MahaNMK > Question Papers > राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१२ GS-1

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१२ GS-1

Q. 1

महाराष्ट्रात पौराणिक नाटकाचा प्रयोग कोणी सुरू केला ?

Answer
Report
Q. 2

परमहंस सभा महाराष्ट्रात स्थापन झाली होती. तिच्याबाबत काय खरे नाही ?

Answer
Report
Q. 3

कॉर्नवालिसने प्रत्येक जिल्ह्याचे आकारानुसार लहान विभाग करुन प्रत्येक विभागावर कोणते हिंदुस्थानी अधिकारी नेमले ?

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 4

सत्यशोधक चळवळीची वैशिष्ट्ये काय होती ?   

अ. परिवर्तनवादी चळवळ 

ब. वर्गीय चळवळ 

क. कृतीशील चळवळ 

ड. क्रांतीवादी चळवळ

Answer
Report
Q. 5

वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा भारतीय भाषा वृत्तपत्र कायदा (1878) कोणी मंजुर केला ?

Answer
Report
Q. 6

ई.स. 1800 मध्ये कोणी हिंदी लोकांसाठी कलकत्ता येथे फोर्ट विलीयम महाविद्यालयाची स्थापना केली ?

Answer
Report
Q. 7

सन् 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा दिल्ली रेडीओ वरून "वंदे मातरम्' हे राष्ट्रगीत गाण्याचा मान कोणाला देण्यात आला ?

Answer
Report
Q. 8

ICS प्राप्त करुन देखील सुभाष चंद्र बोस यांनी त्या नोकरीकडे का पाठ फिरविली ?

Answer
Report
Q. 9

ब्रिटीश सरकारने जमीन महसूल पद्धतीत कोणते बदल केले ?

अ. ब्रिटीशांनी जमिनीची मोजणी करुन जमीन महसूल निश्चित केला.

ब. ब्रिटीशांनी शेतक-यांना जमीन महसन रोखीने भरणे सक्तीचे केले.

क. वेळेत जमीन महसूल न भरणा-या शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा कायदा केला.

ड. सर्व शेतक-यांनी जमीन महसूल वेळेत भरणे आवश्यक केले.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ? 

Answer
Report
Q. 10

26 जुलै, 1862 ला इंग्लंडच्या राणीने दिलेल्या परवानगीनुसार देशात खालीलपैकी कोणते उच्च न्यायालय सुरू झाले नाही ?

Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.