जिल्हा परिषद पुणे लिपिक भरती २०१४ भाग २

जिल्हा परिषद पुणे लिपिक भरती २०१४ भाग २ Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

एका वर्गातील ५० विद्यार्थ्यांपैकी १० विद्यार्ह्यांचे सरासरी वय १२ वर्षे आहे, २० विद्यार्थ्यांचे सरासरी वय १२.५ वर्षे आहे आणि राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे सरासरी वय १४ वर्षे आहे, तर व वर्गातील सर्व विद्यार्थांचे सरासरी वय किती?

2.

गटात बसणारे पद ओळखा.

AZY, GTS, PKJ, TGF

3.

……… जीवसत्वाच्या अभावामुळे पाठीला वाक येतो.

4.

भौतिक जीवनमान निर्देशांक …… यांनी तयार केला.

5.

खालीलपैकी कोणाचा मानवतावादी समाजसुधारक म्हणून प्रामुख्याने उल्लेख करता येतो?

6.

खालील दिलेल्या प्रश्नात ३ संच दिले आहेत, त्या संचामधील संबंध चौकटीतील पाच आकृत्यापैकी ज्या आकृतीने स्पष्ट होतो तो योग्य पर्याय ओळखा.

पाणी, दुध, द्रव पदार्थ

7.

प्रश्नामध्ये प्रथम  अ आणि ब अशी दोन विधाने दिली आहेत, हि विधाने काही वेळा वस्तूस्थितीशी जरी विसंग वाटली तरी ती सत्य आहेत, असे गृहीत धरावयाचे या दोन विधानांमधील संबंध लक्षत घेऊन तर्कसंगतीने कोणते अनुमान किंवा अनुमाने निघू शकतात. ते ठरवा, त्यानुसार योग्य तो पर्याय निवडा.

विधाने : अ) सर्व संशोधक एककल्ली असतात.

ब) सर्व एककल्ली लोकं अहंमन्य असतात.

अनुमाने : १) सर्व संशोधक अहंमन्य असतात

२) सर्व अहंमन्य संशोधक असतात

३) सर्व अहंमन्य एककल्ली असतात

४) काही अहंमन्य संशोधक असतात

8.

तलाठ्याची नेमणूक कोण करतो?

9.

शारदा सदन खालीलपैकी कोणी सुरु केले?

10.

खालीलपैकी कोणती जोडी चुकीची आहे?

11.

तत्वबोधिनी सभेची स्थापना कोणी केली?

12.

ध्वनीचा हवेतील वेग सुमारे ……… m/s असतो.

13.

गटात न बसणारी आकृती शोधा.

14.

९९, ८२, ६३, ?, ३५ प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

15.

खालील आकृतीत किती सरळ रेषा आहेत? 

16.

C आणि A या बहिणी आहेत. A ही B ची बहिण आहे, R हा B चा मुलगा होय. D हा C चा मुलगा होय. तर पुढीलपैकी कोणते विधान निश्चित आहे?

17.

गोपाळ १०० पायऱ्या चढून एका देवालयात जातो. वर जाताना त्याने प्रत्येक पायरीवर तिच्या क्रमांकाएवढी फुले ठेवल्यास त्यास किती फुले बरोबर न्यावी लागतील?

18.

H आणि N यांच्यामध्ये जेवढी अक्षरे आहेत, त्याच्या दुप्पट T व आणखी एक अक्षर यांच्यामध्ये आहेत. तर ते अक्षर कोणते?

19.

‘क’ वर्ग नगरपालिका …….. लोकसंख्येसाठी स्थापन केली जाते.

20.

सतलज, बियास, कृष्णा, कावेरी व सावित्री या युद्ध नौकांना स्वतंत्र रंग असून ते हिरवा, निळा, पांढरा, काळा व तांबडा यामधून निवडलेले आहेत. पुढील माहितीवरून त्यांचे रंग ओळखा.

१) सतलजचा रंग हिरवा किंवा काळा नाही

२) बियासचा रंग पांढरा आहे

३) सावित्री हिचा रंग काळा किंवा पांढरा आहे

४) कावेरी हिचा रंग हिरवा किंवा काळा आहे

कृष्णा हिचा रंग कोणता?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

जिल्हा परिषद पुणे लिपिक भरती २०१४ भाग २ Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.