STI Main 2014- Paper 2

STI Main 2014- Paper 2 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
41.

What percentage of area is covered by east flowing rivers in Maharashtra ?

42.

महाराष्ट्र राज्यातील पूर्ववाहिनी नद्यांनी किती टक्के क्षेत्र व्यापले आहे ? 

43.

Which of the following rivers originating fromı Brahmagiri mountain flows 1450 km towards east and joins the Bay of Bengal ?

44.

ब्रम्हगिरी पर्वतातुन उगम पावून पूर्वेकडे 1450 किमी वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागराला खालील पैकी कोणती नदी मिळते ?

45.

Match the following :

46.

जोड्या लावा : 

47.

In the following diagram maps of four districts in Maharashtra are  shown.

Which of the following sequences from left to right is correct? 

48.

खालील आकृतीत महाराष्ट्र राज्यातील चार जिल्हयांचे नकाशे दाखवले आहेत. 

खालील पैकी कोणता क्रम डावीकडून उजवीकडे बरोबर आहे ?  

49.

In which of the following districts of Maharashtra Dolomite is found ?

50.

महाराष्ट्रात डोलोमाइट खालील पैकी कोणत्या जिल्हयात आढळतो ? 

51.

Which of the following newspapers is not associated with Govind Vitthal Kunte ?

52.

पुढीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्राचा गोविंद विठ्ठल कुंटे यांच्याशी स्बंध नाही ? 

53.

V.R. Shinde decided to work for the upliftment of the untouchables after attending a meeting of the untouchables at _________ in __________ .

54.

वि.रा. शिंदे यांनी अस्पृशांच्या उन्नतीसाठी कार्य करणाचा निर्णय ________ ह्या  _________ मधील ठीकाणी अस्पृशांच्या सभेला हजर राहिल्यानंतर घेतला.

55.

"The event of 1857 was not a war of Independence" said ____________ .

56.

1857 ची घटना स्वातंत्र्ययुद्ध नव्हते” हे ___________ यांनी म्हंटले आहे. 

57.

__________ University honoured Shahu Maharaj by conferring on him Life Membership and the honorary degree of Doctor of Laws for his work in the field of Agriculture and Education. 

58.

__________ विध्यापीठाने शाहू महाराजांचा सन्मान त्यांच्या शिक्षण व कृषि क्षेत्रातील कार्यासाठी आजीव सभासदत्त्व व डॉक्टर ऑफ लॉज ही मानद पदवी देऊन केला. 

59.

Who from amongst the following did not belong to the underground movement in Maharashtra ? 

a. S.M. Joshi 

b. N.G. Gore

c. Shirubhau Limaye

d. N.M. Lokhande 

60.

खालील पैकी कोणती व्यक्ती/कोणत्या व्यक्ती महाराष्ट्रातील भूमीगत चळवळीशी संबंधित नव्हती नव्हत्या?

अ. एस.एम. जोशी

ब. एन.जी. गोरे 

क. शिरूभाऊ लिमय

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

STI Main 2014- Paper 2 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.