जिल्हा परिषद बुलढाणा लिपिक भरती २०१४

जिल्हा परिषद बुलढाणा लिपिक भरती २०१४ Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
61.

अर्थ सांगा – केसाने गळा कापणे

62.

आजन्म मी माझ्या मातृभूमीची सेवा करीन. (अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा)

63.

औषध नलगे मजला, परिसुनिमाताबरे म्हणुनी डोले (अलंकार ओळखा)

64.

२३८०० रुपयास एक यंत्र विकल्यावर रमेशला १९ टक्के नफा झाला तर त्याचा नफा किती?

65.

बहुव्रीही समासाचे उदाहरण ओळखा?

66.

फळझाडांना पाणी देण्याच्या पद्धतीपैकी सर्वात कार्यक्षम पद्धत कोणती?

67.

Choose the word which is nearly the SAME in meaning as the word in question.

Complacent

68.

he has worked here ….. a year.

69.

संत चोखामेळा यांचे जन्मस्थान ……..

70.

उंदीर या नामाचे अनेकवचन कोणते?

71.

Choose the from the following the verb from of liberty

72.

गंगा + ओघ हा कोणत्या शब्दाचा संधीयुक्त विग्रह आहे?

73.

Pick out the most effective word from the given alternatives to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete : Ashok fell of the ladder when he ……. the roof.

74.

हरिकडे जेवढ्या मेंढ्या आहेत त्याच्या दुप्पट कोंबड्या आहेत. त्या सर्वांचे एकूण पाय ९६ आहेत, तर हरि जवळ एकूण किती कोंबड्या आहेत?

75.

२, ४, १, ९ या अंकांपासून सर्वात मोठी व सर्वात लहान अशा दोन संख्या बनवा आणि त्यांची वजाबाकी करा, वजाबाकी किती येईल?

76.

६० पैसे हे १५ रुपयांच्या शेकडा किती?

77.

पदांनुसार योग्य उतरता क्रम कोणता?

78.

पोपट या नामाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणते होईल?

79.

समानार्थी शब्द सांगा. = पाणी

80.

महाराष्ट्रातील सर्वात लांब आणि प्रमुख नदी कोणती आहे?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

जिल्हा परिषद बुलढाणा लिपिक भरती २०१४ Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.