PSI Main 2014 - Paper 2

PSI Main 2014 - Paper 2 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
81.

'पोलीस अधिका-यांचा जनतेप्रती जबाबदा-या' मुंबई पोलीस अधिनियम 1951च्या कोणत्या कलमामध्ये नमूद केल्या आहेत?

82.

मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 64 नुसार खालीलपैकी कोणते पोलीस अधिका-यांचे कर्तव्य नाही ?

83.

जर एखादा व्यक्ति पोलीस दलामध्ये नसतांना सुद्धा, अनधिकृतपणे पोलीस गणवेशाचा वापर करत असेल तर गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला जास्तीत जास्त किती दंड होऊ शकतो? 

84.

जर एखाद्या व्यक्तिला पोलीस अधिका-याने त्रासदेण्याकरिता किंवा अनावश्यकरित्या अडवले, तपासले किंवा अटक केले, तर गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्या पोलीस अधिका-याला जास्तीत जास्त किती काळासाठी कारावास होऊ शकतो. 

85.

मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 55, 56, 57 आणि 57 अ अनुसार एखाद्या विशिष्ट जागेवर न जाण्याच्या आदेशाची मुदत अवधि कोणत्याही परिस्थितिमध्ये, _________ पेक्षा जास्त राहू शकत नाही. 

86.

गुन्हा करण्याची तयारी करणे हा खालीलपैकी कोण-कोणत्या गुन्ह्यामध्ये दंडनीय अपराध आहे ? 

(a) बनावट नाणी बाळगणे

(b) भारत सरकार विरुद्ध युद्ध करण्यासाठी हत्यारांची जमवाजमव करणे. 

(c) दरोडा घालण्यासाठी तयारी करणे. 

(d) दंगल करण्यासाठी तयारी करणे. 

पर्यायी उत्तरे : 

87.

'Z' ला गैर - हानि व्हावे या हेतुने 'A' ने 'Z' ची आंगठी नदीत फेकली, 'A' ने कोणता गुन्हा केला आहे?

88.

खालीलपैकी कोण सार्वजनिक सेवक आहे परंतु सरकारी सेवक नाही ? 

89.

भारतीय दंड संहिता 1860, च्या खालीलपैकी कोणत्या कलमामध्ये अनैसर्गीक अपराधासंदर्भात तरतूद केली आहे ?

90.

जोड्या लावा :

91.

भारतीय दंड संहिता मधील Chapter 21 अंतर्गत बेअब्रूचा गुन्ह्याची दखल द्वारे घेतली जाते. 

92.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता मधील कलम 95 मध्ये जप्तीची घोषणा रद्द करण्याचे आदेश खालीलपैकी कोण देऊ शकतो?

93.

जामीन योग्य अपराधामध्ये, हक्क म्हणून जामीन कोणाद्वारे दिली जाते ?

94.

कारागृहाच्या परिभाषेमध्ये खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने समाविष्ट आहेत ?  

(a) राज्य शासनाने सामान्य किंवा विशेष हुकूमाद्वारे घोषित केलेली, कोणत्याही जागेस दुय्यम कारागृह म्हणून मान्यता दिलेली जागा. 

(b) केन्द्र शासनाने घोषित केलेली अशा प्रकारची कोणतीही जागा. 

(c) कोणतेही सुधारालय, किशोर सुधारालय किंवा अन्य कोणतीही अशा स्वरूपाची संस्था 

पर्यायी उत्तरे : 

95.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता मधील कलम 125 अंतर्गत पोटगीसाठी कोण दावा करु शकत नाही ?

96.

भारतीय पुरावा अधिनियम 1872, अंतर्गत कबुली : 

97.

भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 च्या कलम 8 अंतर्गत व्यक्तिची वर्तणूक सुसंगत असण्यासाठी, ती :

98.

'मृत्यूपुर्व जबानी' ही खालीलपैकी कोणत्या प्रकीया/कार्यवाही मध्ये ग्राह्य असते ?

99.

भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 च्या कलम 107 अंतर्गत संबंधित व्यक्ति मागील किती वर्षे जिवित होता हे दाखवावे लागते ?

100.

(a) साक्षीदाराच्या उलट तपासणीच्या लगेच त्याला उपस्थित करणाच्या पक्षाने त्याच्या केलेल्या तपासणीस फेरतपासणी असे म्हणतात. 

(b) फेरतपासणीचा हुकूम हा शेवटचा असतो. 

(c) फेरतपासणी गरजेची नाही, ती न्यायिक प्रक्रियेचा आवश्यक भाग नाही.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत ?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

PSI Main 2014 - Paper 2 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.