[GAD] सामान्य प्रशासन विभाग मुंबई भरती २०२१

Updated On : 14 October, 2021 | MahaNMK.com

icon

GAD Mumbai Recruitment 2021

GAD's full form is General Administration Department Mumbai, GAD Mumbai Bharti 2021 has the following new vacancies and the official website is www.maharashtra.gov.in. This page includes information about the GAD Mumbai Bharti 2021, GAD Mumbai Recruitment 2021, GAD Mumbai 2021 for more details Keep Visiting Maha NMK For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक : १४/१०/२१

सामान्य प्रशासन विभाग [General Administration Department Mumbai] मुंबई येथे राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

GAD Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त/ State Chief Service Rights Commissioner महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम क्र.१३(५) प्रमाणे आयुक्त, हे शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण यातील प्रशासनाचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या, सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात व्यक्ती असतील आणि कलम १३(६) प्रमाणे आयुक्त हे, संसदेचे सदस्य किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाचे सदस्य असणार नाहीत, किंवा इतर कोणतेही लाभपद धारण करणार नाहीत, किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधीत असणार नाहीत किंवा कोणताही उद्योगधंदा अथवा व्यवसाय करणार नाहीत. -

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २,२५,०००/- रुपये.


नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सचिव (प्र.सु. र द का) सामान्य प्रशासन विभाग, १ ला, मंत्रालय (अॅनेक्स बिल्डिंग), मुंबई- ४०००३२.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site: www.maharashtra.gov.in


Expired :

 

जाहिरात दिनांक : १०/०९/२१

सामान्य प्रशासन विभाग [General Administration Department Mumbai] मुंबई येथे मंत्रालयीन सहाय्यक पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

GAD Mumbai Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
०१ मंत्रालयीन सहाय्यक/ Ministerial Assistant ०१

Eligibility Criteria For GAD Mumbai

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ३८,६००/- रुपये ते १,२२,८००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सामान्य प्रशासन विभाग, खोली क्र. ५५७ (वि), ५ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site: www.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ३०/०८/२१

सामान्य प्रशासन विभाग [General Administration Department Mumbai] मुंबई येथे विविध पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०३ जागा

GAD Mumbai Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक/ Senior Self Assistant ०१
उच्चश्रेणी लघुलेखक/ High Class Short Stenographer  ०१
लघुटंकलेखक/ Shorthand Stenographer ०१

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २५,५००/- रुपये ते २,०८,७००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : नोंदणी शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय (अॅनेक्स बिल्डिंग), मुंबई- - ४०००३२.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site: www.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : १९/०८/२१

सामान्य प्रशासन विभाग [General Administration Department Mumbai] मुंबई येथे राज्य सेवा हक्क आयुक्त पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

GAD Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
राज्य सेवा हक्क आयुक्त/ State Commissioner महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम क्र.१३(५) प्रमाणे आयुक्त, हे शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण यातील प्रशासनाचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या, सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात व्यक्ती असतील आणि कलम १३(६) प्रमाणे आयुक्त हे, संसदेचे सदस्य किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाचे सदस्य असणार नाहीत, किंवा इतर कोणतेही लाभपद धारण करणार नाहीत, किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधीत असणार नाहीत किंवा कोणताही उद्योगधंदा अथवा व्यवसाय करणार नाहीत. ०१

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २,२५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सचिव (प्र.सु. र द का) सामान्य प्रशासन विभाग, १ ला, मंत्रालय (अॅनेक्स बिल्डिंग), मुंबई- ४०००३२.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site: www.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: ०९/०७/२१

सामान्य प्रशासन विभाग [General Administration Department Mumbai] मुंबई येथे विविध पदांच्या ६६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ३१ जुलै २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ६६ जागा

GAD Mumbai Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सचिव/ Secretary ०१
उप-सचिव/ Deputy Secretary ०१
कक्ष अधिकारी/ Room Officer ०८
उच्च श्रेणी लघुलेखक/ High-Class Stenographer ०८
निम्न श्रेणी लघुलेखक/ Lower Class Stenographer १७
सहायक कक्ष अधिकारी/ Assistant Cell Officer २४
लिपिक टंकलेखक/ Clerk Typist ०८

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई  कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अमरावती, नागपूर, बृहन्मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सचिव , राज्य माहिती आयोग, जीएडी, 13 वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, मॅडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, विरुद्ध. मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : १२/०४/२१

सामान्य प्रशासन विभाग [General Administration Department Mumbai] मुंबई येथे राज्य माहिती आयुक्त पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम किंवा अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ११ मे २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०१ जागा

GAD Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
राज्य माहिती आयुक्त/ State Information Commissioner ०१) कायदा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाजसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम किंवा प्रशासन आणि शासन या विषयांचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात व्यक्ती असतील. ०२) संसदेचा सदस्य किंवा कोणत्याही राज्याच्या, किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाचा सदस्य असणार नाही. किंवा इतर कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही. किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असणार नाही किंवा कोणताही उद्योगधंदा अथवा व्यवसाय करणार नाही. ०१

वयाची अट : ११ मे २०२१ रोजी ६५ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता :  Under Secretary (Desk-6), GAD, 19th Floor, New Administration Building, Madame Cama Road, Hutatma Rajguru chowk, Opp. Mantralaya, Mumbai 400 032.

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site: www.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : ०६/०२/२१

सामान्य प्रशासन विभाग [General Administration Department Mumbai] मुंबई येथे विविध पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०३ जागा

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नाव  जागा 
कक्ष अधिकारी/ Room Officer ०१
सहाय्यक कक्ष अधिकारी/ Assistant Room Officer ०२

शैक्षणिक पात्रता : ०१) उमेदवार शासकीय/निमशासकीय सेवतून या पदावरुन किंवा वरिष्ठ पदावरुन सेवानिवृत्त झालेला असावा. ०२) उमेदवारास मंत्रालयीन स्तरावरील कामाचा अनुभव असावा. ०३) संगणकाबाबतचे ज्ञान अवगत असावे.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : सामान्य प्रशासन विभाग, १२ मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई - ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.maharashtra.gov.in

टीप: आपले वय मोजण्याकरिता Age Calculator चा वापर करावा.

🏆 सरकारी नौकरी माहिती व्हाट्सएप्प वर मोफत मिळवण्याकरिता येथे क्लिक करा 🏆

सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका

येथे क्लिक करा

सर्व नवीन जाहिरातींसाठी

NMK (येथे क्लिक करा)

जिल्हा नुसार जाहिराती

येथे क्लिक करा

नवीन जाहिरातींचे सर्वात जलद अपडेट्स मिळवण्यासाठी "www.MahaNMK.com" या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या

नवीन जाहिराती :

NMK
[DRDO-DESIDOC] संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था भरती २०२१
अंतिम दिनांक : १४ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[DRDO-ITR] संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था भरती २०२१
अंतिम दिनांक : १५ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[Krushi Vibhag] महाराष्ट्र कृषि विभाग भरती २०२१
अंतिम दिनांक : २७ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[GHB] गोवा हाऊसिंग बोर्ड भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ०८ नोव्हेंबर २०२१
NMK
[Department Of Posts] पोस्ट विभाग भरती २०२१
अंतिम दिनांक : ११ डिसेंबर २०२१
NMK
[NCLT] नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भरती २०२१
अंतिम दिनांक : २२ नोव्हेंबर २०२१