MahaNMK > Question Papers > जलसंपदा विभाग : पद - शिपाई

जलसंपदा विभाग : पद - शिपाई

Q. 1

भारताचे राष्ट्रीय फुल कोणते?

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 2

आपण विश्वास ठेवू नये.

Answer
Report
Q. 3

सूर्य – चंद्र – पृथ्वी एकारेषेत आल्यास काय म्हणतात?

Answer
Report
Q. 4

लो. टिळकांनी कोणते वृत्तपत्र सुरु केले होते?

Correct Answer is : 4
Answer
Report
Q. 5

बहिण भावाला राखी बांधते तो सण म्हणजे …………

Correct Answer is : 3
Answer
Report
Q. 6

ताडोबा अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

Answer
Report
Q. 7

शिशिर ऋतूत हवाकशी असते?

Answer
Report
Q. 8

शिवरायांनी तोरणागडाचे कोणते नामकरण केले?

Correct Answer is : 1
Answer
Report
Q. 9

खालीलपैकी कोणत्या मातीला लोम असे नाव आहे?

Answer
Report
Q. 10

खालीलपैकी सर्वात कठीण पदार्थ कोणता?

Correct Answer is : 3
Answer
Report

No More Results. Thank You !..

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2022 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.