PSI Main 2011 - Paper 2


101. 

खालीलपैकी कोणता वाण कांदा पिकाचा आहे आणि रब्बी हंगामासाठी उपयुक्त आहे ?

102. 

भारतात कोणते राज्य सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर आहे ?

103. 

2001 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एकूण काम करणा-या वर्गापैकी शेतमजुरांची टक्केवारी , __________ आहे. 

104. 

कोणत्या वर्षी भारत सरकारने जागतीक व्यापार संघनेशी करार केला आहे ? आणि जागतीक व्यापार संघटना (डब्ल्यु. टी. ओ.) कधी अस्तित्वात आली. 

105. 

शेतक-यांना मिळणारे पीक कर्ज खालीलपैकी कोणत्या प्रकारात मोडते ?

106. 

गावातील बहुउद्देशिय सहकारी पतपुरवठा सोसायटीची कार्ये काय असतात ?

107. 

भूविकास बँकेचे प्रमुख कार्य काय ?

108. 

2006-07 या वर्षात भारत सरकारची एकूण राजकोषीय (राजस्व, fiscal) तूट राष्ट्रीय ढोबल उत्पन्नाच्या 3.3% इतकी होती तर प्राथमिक तूट राष्ट्रीय ढोबल उत्पन्नाच्या -0.2% इतकी होती. ही स्थिती काय दर्शविते ?

109. 

वर्ष 2008-09 मध्ये भारताचे ढोबल राष्ट्रय उत्पन्न रु. 3323648 कोटी एवढे होते आणि निव्वल राष्ट्रय उत्पन्न रु. 2941971 कोटी एवढे होते. दोन्ही उत्पन्न पातळीवरील तफावत खालील पैकी कुठल्या गोष्टी मुळे आहे ? 

110. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेत 2008-09 ह्या वर्षात सेवा क्षेत्राचा वृद्धी दर काय होता ?

111. 

लघु उद्योगाचा भारताच्या औद्योगिक उत्पादनात किती वाटा आहे ?

112. 

वांच्छू समिती स्थापन करण्यामागे काय उद्देश ह

113. 

1960-61 पासून कोणत्या क्षेत्राचा भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा सातत्याने पटत आहे ?

114. 

नॅशनल सँपल सव्हें ऑर्गनायझेशनच्या कोणत्या फेरीनुसार भारताची दारिद्रयरेषेखालील लोकसंख्या 27.8 प्रतिशत होती ?

115. 

भारतात राष्ट्रीय उत्पन्ना विषयीचे अंदाज _________ कडून सादर केले जातात,

116. 

2006-07 साली भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा हिस्सा किती होता ?

117. 

भारतीय जनगणना अहवाल 2001 नुसार 1991 ते 2001 ह्या काळात लोकसंख्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर काय होता ?

118. 

भारतात नियोजन मंडळाची स्थापना केव्हा झाली ?

119. 

भारतीय नियोजन खालीलपैकी कोणत्या प्रकारात मोडते ? 

120. 

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत गुंतवणूक दर एकूण स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किती टणे अपेक्षित होता ?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018