STI Main 2012- Paper 1

STI Main 2012- Paper 1 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

'हालअपेष्टा सहन करण्याचा गुण' चा शब्दसमूहासाठी एक शब्द शोधा.

2.

खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या अर्थाचा वाक्प्रचार ओळखा.

स्वाभिमान सोडून शरण जाणे.

3.

'काकांनी मला जत्रेतून एक चेंडू आणिला आणि ताईला बाहुली आणिली.' 

या वाक्याचा प्रकार सांगा.

4.

समान अर्थाचा शब्द ओळखा. 

'विमोचन'

5.

शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द निवडा. 

‘फौजेबरोबर असलेली अवांतर माणसे' 

6.

खालील वाक्य कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे? 

'तुम्ही आता बाहेर जा.' 

7.

अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा. 

‘कांगारू म्हणून एक सस्तन प्राणी आहे'

8.

'तुला जसे वाटेल तसे वाग,' 

या वाक्यातील अधोरेखित वाक्य रीतीदर्शक __________ वाक्य आहे. 

9.

यातील कोणते विरामचिन्ह अपसारण चिन्ह आहे ? 

10.

'माइया ग घरावरून कुण्या ग राजाचा हत्ती गेला' 

वरील विधानात कोणती शब्दशक्ती आली आहे ?

11.

'गडी गायरानात गुरे घेऊन गेला आहे' 

वरील अधोरेखित शब्द कोणत्या प्रकारात येतो?

12.

खालील म्हण पूर्ण करा. 

‘श्री' च्या मागोमाग _________ येतो.

13.

पर्यायी उत्तरातील 'तोळंबा' या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ?

14.

पर्यायी उत्तरातून खालील वाक्यातील लक्षार्थ ओळखा. 

‘तो कप पिऊन टाक.' 

15.

खालील वाक्य कोणत्या वाक्य प्रकारातील आहे? 

‘जे विद्यार्थी चांगला अभ्यास करितात ते पास होतात.' 

16.

खालील वाक्याचा प्रयोग सांगा.

‘पारिजातकाची योजना करणारा कवी खरोखरच कल्पक असला पाहिजे.'

17.

आज संपत्ती त्याजपाशी आहे."   

या वाक्यातील मूळ उद्देश्य कोणते ? 

18.

'मरावे परी कीर्तिरूपे उरावे' 

या वाक्यातील उभयान्वयी अव्यय कोणते ?

19.

नकारार्थी वाक्यात रूपांतर करा.  

‘गुणेशचे चित्र खराब आहे'. 

20.

हल्ली सज्जन मित्र मिळणे कठीण झाले आहे. 

अधोरेखित शब्दांचे विशेषण प्रकार ओळखा. 

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

STI Main 2012- Paper 1 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.