MahaNMK > Question Papers > समाज कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे शिपाई - २०११

समाज कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे शिपाई - २०११

Q. 1

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष …………….होते.

Answer
Report
Q. 2

तंबाखूतील ……………….या द्रव्यामुळे मेंदू आणि हृदयावर घातक परिणाम होतो.

Answer
Report
Q. 3

…………. भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे.

Answer
Report
Q. 4

भारताचे पहिले राष्ट्रपती

Answer
Report
Q. 5

अयोग्य जोडी शोधा.

Answer
Report
Q. 6

कर्दनकाळ –

Answer
Report
Q. 7

म्हण पूर्ण करा. – आयत्या बिळात …………………

Correct Answer is : 1
Answer
Report
Q. 8

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ……………ही नियतकालिके काढली.

Answer
Report
Q. 9

‘जनगणमन’ हे राष्ट्रगीत आहे. गीत ………………….यांनी लिहिले.

Answer
Report
Q. 10

……….जीवनसत्वाचा अभावी लहान मुलांना मूड्दुस हा रोग होतो.

Correct Answer is : 4
Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.