अल्पसंख्याक विकास विभाग भरती 2023

Date : 24 January, 2023 | MahaNMK.com

icon

Maha MDD Recruitment 2023

The government of Maharashtra Minority Development Department has the following new vacancies and the official website is www.mdd.maharashtra.gov.in. This page includes information about the Maha MDD Bharti 2023, Maha MDD Recruitment 2023, and Maha MDD 2023 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: 24/01/23

अल्पसंख्याक विकास विभाग [Government of Maharashtra Minority Development Department Mumbai] मुंबई येथे व्यवस्थापकीय संचालक पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Maha MDD Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
व्यवस्थापकीय संचालक / Managing Director संबंधित अधिकारी शासनाच्या उप सचिव दर्जापेक्षा कमी नसलेला किंवा समकक्ष दर्जाचा अधिकारी ( तो कार्यरत असलेल्या पदाचे वेतनस्तर सातव्या वेतन आयोगानुसार एस-२५ पेक्षा कमी नसावे. -

Eligibility Criteria For Maha MDD Mumbai

वयाची अट : ६२ वर्षापर्यंत.

आपल्या मित्रांना पाठवा :

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अवर सचिव (का. ४) अल्पसंख्याक विकास विभाग, रूम नंबर क्र. ७०८, ७ वा माळा मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय (विस्तार) मुंबई – 400032

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mdd.maharashtra.gov.in 

How to Apply For Maha MDD Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन ई-मेलद्वारे (E-Mail ID) किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • उमेदवारांनी ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा किंवा अर्ज पाठवण्याचा अंतिम दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 आहे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन ई-मेलद्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर पाठवायचे आहेत.
 • अर्ज फक्त वरील ऑनलाईन ई-मेलद्वारे द्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज स्वीकारले जातील.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

अंतिम दिनांक 20 फेब्रुवारी २०२३
जाहिरात दिनांक: 21/01/23

अल्पसंख्याक विकास विभाग [Government of Maharashtra Minority Development Department Mumbai] मुंबई येथे व्यवस्थापकीय संचालक पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Maha MDD Mumbai Recruitment Details:

व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director)

Eligibility Criteria For Maha MDD Mumbai

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अवर सचिव (का. ४) अल्पसंख्याक विकास विभाग, रूम नंबर क्र. ७०८, ७ वा माळा मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - 400032.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mdd.maharashtra.gov.in 

सूचना : सविस्तर माहिती लवकरच उपलब्ध होईल.

How to Apply For Maha MDD Mumbai Recruitment 2023 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन ई-मेलद्वारे (E-Mail ID) किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • उमेदवारांनी ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा किंवा अर्ज पाठवण्याचा अंतिम दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 आहे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन ई-मेलद्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर पाठवायचे आहेत.
 • अर्ज फक्त वरील ऑनलाईन ई-मेलद्वारे द्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज स्वीकारले जातील.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired Recruitments


अंतिम दिनांक 21 नोव्हेंबर २०२2
जाहिरात दिनांक: ०३/११/२२

अल्पसंख्याक विकास विभाग [Government of Maharashtra Minority Development Department Mumbai] मुंबई येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Maha MDD Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Chief Executive Officer ०१) सदर अधिकारी मुस्लीम असावा. ०२) संबंधित अधिकारी शासनाच्या उप सचिव दर्जापेक्षा कमी नसलेला किंवा समकक्ष दर्जाचा न्यायिक अधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा मुस्लीम अधिकारी ( तो कार्यरत असलेल्या पदाचे वेतनस्तर सातव्या वेतन आयोगानुसार एस-२५ पेक्षा कमी नसावे.)  ०३) अथवा अर्जदार उपरोक्त नमूद (२) येथील संवर्गातून (समकक्ष पदावरुन) सेवानिवृत्त झालेला असावा. ०४) उर्दूचे ज्ञान असणे आवश्यक. -

Eligibility Criteria For Maha MDD Mumbai

वयाची अट : ६२ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अवर सचिव (का. ४) अल्पसंख्याक विकास विभाग, रूम नंबर क्र. ७१४, ७ वा मजला मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई - ४०००३२.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mdd.maharashtra.gov.in 

How to Apply For Maha MDD Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन ई-मेलद्वारे (E-Mail ID) किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • उमेदवारांनी ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा किंवा अर्ज पाठवण्याचा अंतिम दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ आहे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन ई-मेलद्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर पाठवायचे आहेत.
 • अर्ज फक्त वरील ऑनलाईन ई-मेलद्वारे द्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज स्वीकारले जातील.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २६/१०/२२

अल्पसंख्याक विकास विभाग [Government of Maharashtra Minority Development Department Mumbai] मुंबई येथे सदस्य पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Maha MDD Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
सदस्य/ Member ०१) "राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी या या पदाच्या समकक्ष पद धारण करत असावा. अथवा अश्या पदावरून सेवानिवृत्त झालेला असावा. ०२) महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाचा सदस्य हा अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या प्रशासकीय नियंत्राणाखाली असेल. ०३) सदर सदस्याच्या प्रतिनियुक्तीचा / नियुक्तीचा कार्यकाळ हा त्याने आपल्या पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्ष असा असेल. -

Eligibility Criteria For Maha MDD Mumbai

वयाची अट : ६२ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अवर सचिव (का. ४) अल्पसंख्याक विकास विभाग, रूम नंबर क्र. ७०८, ७ वा माळा मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - ४०००३२.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mdd.maharashtra.gov.in 

How to Apply For Maha MDD Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन ई-मेलद्वारे (E-Mail ID) किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • उमेदवारांनी ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा किंवा अर्ज पाठवण्याचा अंतिम दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२२ आहे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन ई-मेलद्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर पाठवायचे आहेत.
 • अर्ज फक्त वरील ऑनलाईन ई-मेलद्वारे द्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज स्वीकारले जातील.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०९/०७/२२

अल्पसंख्याक विकास विभाग [Government of Maharashtra Minority Development Department Mumbai] मुंबई येथे सदस्य पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३० जुलै २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Maha MDD Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
सदस्य/ Member ०१) महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाचा सदस्याला मुस्लिम कायद्याचे ज्ञान व आकलन असणे आवश्यक असेल. ०२) महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाचा सदस्य हा अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्राणाखाली असेल. ०३) सदर सदस्याच्या प्रतिनियुक्तीचा कार्यकाळ हा त्याने आपल्या पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्ष असा असेल. -

Eligibility Criteria For Maha MDD Mumbai

वयाची अट : ६२ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अवर सचिव (का. ४) अल्पसंख्याक विकास विभाग, रूम नंबर क्र. ७०८, ७ वा माळा मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - ४०००३२.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mdd.maharashtra.gov.in 

How to Apply For Maha MDD Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन ई-मेलद्वारे (E-Mail ID) किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • उमेदवारांनी ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा किंवा अर्ज पाठवण्याचा अंतिम दिनांक ३० जुलै २०२२ आहे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन ई-मेलद्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर पाठवायचे आहेत.
 • अर्ज फक्त वरील ऑनलाईन ई-मेलद्वारे द्वारे किंवा दिलेल्या पत्यावर अर्ज स्वीकारले जातील.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०४/०६/२२

अल्पसंख्याक विकास विभाग [Government of Maharashtra Minority Development Department Mumbai]  मुंबई येथे कक्ष अधिकारी पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १४ जून २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

Maha MDD Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
कक्ष अधिकारी / Section Officer ०१) उमेदवार हा मंत्रालयीन “कक्ष अधिकारी” संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकारी असावा. ०२) उमेदवादास वक्फ संस्था/मालमत्तांशी संबंधित प्रकरणे पूर्ण वेळ हाताळण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव तसेच, वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील वक्फ मालमत्तांशी संबंधित तरतुदींची माहिती व ज्ञान असणे, आवश्यक आहे. ०३) उमेदवारास, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद तसेच महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद कार्यालयांच्या संगणकीकरणांसंदर्भात महाआयटी बरोबर समन्वय साधण्यासाठी व त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक अनुभव व ज्ञान या विषयाशी संबंधित वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील तरतुदींचे ज्ञान असावे. ०४) उमेदवारास मराठी व इंग्रजी भाषेचे चांगले ज्ञान असावे व मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये मसुदे तयार करण्याची क्षमता असावी. ०१

Eligibility Criteria For Maha MDD Mumbai 

वयाची अट : ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : अवर सचिव (का. ४) अल्पसंख्याक विकास विभाग, रूम नंबर क्र. ७०८, ७ वा माळा मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.mdd.maharashtra.gov.in

How to Apply For Maha MDD Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १४ जून २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

आपल्या मित्रांना पाठवा :
👉 Telegram वर मोफत Job Alert मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा ✅🏆
🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

आपले वय मोजण्याकरिता

Age Calculator

सध्या चालू असलेल्या भरती पाहण्यासाठी

वर्तमान भरती (येथे क्लिक करा)

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.