जिल्हा परिषद ठाणे लिपिक भरती २०१५

जिल्हा परिषद ठाणे लिपिक भरती २०१५ Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

Match the following correctly.

2.

Change the following sentence to past perfect tense correctly ………. ‘They have gone’

3.

संगणक हे एक ………. साधन आहे.

4.

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा.

5.

दंडकारण्य पुढीलपैकी कोणत्या दोन राज्यांचा भाग व्यापते?

6.

To move along smoothy and slowly in water or air is called as ………..

7.

Quality of continuing to try to achieve a particular aim in spite of difficulties is ……….

8.

एका व्यापाऱ्याने प्रत्येकी रु. ७.५० प्रमणे २० टोप्या विकल्यामुळे त्या ला रु. १०/- तोटा झाला, तर प्रत्येक टोपीची खरेदी किमत किती?

9.

A speech sound made without closing any part of mouth or throat is known as ………..

10.

सुबाभळीच्या १०० रोपांची किंमत रु. ९०/- आहे तर २५० रोपांची किंमत किती?

11.

Which of the following pair is wrong?

12.

‘गीतारहस्य’ या पुस्तकाचे लिखाक कोण?

13.

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा.

राज्य – अणुविद्युत केंद्र

14.

१५ मी. लांब व १० मी. रुंदीचा एक मंडप घातला आहे. त्याच्या कडेने झालर लावण्यासाठी ती किती मीटर लांबीची असावी?

15.

Fill in the blanks …….

Scientist report that the ozone layer over moset parts of the earth is ………

16.

पुढीलपैकी कोणता शब्द पररूपसंबंधी उदाहरण नाही?

17.

१३५ या संख्येचे विभाजक किती?

18.

भूमितीचे जनक कोणास मानले जाते?

19.

भारतातील कोणत्या राज्यास देवभूमी असेही म्हणतात?

20.

 म्हणजे किती ?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

जिल्हा परिषद ठाणे लिपिक भरती २०१५ Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.