालिका, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक, रेल्वे लाईन, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ०५/०३/२१

सोलापूर महानगरपालिका [Solapur Municipal Corporation] मध्ये वकील पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ११ मार्च २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
वकील/ Lawyer ०१) विधी शेखेची पदवी ०२) सनद घेतल्याचे प्रमाणपत्र ०३) इंग्रजी व मराठी भाषेचे उत्तम ज्ञान असावे. ०४) बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा यांची दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र / ओळखपत्र ०५) अनुभव.  -

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : मा. आयुक्त सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.solapurcorporation.gov.in

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[NHB] नॅशनल हाउसिंग बँक भरती २०२२
अंतिम दिनांक : २२ ऑगस्ट २०२२
NMK
[IBA] इंडियन बँक्स असोसिएशन भरती २०२२
अंतिम दिनांक : २२ ऑगस्ट २०२२
NMK
[GP Mumbai] शासकीय तंत्रनिकेतन मुंबई भरती २०२२
अंतिम दिनांक : ०८ ऑगस्ट २०२२