MahaNMK > Question Papers > संचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (नागपूर - अमरावती विभाग) - शिपाई- २०१४

संचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (नागपूर - अमरावती विभाग) - शिपाई- २०१४

Q. 1

केंद्रीय कृषीमंत्री कोण आहेत?

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 2

विदर्भात कृषी विद्यापीठ कुठे आहे?

Answer
Report
Q. 3

भारतीय राज्यघटना समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

Answer
Report
Q. 4

विदर्भातील पहिला सरकारी साखर कारखाना कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

Answer
Report
Q. 5

महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री कोण आहेत?

Answer
Report
Q. 6

खालीलपैकी अनेकवचनी शब्द ओळखा.

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 7

लॅबमध्ये ज्या मशीनव्दारे फोटो प्रिंट तयार होते त्या मशीनला काय म्हटले जाते?

Correct Answer is : 1
Answer
Report
Q. 8

महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कोत्न्या सभागृहाचे सदस्य आहेत?

Answer
Report
Q. 9

समर्थ रामदास स्वामी यांचे जन्मगाव कोणते?

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 10

शक्तीस्थळ हे कोणत्या भारतीय नेत्यांचे समाधीस्थळ आहे?

Correct Answer is : 3
Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.