icon

[MPSC] महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा निकाल

Updated On : 3 December, 2021 | MahaNMK.com


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा - २०२० प्रथम उत्तरतालिका उपलब्धझाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा - २०२० प्रथम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० राज्यकर निरीक्षक निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० राज्यकर निरीक्षक निकाल : येथे क्लिक करा


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा-२०२० उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा-२०२० उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

उमेदवाराची यादी - शिफारसीसाठी पात्र : येथे क्लिक करा


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा सयुक्त (पूर्व) परीक्षा २०२० प्रथम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

Important Links

More Information (Blog)

Click Here

Website Link

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा निकाल :

NMK
[RRB] भारतीय रेल्वे परीक्षा निकाल
दिनांक : २० जानेवारी २०२२
NMK
[SSC] कर्मचारी निवड आयोग परीक्षा निकाल
दिनांक : १० जानेवारी २०२२