राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१७  GS-4

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१७  GS-4 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
21.

 जागतिक व्यापार परिषद (WTO) कधी स्थापन झाली ?

22.

लघुउद्योगावर जागतिकीकरणाच्या होणा-या परिणामासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) ब्याचशा लघुउद्योगांनी 1991 नंतर बरीचशी कामे बंद करण्यास सुरुवात केली.

(b) लघुउद्योग बहुराष्ट्रीय कंपण्याबरोबर स्पर्धा करण्यास सक्षम आहेत.

(c) लघुउद्योगांना मिळणारे सरकारी संरक्षण 1991 नंतर सुद्धा सुरु आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

23.

वस्तू निर्माण क्षेत्रात उद्योगधंद्यांचे वर्गीकरण करतांना मध्यम उद्योगाची व्याख्या अशी केली जाते :

24.

आर्थिक सुधारणांच्या परिणामा संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) 1992-93 आणि 2000-01 मध्ये आर्थिक वृद्धिचा वार्षिक सरासरी दर 6.3% होता. 

(b) सुधारणा कार्यक्रमांचा दारिद्रय कमी करण्यात कमी सकारात्मक परिणाम झाला.

(c) भारतीय परकीय विनिमय व्यवस्थापणातील सुधारणामुळे परकीय गुंतवणुकदारांचा आत्मविश्वास वाढला.

वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/आहेत ?

25.

खालीलपैकी कोणता घटक ग्रामीण आरोग्य पायाभूत सुविधेपैकी एक नाही ?

26.

जागतिकीकरणाच्या प्रमुख निकषांबाबत खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत ?

(a) व्यापारातील अडथळे दूर करणे.

(b) भांडवलाचा मुक्त प्रवाह निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण करणे.

(c) तंत्रज्ञानाचा मुक्त प्रवाह निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण करणे.

(d) देशांतर्गत खाजगी उद्योग वाढवणे. 

योग्य पर्याय निवडा:

27.

भारतातील बहुराष्ट्रीय महामंडळाचे उपक्रम नियंत्रण करणत्या संस्था खालीलप्रमाणे आहेत. 

(a) कंपनी व्यवहार मंत्रालय.

(b) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया. 

(c) औद्योगीक विकास मंत्रालय.

(d) वित्त मंत्रालय.

वरीलपैकी कोणता/ते पर्याय बरोबर आहे/आहेत ?

28.

खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?

(a) जागतिकीकरण परवानापद्धत, व्यापारावरील संख्यात्मक बंधणे आणि आयातीवरील जकात पूर्णपणे काढून टाकल्याचे गृहीत धरते.

(b) जागतिकीकरण म्हणजे जगातील राष्ट्रांचे राजकीय दृष्ट्या परस्परांशी जोडणे.

पर्यायी उत्तरे : 

29.

'खाजगीकरण' या संकल्पनेत खालीलपैकी कोणत्या तीन उपाययोजनांचा विचार प्राधान्याने केला जातो?

(a) मालकी हक्क विषयक उपाययोजना

(b) संघटनात्मक उपाययोजना

(c) कार्यात्मक उपाययोजना

(d) उदारीकरणात्मक उपाययोजना

वरीलपैकी योग्य पर्याय निवडा : 

30.

खालीलपैकी कोणता/ते घटक भारतीय नियोजनाचे अपयश दर्शवितो/दर्शवितात ?

31.

मनरेगाच्या बाबतीत खालीलपैकी कोणते विधान खरे नाही ?

32.

खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) आर्थिक पायाभूत सुविधा उत्पादन आणि वितरण पद्धतीत स्थित असतात.

(b) सामाजिक पायाभूत सुविधा उत्पादन प्रक्रियेत बाहेरून योगदान देतात.

(c) संपर्क पद्धती ही आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा या दोन्हीशी संबंधित मानली जाते.

वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/आहेत ? 

33.

खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) सरकारने ऑगस्ट 1991 मध्ये चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय व्यवस्था समितीची स्थापना केली.

(b) व्याजदराची आधार दर पद्धती 1 जूलै, 2010 मध्ये जाहीर केली.

(c) आधार दर पद्धती ही जुन्या कर्जाचे नुतनीकरण आणि सर्व नवीन कर्जासाठी लागू आहे.

वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने असत्य आहे/आहेत ? 

34.

खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) मुल्यवर्धित कर ही अनेक स्तरीय कर गोळा करणारी पद्धती आहे.

(b) अमूल्य वर्धित कर ही एकल बिंदू कर गोळा करणारी पद्धती आहे.

(c) मूल्य वर्धित कराच्या अमंलबजावणीमुळे गरीब लोकांच्या राहणीमानात आणि खरेदी शक्तीत सुधारणा (वाढ) होईल.

वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने सत्य आहे/आहेत ?

35.

गिनी चा गुणांक हा खालीलपैकी कोणत्या सामाजिक प्रश्नाचे मापन करतो ?

36.

2016 मधे भारतीय रिझर्व बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर एच.आर, खान यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापलेल्या समितीचे काम काय होते ?

37.

खालीलपैकी कोणती योजना महाराष्ट्रात, पावसाचे पाणी शोषून शाश्वत जलसिंचन पद्धत निर्माण करण्यासाठी आखली गेली आहे ? 

38.

खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) 2009-10 मध्ये महाराष्ट्राचा सेवा क्षेत्रातील विकास दर 9.6% होता.

(b) 2010-11 मध्ये महाराष्ट्र राज्यांतर्गत स्थूल उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा 61% होता.

(c) 2012-13 मध्ये महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादनात बांधकाम क्षेत्राचा वाटा 22% होता.

वरीलपैकी कोणते/ती विधाना/ने बरोबर आहे/आहेत?

39.

आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) कोणत्या क्षेत्रात काम करते?

40.

करांच्या संबंधित योग्य विधानाची निवड करा :

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१७  GS-4 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.