STI Main 2014 - Paper 1

1. 

‘सूर-पारंब्याचा खेळ अलीकडे कुठे दिसला नाही' या वाक्याचा प्रकार व काळ ओळखा. खालीलपैकी अचूक पर्याय निवडा.

2. 

विरामचिन्हांचा अचूक वापर केलेले पुढीलपैकी वाक्य ओळखा व अचूक पर्याय निवडा.

3. 

धनुर्धारी रामाने बलाढ्य रावणाला बाण मारून ठार केले' या वाक्यातील उद्देश्य कोणते ?

4. 

खालीलपैकी कोणता शब्द तिन्ही लिंगात सोयीस्करपणे वापरला जातो ?

5. 

ते तत्व साधं आहे त्याचा अर्थ समजला पाहिजे. ते दुधारी तलवारीसारखं आहे. ते कापत जातं.' या वाक्याचे (केवल + मिश्र वाक्य) असे संकलित केलेले अचूक वाक्य कोणते ?

6. 

'हा, ही, हे’ _________ ही सर्वनामे कोणत्या प्रकारची आहेत ?

7. 

'व्यंग्यार्थ' वाक्य कोणते ते पर्यायी उत्तरातून अचूक शोधा.

8. 

'मला जिना चढवतो' या वाक्यातील प्रयोग कोणता ?

9. 

'योग्य व भांडे' हे दोन्ही अर्थ व्यक्त होणारा शब्द कोणता ? 

10. 

पुढील पर्यायांपैकी व्यंजनसंधीचे उदाहरण कोणते ? तो अचूक पर्याय निवडा. 

11. 

मुले घरी जातील.' हे वाक्य खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे आहे ?

12. 

राम वनात जातो. या वाक्यात एकूण किती मूलध्वनी आहेत ? 

13. 

वाक्यातील कर्ता-कर्म-क्रियापद यांच्या परस्परसंबंधाला __________ असे म्हणतात.

14. 

“ओ' हा स्वर कोणत्या प्रकारचा आहे ? 

15. 

'रमाकांत' हा सामासिक शब्द समासाच्या कोणत्या प्रकारातील आहे ?

16. 

'अ' व 'ब' गटातील पर्यायी उत्तरांतून योग्य जोड्या असणारे पर्यायी उत्तर कोणते ? 

17. 

खालील वाक्यातील ‘विधेय पूरक कोणते ?

“श्रीकृष्णाने सांदीपनींना गुरुदक्षिणा दिली.

18. 

खालील जोडशब्दातील पर्यायी उत्तरांतील कोणते पोटशब्दाचे उत्तर बरोबर आहे ? 

'वाक्ताडन’

19. 

खालील शब्दातील वर्णरचना पर्यायी उत्तरातून योग्य अशी कोणती आहे ? 

‘अमृतध्वनी'

20. 

साखर देताना सुभाष हसला. या वाक्यातील देताना' हा शब्द _____________ आहे.

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018