PSI Main 2014 - Paper 2

PSI Main 2014 - Paper 2 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
61.

हुंडाबंदी अधिनियम 1961 मध्ये व्यक्त केलेल्या 'मूल्यवान रोखे' ह्या शब्दाची व्याख्या खालीलपैकी कोणत्या अधिनियमात केलेली आहे ?

62.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अनुसार राज्य सरकाराकडे नोंदणी केल्यानंतर खालीलपैकी कोण सेवा देणारा' म्हणून कार्य करु शकतो?

63.

अनुसूचित जाती वा जमातीचा सदस्य नसलेल्या लोकसेवकाने अॅट्रॉसिटी अॅक्ट खालील कर्तव्यांची जाणीवपूर्वक हेळसांड केली, तर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट 1989 च्या तरतूदीनुसार :

64.

 भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15 अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेला 'भेदभावाचा निषेध' हा अधिकार आंतरराष्ट्रीय नागरीक आणि राजकीय अधिकारनाम्यांच्या कोणत्या अनुच्छेदाशी समरूप आहे ?

65.

अस्पृश्यता (गुन्हे) अधिनियम 1955 मध्ये दुरुस्ती व त्याचे नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम हे नवे नाव कोणत्या वर्षी करण्यात आले?

66.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) नियम 1995 च्या नियम 16 अंतर्गत राज्य उच्चाधिकार दक्षता व समन्वयन समितीची रचना करण्याकरिता किती सदस्यांचा समावेश असतो?

67.

श्रीमती 'अ ब क' चांगुलपणाने घरगुती जुलुमाचे कार्य घडल्याची माहिती देते. चौकशीअंती घरगुती जुलुम झाला नसल्याचे स्पष्ट होते. घरगुती जुलुमांनुसार रक्षण करण्याच्या कायद्याच्या तरतूदीनुसार :

68.

भारतीय संविधानाच्या कोण-कोणत्या अनुच्छेदामध्ये दिलेल्या अधिकाराअंतर्गत कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 ची अधिनियमिती करण्यात आली ? 

69.

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 हा कायदा भारतीय संविधानाच्या कोणत्या अनुच्छेदाच्या आधारावर अधिनियमित करण्यात आलेला आहे ?

70.

अनुसूचित जातीत असलेल्या श्री. अ ब क ह्यांनी एका अनुसूचित जातीच्या स्त्रीवर बळाचा वापर करुन तिची अप्रतिष्ठा करण्याचा प्रयत्न केला. श्री. अ ब क ह्यांना कोणती शिक्षा होऊ शकते?

71.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत इन कॅमे-यात सुनावणी केव्हा घेतली जाते ?

72.

हुंडाबंदी अधिनियम 1961 मधील गुन्हे :

73.

व्यभिचाराचा/जारकर्माचा गुन्हा कोणाविरुद्ध असतो?

74.

प्रतिपक्षाने संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास महिलांचा घरगुती जुलुमापासून रक्षण करण्यासंबंधीच्या कायद्यानुसार होणारी शिक्षा :

75.

राष्ट्रीय मानवी हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षाची पदावधी त्यांच्या कार्यालयात प्रवेश केल्यापासून किंवा त्यांचे वय _________ वर्ष होईपर्यंत असते.

76.

मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 च्या कोणत्या कलम अंतर्गत रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी स्वत:चे अंग प्रदर्षण करणे प्रतिषेध आहे ?

77.

मुंबई पोलिस अधिनियम 1951, अंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या सार्वजनिक जागेसाठी, परवाना घेण्याची गरज नाही ?

78.

जमावाने बेकायदेशीररीत्या केलेल्या जबर दुखापतीची नुकसान भरपाई कोण ठरवते ?

(a) ग्रेटर मुंबईत मुख्य महानगर दंडाधिकारी

(b) जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकारी

(c) महसूल आयुक्ताच्या पूर्व मंजुरीने (a) व (b) दोन्ही पर्याय

(d) प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी 

योग्य पर्याय निवडा. 

79.

मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 67 नुसार रस्त्यातील रहदारी वगैरेचे नियमन करणेबाबत खालीलपैकी कोणते पोलीस अधिका-यांचे कर्तव्य नाही ?

80.

मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 नुसार आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षितता राखण्याकरिता खालीलपैकी कोणता अधिकार दिला गेलेला नाही ?  

(a) शस्त्रे, तलवारी, भाले, बंदुका, सुरे, काठ्या ई. वस्तु बरोबर घेवून जाण्यास मनाई करणे.

(b) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेण्यास प्रतिबंध करणे.

(c) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगण्यास किंवा ते सोडण्यास किंवा फेकण्यास प्रतिबंध करणे.

(d) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे नियम करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.

पर्यायी उत्तरे :

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

PSI Main 2014 - Paper 2 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.