STI Main 2011- Paper I

STI Main 2011- Paper I Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

'गंधाक्षत' या शब्दाला समानार्थी शब्द निवडा.

2.

'दोरीचं खांड' या शब्दाचा अर्थ पुढीलपैकी कोणत्या शब्दातून व्यक्त होतो ?

3.

'आसुडणे' ही क्रिया खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे ?

4.

'लग्न समारंभातील वधूपक्षाकडून वर पक्षाला दिली जाणारी अखेरची मेजवानी' - या वाक्यसमूहासाठी असणारा शब्द ओळखा. 

5.

धान्य ठेवण्याच्या पात्राला खालीलपैकी कोणते नाव आहे ?

6.

एखाद्या शब्दसमूहाला किंवा शब्दाला पूर्ण अर्थ प्राप्त झाला आहे. तर त्याला________असे म्हणतात. 

7.

शरीर, मन, वाचा यांचे नियमन करणारा सन्यास घेण्याचा एक प्रकार कोणता ? 

8.

'मन्वंतर' या जोड शब्दाची संधी ओळखा.

9.

ओढाळ जनावरांच्या दोन पायांना बांधलेल्या दोरीला काय म्हणतात ? 

10.

धांदरट धनंजय धावतांना धपकन पडला' या वाक्यातील क्रियाविशेषण ओळखा.

11.

'वाघ्या' या शब्दाच्या विरुद्धलिंगी शब्द ओळखा.

12.

'इत्थंभूत' या शब्दाच्या उलट अर्थाचा शब्द निवडा.

13.

'मोहन नीताला तिच्या परोक्ष बोलला होता' या वाक्यातील परोक्ष' शब्दाच्या विरुद्ध असणारा शब्द निवडा.

14.

"दुस-याचा लहानसा दोषही आपल्याला दिसतो, पण स्वार्थीवृत्तीमुळे स्वत:च्या मोठ्या दोषाकडेही लक्ष जात नाही' - या वाक्यातील स्वत:चा मोठा दोष' साठी पुढील कोणता शब्द निवडाल ?

15.

पुढील जोड्यांपैकी कोणती जोडी विरुद्ध अर्थाची जोडी बरोबर आहे ते ओळखा.

16.

‘तळ पायाची आग मस्तकाला जाणे' - या वाक्प्रचाराचा विरुद्ध अर्थाचा वाक्प्रचार कोणता ?

17.

“वाघ म्हटले तरी खातोच आणि________ही म्हण पूर्ण करा. 

18.

'देवळाच्या कळसाखाली असलेली डेव्याच्या आकाराची बंदिस्त जागा' या शब्दसमूहास खालीलपैकी एक शब्द योग्य तो सुचवा.

19.

पुढीलपैकी कोणता शब्द त्याच्या समानार्थी रूपात तीनही लिंगे बदलतो ?

20.

नेहमी घरात बसून राहणारा' या शब्दसमूहासाठी पुढीलपैकी योग्य पर्याय निवडा.

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

STI Main 2011- Paper I Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.