icon

[GATE] गेट परीक्षा प्रवेशपत्र

Updated On : 20 January, 2022 | MahaNMK.com


गेट [Graduate Aptitude Test Engineering] परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहे. हे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सचा वापर करू शकता.

परीक्षा दिनांक : ०५, ०६, १२ व १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी

महत्वाच्या लिंक्स

अधिक माहिती (Blog)

Click Here

वेबसाईट लिंक

Click Here

टिप्पणी करा (Comment Below)

नवीन परीक्षा प्रवेशपत्र :