PSI Pre 2012

PSI Pre 2012 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

जर राम 100 पावले, 25 पावले प्रती मिनिट वेगाने चालला, 200 पावले, 50 पावले प्रती 30 सेकंद वेगाने चालला व 200 पावले, 1000 पावले प्रती अर्धा तास वेगाने चालला व त्याचे प्रत्येक पाऊल एक मीटरचे असेल तर तो अर्धा किलोमिटर अंतर किती वेळेत चालेल ? 

2.

एका व्यक्तीने 2,000 रुपयाचे कर्ज 4 हप्त्यांत परत केले व प्रत्येक हप्त्यांत त्या आधीच्या हप्त्यापेक्षा 50 रु. जास्त दिले, तर पहिला हप्ता किती रुपयाचा होता ?

3.

एका संख्येची 7 पट व 4 पट यांची बेरीज 66 आहे तर त्या संख्येच्या तेव्हढ्याच पटीच्या संख्यांची वजाबाकी किती होईल ?

4.

0.004 x 0.5=?

5.

एका वर्गातील 40 विद्यार्थ्यांच्या वयाची सरासरी 10 वर्षे आहे. जर शिक्षकाचे वय विद्यार्थ्यांच्या वयात मिळविले तर सरासरी 11 येते, तर शिक्षकाचे वय किती ? 

6.

त्रिकोणाच्या दोन कोनांची मापे 62.6 अंश आणि 56.7 अंश आहेत. तर त्याच्या तिस-या कोनाचे माप किती ?

7.

(15 - 2)2 = ?

8.

80 या संख्येचे चार भाग असे पाडा की पहिल्यामध्ये 3 मिळविले, दुस-यामधून 3 वजा केले. तिस-याला 3 ने गुणले व चौथ्याला 3 ने भागले तरी सर्व उत्तरे समान येतात. या चार भागांपैकी सर्वात लहान भाग 5 आहे तर सर्वात मोठा भाग किती असेल ? 

9.

एक सरळ असलेला महामार्ग एक 50 मी. उंच मनोव्याच्या तळाकडे जातो. जर मनोन्याच्या वरच्या टोकापासून महामार्गावरील दोन मोटारींकडे पाहण्याचे अवनत कोन 30° आणि 60° मापाचे आहेत. तर त्या दोन मोटारींमधील अंतर ________ मीटर असेल.

10.

खालीलपैकी कोणती संख्या पूर्ण वर्ग आहे ?

11.

खाली दिलेल्या समीकरणांमध्ये + व ’ ही चिन्हे तसेच 2 आणि 4 ह्या संख्यांची अदलाबदल केली तर कोणते समीकरण

12.

खालीलपैकी कोणत्या पर्यायातील संख्या उतरत्या क्रमाने आहेत ? 

13.

5 5-3 = 55 या समीकरणामधील m ची किंमत काढा.

14.

15.

एका समाजसेवी संघटनेने 43.7 किलो तांदूळ 12 रु. प्रती किलो ह्या दराने विकत घेतला. त्यांनी तो 152 गरीब लोकांमध्ये समप्रमाणात वाटला. तर प्रत्येक व्यक्तीला मिळालेल्या तांदूळाची किंमत किती ?

16.

280 प्रश्नपत्रिकांच्या गठ्ठ्याची जाडी 3.6 से.मी. आहे. तर 630 प्रश्नपत्रिकाच्या गठ्ठ्याची जाडी किती ?

17.

जर 484 x144 = 69696, तर 

18.

जतिनने 1,570 रु. वाचविले, सविताने जतिनपेक्षा 1,936 रु. जास्त वाचविले. तर त्यांनी एकूण किती रुपये वाचविले ?

19.

एका संख्येला 8 ने गुणले असता त्याच्या येणाच्या उत्तरामध्ये जर 99 मिळविले तर अंतिम उत्तर 171 येते. तर ती संख्या कोणती ? 

20.

संतोषने रु. 2.75 प्रती समोसा प्रमाणे 50 समोसे खरेदी केले जर त्याने त्याऐवजी 68.75 प्रती किलोप्रमाणे मिठाई घेतली असती तर त्याला किती किलो मिठाई मिळाली असती ?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

PSI Pre 2012 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.