[SSC] कर्मचारी निवड आयोग परीक्षा निकाल

Date : 8 July, 2023 | MahaNMK.com

icon

कर्मचारी निवड आयोगामार्फत [Staff Selection Commission] मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS & हवालदार परीक्षा 2022 उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

आपल्या मित्रांना पाठवा :

CBT परीक्षा (Tier-I) : 02 ते 19 मे & 13 ते 20 जून 2023 रोजी

उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


कर्मचारी निवड आयोगामार्फत [Staff Selection Commission] CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा निकाल 2022 उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

TIER-I परीक्षा दिनांक : 09 ते 21 मार्च 2023 रोजी

Cutoff Mark : येथे क्लिक करा

TIER-I परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


कर्मचारी निवड आयोगामार्फत [Staff Selection Commission] ज्युनियर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर & हिंदी प्राध्यापक परीक्षा २०२२ निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

TIER-I परीक्षा दिनांक : ०१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी

Cutoff Mark : येथे क्लिक करा

TIER-I परीक्षा निकाल : येथे क्लिक करा


 

कर्मचारी निवड आयोगामार्फत [Staff Selection Commission MTS] मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) अंतिम परीक्षा निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

CBT परीक्षा दिनांक : ११, १२ व १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी

उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा

अंतिम परीक्षा निकाल : ग्रुप C येथे क्लिक करा । ग्रुप D येथे क्लिक करा


कर्मचारी निवड आयोगामार्फत [Staff Selection Commission CHSL] मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS & हवालदार परीक्षा २०२१ उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

CBT परीक्षा दिनांक (TIER-I) : ०५ ते २६ जुलै २०२२ रोजी

उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


कर्मचारी निवड आयोगामार्फत [Staff Selection Commission CHSL] संयुक्त पदवी स्तर (CGL) परीक्षा २०२२ अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

TIER I परीक्षा दिनांक : ११ ते २१ एप्रिल २०२२ रोजी

उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा

अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


 

कर्मचारी निवड आयोगामार्फत [Staff Selection Commission CHSL] संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (१०+२) CHSL परीक्षा २०१९ अंतिम निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा दिनांक : १६ व १७ जानेवारी २०१९ रोजी

गुणपत्रक : येथे क्लिक करा

सूचना : येथे क्लिक करा


कर्मचारी निवड आयोग [Staff Selection Commission] मार्फत GD कॉन्स्टेबल पदाच्या २५२७१ जागांसाठी मेगा भरती पेपर I निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

CBT परीक्षा (पेपर I) : १६ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०२१ रोजी

पेपर I निकाल : महिला (येथे क्लिक करा) | पुरुष (येथे क्लिक करा)

Cutoff Mark : येथे क्लिक करा


कर्मचारी निवड आयोग [Staff Selection Commission CAPF] मार्फत दिल्ली पोलीस & CAPF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा २०२०- पेपर II निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

पेपर II दिनांक : ०८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी

पेपर II निकाल : List I | List II

Cutoff Mark : येथे क्लिक करा


कर्मचारी निवड आयोग [Staff Selection Commission] मार्फत सयुंक्त पदवी स्तर (CGL) परीक्षा २०२० उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा दिनांक : १३ व २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी

उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


कर्मचारी निवड आयोग [Staff Selection Commission] मार्फत ज्युनियर इंजिनिअर पदांची पेपर I अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा दिनांक : २२ व २४ मार्च २०२१ रोजी

उत्तरतालिका (Tentative Answer Key) : येथे क्लिक करा

अंतिम उत्तरतालिका : येथे क्लिक करा


दिल्ली पोलीस आणि CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा २०१९- पेपर I

कर्मचारी निवड आयोग [Staff Selection Commission] मार्फत दिल्ली पोलीस आणि CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा २०१९- पेपर I निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा दिनांक : ११ व १२ डिसेंबर २०१९ रोजी

पेपर I निकाल : येथे किल्क करा

कटऑफ मार्क (Cutoff Mark) : येथे क्लिक करा


Phase-VIII/2020/Selection Posts

 

कर्मचारी निवड आयोग [Staff Selection Commission] मार्फत Phase-VIII/2020/Selection Posts अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा दिनांक : ०६, ०९ व १० नोव्हेंबर २०२० रोजी

अंतिम उत्तरतालिका : येथे किल्क करा

सूचना (Notice) : येथे क्लिक करा


स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ज्युनियर इंजिनिअर (SSC JE) पदांची भरती

 

कर्मचारी निवड आयोग [Staff Selection Commission] मार्फत ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती २०२० पेपर-I उत्तरतालिका उपलब्ध झाली आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

परीक्षा (पेपर I) दिनांक : २२ ते २४ मार्च २०२१ रोजी

उत्तरतालिका (Tentative Answer Key) : येथे किल्क करा

परीक्षेचे निकाल

NMK

दिनांक : १६ एप्रिल २०२४

NMK

दिनांक : १४ फेब्रुवारी २०२४

NMK

दिनांक : १४ फेब्रुवारी २०२४

NMK

दिनांक : २४ जानेवारी २०२४

NMK

दिनांक : ३० नोव्हेंबर २०२३

NMK

दिनांक : ३० नोव्हेंबर २०२३

NMK

दिनांक : २६ ऑक्टोबर २०२३

NMK

दिनांक : ०४ ऑक्टोबर २०२३

सर्व परीक्षेचे निकाल >>
Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.