MahaNMK > Question Papers > राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २००९

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २००९

Q. 1

कोणत्या भारतीय क्रिकेटपटूला 2008 सालचा आय सी सी एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू म्हणून गौरविण्यात आले?

Answer
Report
Q. 2

सध्याचा किंमत निर्देशांक मोजण्यासाठी कोणते वर्ष ‘आधार वर्ष' म्हणून मानले जाते?

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 3

खालीलपैकी कोणती योजना जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही ?

Answer
Report
Q. 4

खालील पैकी कोणत्या राज्यात द्विगृही कायदेमंडळ आहे?

Answer
Report
Q. 5

1905 मध्ये बंगालच्या फाळणीची घोषणा __________ ह्यांनी केली.

Answer
Report
Q. 6

जर DUTY म्हणजे 4-21 - 20 - 25, तर TALK म्हणजे _____________ .

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 7

भारताच्या इ.स. 2004-05 च्या आयात निर्यात धोरणात निर्यातीपासून उत्पन्न आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी निवडलेली प्रमुख क्षेत्रे ___________ ही आहेत.

Answer
Report
Q. 8

प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी आकृति कोणती ? 

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 9

खालील संख्यामाला पूर्ण करा

8, 3, 16, 6, 24, 9, 32, ?

Correct Answer is : 2
Answer
Report
Q. 10

मत्स्य उत्पादन क्रांतीस कोणते नांव दिले जाते?

Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.