PSI Pre 2011 Exam Question Paper

1. 

क्रिकेटच्या वर्तुळाकार मैदानाचे क्षेत्रफळ 20096 चौ. मी. आहे. चार धावांची खूण मैदानाच्या बाहेरील कडेपासून 5 मीटर आत आखण्याकरिता किती मीटर दोरी लागेल ?

2. 

एका संख्येची 25% किंमत जर 0.25 असेल तर ती संख्या कोणती ?

3. 

एका वर्गातील सर्व मुलांच्या गुणांची बेरीज 2795 इतकी आहे व सरासरी 65 आहे. तर त्या वर्गात किती मुले असतील ?

4. 

खालील रिकाम्या जागेतील संख्या शोधा : 

1, 5, 11, 19,    , 41

5. 

जर 123456789 x 9=111111 111 आणि 123456789 x A = 222 222 222 तर A =? 

6. 

7. 

8. 

सोडवा :

9. 

एका मंगल कार्यालयाची लांबी 60 फूट व रुंदी 45 फूट आहे, तर 3 फूट लांबी व रुंदी असलेल्या किती फरशा त्याच्या जमिनीसाठी लागतील ?

10. 

7663 या संख्येतील 6 ह्या संख्येच्या स्थानिक किंमतीतील फरक किती ?

11. 

खालीलपैकी कोणत्या संख्येस 5 ने नि:शेष भाग जातो ?

12. 

जर 10x + 24 =29x + 5 तर x = _______

13. 

ताशी 45 कि.मी. वेगाने जाणा-या 400 मीटर लांबीच्या आगगाडीस, 400 मीटर लांबीचा पूल ओलांडण्यास किती वेळ लागेल ?

14. 

क्षितिजची कार एका लीटरमध्ये 13 कि.मी. अंतर जाते आणि पेट्रोलचा दर 51.55 रुपये प्रति लीटर आहे. जर क्षितिजला 350 कि.मी. अंतराचा प्रवास करावयाचा असेल तर त्याला किती रुपये रक्कम पेट्रोलवर खर्च करावी लागेल ?

15. 

जर 15, 7, 16, 8 आणि K यांची सरासरी 13 येत असेल तर K = ______ .

16. 

17. 

अमितची सरासरी दिवसाला 6 कॉम्प्युटर सव्हींस कॉलस् आणि नितीनची सरासरी दिवसाला 8 कॉम्प्युटर सव्हस कॉलस् अशी आहे. अमितचा सरासरी दर नितीनच्या दराच्या 3 / 2 पट आहे. नितीनने एका महिन्याला 8,000 रुपये मिळविले. तर अमितने त्या महिन्याला किती रुपये मिळविले ?

18. 

जर 3756 x 25 =93900, तर 3.756 x 25 = ___________ .

19. 

पहिली संख्या दुसरीच्या दुप्पट व तिसरीच्या तिप्पट आहे. तिन्ही संख्यांची सरासरी 44 आहे तर पहिली संख्या काढा. 

20. 

प्रविणची जन्मदिनांक 20/07/1969 ही आहे. तर 02/04/2010 या दिवशी त्याचे वय किती असेल ?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018