पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी पोलीस शिपाई भरती २०१९

पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी पोलीस शिपाई भरती २०१९ Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.
नऊ रात्रींचा समुह' हा विग्रह कोणत्या सामासिक शब्दाचा आहे.

2.
पुढील वाक्यात कोणते विरामचिन्ह द्यायचे राहिले आहे? 
आई म्हणाली, दीप्ती तू आज मला कामात मदत कर.

3.
उचित पर्याय शोधा.
मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये.' 

4.
विभक्ती ओळखा. मी हसतो.'

5.
काळ ओळखा. संजीवनी सायकल चालवत होती.'

6.
अनुस्वारांचा भित्र उच्चार असलेली शब्द जोडी कोणती ?

7.
वाक्याचा प्रकार ओळखा.
‘पाऊस पडला असता तर पिक चांगले आले असते.'

8.
संयुक्त वाक्य ओळखा.

9.
वाक्याचे प्रकार ओळखा. सर्वात योग्य पर्याय निवडा.
i) जर पाऊस चांगला पडला तर पिक चांगले येईल. 
ii) वासुदेव फडके हे पहिले क्रांतीकारी होते.
iii) त्याला नोकरी लागली कारण त्याने खूप मेहनत घेतली. 

10.
खालील शब्दांमधून विभक्ती तत्पुरुष समास ओळखा.

11.
मध्यमपद लोपी समास असलेला शब्द कोणता ?

12.
 पुढील पद्यपंक्तीतील अलंकार ओळखा.
'लहानपणा दे गा देवा मुंगी साखरेचा रवा ऐरावत रत्न थोर । त्यासी अंकुशाचा मार ॥

13.
मंदाक्रांता' या अक्षरगणवृत्तीतील प्रत्येक चरणामध्ये किती अक्षरे असतात ?

14.
दगड' हा शब्द कोणत्या प्रकारात मोडतो?

15.
'त्याने आता घरी जावे' या विधानातील कर्म ओळखा.

16.
'आम्ही त्या दिवशी सकाळी दहा वाजता सातान्यास जाण्याची खटपट केली.’  या विधानातील कर्म कोणते आहे? सर्वात योग्य पर्याय निवडा. 

17.
'खाणारा' हा कोणत्या प्रकारांचा शब्द आहे ? सर्वात योग्य पर्याय निवडा.

18.
पोटात कावळे ओरडायला लागले. ' या वाक्यातून शब्द शक्तीचा कोणता अर्थ व्यक्त होतो.

19.
खालीलपैकी योग्य विराम चिन्हांचा उपयोग केलेले वाक्य कोणते ?

20.
खालीलपैकी कोणता शुद्ध लेखन नियमानुसार अचूक आहे?

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी पोलीस शिपाई भरती २०१९ Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.