ASO 2012 - Main Paper 1

1. 

देवनागरी लिपी असणा-या भाषा कोणत्या ?

2. 

खालीलपैकी अचूक शब्द निवडा

3. 

'शुभ-पवित्र-शिव' म्हणजे

4. 

धारवाडी काटा म्हणजे

5. 

जे खळांची व्यंकटी सांडो' यातील अधोरेखित खळ शब्दाचा अर्थ काय ?

6. 

पुढीलपैकी परदेशी शब्द कोणते ?

7. 

'भंग' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सांगा

8. 

‘लिहिण्याची हातोटी' या शब्दसमूहासाठी योग्य पर्याय निवडा

9. 

हलकी वाहने डाव्या बाजूने न्या' अधोरेखित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ? 

10. 

अजर' म्हणजे

11. 

“आवक' या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द सांगा

12. 

खालीलपैकी अयोग्य पर्याय निवडा

13. 

'सांगोपांग' या शब्दातून नेमकेपणाने व्यक्त होणारा अर्थ काय ?

14. 

योग्य शब्द निवडा

15. 

श्रीमंत माणसे अतिशय चैनबाजी करतात या वाक्यातील अधोरेखित वाक्यखंडासाठी अचूक शब्द निवडा

16. 

अली, मधुप, मिलिंद म्हणजे

17. 

घड्याळाने पाच वाजल्याचे दर्शविले' या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा

18. 

पतिपत्नीस एकत्र जेवावयास बोलावले तर त्यांस ___________ म्हणतात.

19. 

खालीलपैकी सिद्ध शब्द ओळखा

20. 

खालील शब्दांतून वस्त्र व आकाश अर्थ असलेला शब्द निवडा 

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018