राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१६ - मराठी व इंग्रजी

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१६ - मराठी व इंग्रजी Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

खालील शब्द व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य त्या जोड्या जुळवा. 

2.

उभी जोडणी आणि आडवी जोडणी असलेले कोणते शब्द बरोबर आहेत ते लिहा ?

(a) अन्न 

(b) फन्ना 

(c) मुद्दा

(d) मुद्दा 

पर्यायी उत्तरे :

3.

योग्य जोड्या जुळवा.  

 

4.

'एका हाताने टाळी वाजत नाही'. या वाक्यातील 'नाही' या क्रियापदास काय म्हणतात ?

5.

‘चांगला औषधोपचार लाभावा म्हणून तो मुंबईस गेला'.

या वाक्यातील 'म्हणून' या अव्ययास काय म्हणतात ?

6.

खालील 'म्हण' अचूक शब्दाने पूर्ण करा.

‘सारा चोरांचाच __________ .

7.

‘घोडा घोडा खेळू चला। मौज घडीभर करू चला' या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा.

8.

'हिरवे हिरवे गार गालिचे' या ओळीतील विशेषणाचा प्रकार कोणता?

9.

अधोरेखित शब्द समूहाचे योग्य उत्तर कोणते ? 

त्याचा धाकटा मुलगा आज फुटबॉलच्या सामन्यात चांगला खेळला.

10.

‘ती नियमितपणे वर्तमानपत्र वाचीत असे' या वाक्यातील काळ ओळखा.

11.

वाक्प्रचार व त्याचा अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा.

12.

'सर्वांना समज दिली जाईल' या वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

13.

काळ आणि त्यांच्या व्याख्या यांच्या जोड्या लावा.

14.

शब्द व समास यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.

15.

खाली मराठी व्याकरणातील संधीचे काही प्रकार व त्यांची उदाहरणे दिलेली आहेत.

16.

'अलीकडे मी तुम्हाला एकही पत्र लिहिले नाही' या वाक्याच्या वाक्यपृथक्करणाच्या जोड्या लावा.

17.

पुढील विधाने वाचून योग्य उत्तर लिहा.

(a) क्रियापदांना काळ व अर्थ यांचे विकार होतात. 

(b) कधी कधी वर्तमानकाळाच्या किंवा भूतकाळाच्या क्रियापदरूपावरून भविष्यकाळाचा आशय व्यक्त होतो. 

(c) संकेतार्थी क्रियापदे भूतकाळी असतात. 

पर्यायी उत्तरे : 

18.

पुढीलपैकी शब्दसाधित वा तद्धित ओळखा : 

(a) यादव 

(b) खडकाळ   

(c) माय 

(d) कर्ण 

पर्यायी उत्तरे :

19.

व्यंजनांच्या लेखाकाराच्या जोड्या लावा : 

20.

'अ' गटात सर्वनामांचे प्रकार व 'ब' गटात ती सर्वनामे वापरलेली वाक्ये दिली आहेत. त्यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१६ - मराठी व इंग्रजी Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.