MahaNMK > Question Papers > सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शिपाई - २०१२

सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शिपाई - २०१२

Q. 1

विरुद्धार्थी शब्द लिहा. – बोका

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 2

परित्यक्ता

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 3

एक वस्तू १९९५ रुपयास विकली तर ५ % तोटा होतो, ५ % नफा होण्यासाठी ती वस्तू किती रुपयांस विकावी?

Correct Answer is : 1
Answer
Report
Q. 4

खलील अर्थ होणारा योग्य पर्याय निवडा

‘मोठ्याने रडणे’

Answer
Report
Q. 5

कोणत्या ऊर्जेमुळे गोफणीतून दगड दूरवर जाते?

Answer
Report
Q. 6

कौशिक आणि सुमेधा यांच्या वयाचे गुणोत्तर २ : ३ आहे. ५ वर्षांनंतर त्यांचा वयाचे गुणोत्तर ३ : ४ होईल त्यांची आजची वये काढा.

Answer
Report
Q. 7

…………….हा सर्वात मोठा खंड आहे.

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 8

सदावर्त – अर्थ स्पष्ट करा.

Answer
Report
Q. 9

पुढील गुनाकारास किती शून्ये येतील?
३०× ४०× ६० ×५० ×५०×२०

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 10

एका वर्तुळाची त्रिज्या ३ सेमी व दुसऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या ५ सेमी आहे. त्यांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर काढा.

Correct Answer is : 3
Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.