PSI Main 2012 - Paper 1

PSI Main 2012 - Paper 1 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

पुढील 'आज्ञार्थ' क्रियापदावरून कोणत्या गोष्टीचा बोध होतो? 'तेवढी खिडकी लाव पाहू ...'

2.

'हा शर्ट मी अंदाजानं आणलाय, पण सुदैवानं तुला अगदी छान बसतो आहे' अधोरेखित शब्दाचा वाक्यप्रचार ओळखा - 

3.

आम्हा मुलांना कोण विचारतो ? वरील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची अचूक शब्दजात सांगा?

4.

'तो घरी जातो' या वाक्यातील प्रयोग कोणता ?

5.

'अब्द' या शब्दाचा पर्यायी शब्द ओळखा :

6.

'हे कोणीही कबूल करील.' या वाक्यातील उद्देश्य कोणते ?

7.

खालीलपैकी योग्य 'उद्गारवाचक' वाक्य ओळखा.

8.

गाळलेल्या जागी योग्य शब्द लिहा. 

राजीव, पंकज, अंबुज, ________ .

9.

'पोपट पेरू खातो', या वाक्यातील कर्म कोणत्या विभक्तीत आहे.

10.

कर्तव्यदक्ष शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

11.

खालील सामासिक शब्दाचा प्रकार ओळखा.

महादेव _______ .

12.

पुढील पर्यायातून ‘अनेकार्थी शब्दगट' शोधा. 

हवा -

13.

'स्वकपोलकल्पित' म्हणजे काय?

14.

'वर-पिता मुलाच्या लग्नात तोच्यात वावरत असतो.'

अधोरेखित शब्दाची शब्दजात सांगा. 

15.

'रामाकडून रावण मारला गेला' या प्रयोगाचे नाव सांगा?

16.

पुढीलपैकी कोणता शब्द 'समुदायवाचक' आहे. 

17.

अचूक अर्थाचा ‘समोच्चारी' शब्द शोधा.

भाव - 

18.

 खालीलपैकी 'शुद्ध शब्दयोगी अव्यय ओळखा -

19.

पुढील पर्यायातून ‘अचूक' शब्द निवडा : 

अंशाभ्यस्त __________ .

20.

माझ्या नणंदेच्या सासूने तिला उभ्या वर्षात एकदाही माहेरी पाठविली नाही' या वाक्यातील विधेय ओळखा - 

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

PSI Main 2012 - Paper 1 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.