icon

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा राज्य कर निरीक्षक अंतिम निकाल

Updated On : 4 January, 2020 | MahaNMK.com


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत [Maharashtra Public Service Commission] महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा राज्य कर निरीक्षक अंतिम निकाल उपलब्ध झाला आहे. उमेदवारांना खालील लिंक्सचा वापर करून पाहता किवां डाउनलोड करता येईल.

Important Links

More Information (Blog)

Click Here

Website Link

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा निकाल :

NMK
[UPSC] संघ लोकसेवा आयोग परीक्षा निकाल
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर २०२१
NMK
[IAF] भारतीय हवाई दल परीक्षा निकाल
दिनांक : २२ सप्टेंबर २०२१