icon

[UPSC] संघ लोकसेवा आयोग परीक्षा निकाल

Updated On : 21 September, 2022 | MahaNMK.com


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CAPF] (असिस्टंट कमांडंट) निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून निकाल पाहता किंवा डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा दिनांक : ०७ ऑगस्ट २०२१ रोजी

परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


 

संघ लोकसेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - Civil Service] नागरी सेवा परीक्षा २०२१ अंतिम निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून निकाल पाहता किंवा डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १० ऑक्टोबर २०२१ रोजी

मुख्य परीक्षा दिनांक : ०७ ते १६ जानेवारी २०२२ रोजी

परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा

मुख्य परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा

अंतिम परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CGS] संयुक्त भूवैज्ञानिक (पूर्व) परीक्षा २०२२ निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून निकाल पाहता किंवा डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी

लेखी परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CMS] संयुक्त वैद्यकीय सेवा (CMS) लेखी २०२१ परीक्षा निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून निकाल पाहता किंवा डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : नोव्हेंबर २०२१ रोजी

लेखी परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - Civil Service] संयुक्त नागरी सेवा २०२१ पूर्व परीक्षा निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून निकाल पाहता किंवा डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १० ऑक्टोबर २०२१ रोजी

परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - IFS] भारतीय वन सेवा परीक्षा २०२१ पूर्व परीक्षा निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून निकाल पाहता किंवा डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १० ऑक्टोबर २०२१ रोजी

परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - CDS-II] संयुक्त संरक्षण सेवा-CDS-II २०२० अंतिम निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून निकाल पाहता किंवा डाउनलोड करता येईल.

संयुक्त संरक्षण सेवा-CDS-II : येथे क्लिक करा


संघ लोकसेवा आयोगामार्फत [Union Public Service Commission - Civil Service] नागरी सेवा परीक्षा निकाल २०२० उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून निकाल पाहता किंवा डाउनलोड करता येईल.

Important Links

More Information (Blog)

Click Here

Website Link

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)