icon

[JEE] जेईई परीक्षा प्रवेशपत्र

Updated On : 27 September, 2021 | MahaNMK.com


जेईई [Joint Entrance Examination] परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. हे परीक्षा प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ०३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी

महत्वाच्या लिंक्स

अधिक माहिती (Blog)

Click Here

वेबसाईट लिंक

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा प्रवेशपत्र :

NMK
MAT २०२१ परीक्षा प्रवेशपत्र
दिनांक : ०३ डिसेंबर २०२१