icon

[MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा निकाल

Updated On : 7 November, 2022 | MahaNMK.com


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०२२ निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब (अराजपत्रित) (मुख्य) परीक्षा-२०२२ उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : ११ सप्टेंबर २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट-क मुख्य परीक्षा-२०२१ मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका (तांत्रिक सहाय्यक) उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

पूर्व परीक्षा दिनांक : १० सप्टेंबर २०२२ रोजी

मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका (तांत्रिक सहाय्यक) : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ निकाल (१७/२०२२) उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ निकाल (१७/२०२२)

पूर्व परीक्षा दिनांक : ०३ एप्रिल २०२२ रोजी

वन सेवा : येथे क्लिक करा

कृषी सेवा : येथे क्लिक करा

स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा : येथे क्लिक करा

यांत्रिक अभियांत्रिकी सेवा : येथे क्लिक करा

विद्युत अभियांत्रिकी सेवा : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२१ निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

अनु क्रमांक परीक्षांचे नाव  दिनांक/ निकाल
पूर्व परीक्षा ०३ एप्रिल २०२२
पूर्व परीक्षा निकाल उद्योग निरीक्षक
उपनिरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क
तांत्रिक सहाय्यक
लिपिक टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी)
कर सहाय्यक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२२ अंतिम गुणवत्ता यादी उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२२ अंतिम गुणवत्ता यादी : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१- अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१- अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (मुख्य) परीक्षा पोलीस उपनिरीक्षक निकाल (०८/२०१९) उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (मुख्य) परीक्षा पोलीस उपनिरीक्षक निकाल : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ प्रथम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा - २०२० प्रथम उत्तरतालिका उपलब्धझाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा - २०२० प्रथम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] सहाय्यक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२१ अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा दिनांक : ०६ मार्च २०२२ रोजी

पेपर I अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा

पेपर II विभाग A आणि B - अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा

पेपर II विभाग A आणि C - अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० राज्यकर निरीक्षक निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० राज्यकर निरीक्षक निकाल : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा-२०२० उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा-२०२० उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

उमेदवाराची यादी - शिफारसीसाठी पात्र : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा सयुक्त (पूर्व) परीक्षा २०२० प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

Important Links

More Information (Blog)

Click Here

Website Link

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)