MahaNMK > Question Papers > निरीक्षक व सहाय्यक पेपर २ (मुख्य परीक्षा) २०१८

निरीक्षक व सहाय्यक पेपर २ (मुख्य परीक्षा) २०१८

Q. 1

खालील विधाने विचारात घ्या :
भारतात महानगर नियोजन समिती ही ........ 

(a) भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार गठीत करण्यात आली आहे.

(b) महानगर क्षेत्रासाठी विकास आराखड्याचा मसूदा तयार करते. 

(c) महानगर क्षेत्रातील शासनाच्या प्रायोजित योजनांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडण्याची असते. 

वरील विधानांपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?

Answer
Report
Q. 2

भारतात खालीलपैकी कोणत्या शहरात महानगर पालिका सर्वप्रथम स्थापन झाली?

Answer
Report
Q. 3

राज्यस्तरावर राज्य सरकारने राज्य निर्वाचन आयोगाची निर्मिती भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमानुसार केलेली आहे?

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 4

राज्य विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे? 

Answer
Report
Q. 5

विधान (A) : मुख्यमंत्री राज्य सरकारच्या मंत्र्याला पदावरुन दूर करू शकतो.

विधान (R) : मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. 

Answer
Report
Q. 6
Answer
Report
Q. 7

'अखिल भारतीय सेवांचे' जनक कोण?

Answer
Report
Q. 8

कोणत्या संविधान संशोधन अधिनियमानुसार संसद एखाद्या राज्यामधे एका वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी राष्ट्रपती शासन सुरु ठेवू शकतो? 

Answer
Report
Q. 9

खालीलपैकी कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा समावेश 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे झालेला नाही ?

Answer
Report
Q. 10

कोणत्या खटल्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 'मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीला स्वयंसिद्ध करणारी व सुविधा पुरविणा-या एकाच रथाची दोन चाके आहेत', असा दृष्टिकोण स्विकारला होता? 

Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.