ASO 2017 - Main Paper 1

1. 

विधाने वाचा.

2. 

'गैर' हा कोणता भाषेतील उपसर्ग नाही ?
a. संस्कृत उपसर्ग

b. अरबी उपसर्ग

c. मराठी उपसर्ग

d. पारशी उपसर्ग 

3. 

पुढीलपैकी कोणता प्रकार कृदन्ताचा नाही ?

4. 

पुढील विधाने वाचा.
a. उपसर्ग अव्ययरूप असतात ते मूळ शब्दांचा अर्थ फिरवतात.

b. उपसर्गाचा वापर वाक्यात स्वतंत्रपणे करता येतो.

c. धातूंना जोडल्या जाणा-या प्रत्ययाला ‘कृत्' म्हणतात. 

5. 

खाली मराठी व्याकरणातील संधीचे काही प्रकार व त्यांची उदाहरणे दिलेली आहेत. 

6. 

प्रसादला गरम दूध खूप आवडते' - या वाक्यातील कर्ता ओळखा.

7. 

पुढील विधाने वाचा.
a. धातूला प्रत्यय लागूनही क्रिया अपूर्ण आहे असे दर्शविणा-या शब्दांना अपूर्ण क्रियापदे म्हणतात.  

b. अकर्मक क्रियापदांना कर्माची आवश्यकता नसते.
c. काही क्रियापदाना दोन कर्मे असतात.

8. 

मधु लाडू खातो' या वाक्याचा रीतिवर्तमानकाळ ओळखा. 

9. 

खालील वाक्याचे केवलवाक्य करा : ‘आरती सुरू झाली, घंटानाद सुरू झाला.

a. आरती सुरू झाली व घंटानाद सुरू झाला.

b. जेव्हा आरती सुरू झाली तेव्हा घंटानाद सुरू झाला. 

c. आरती सुरू झाली आणि घंटानाद सुरू झाला.
d. आरती सुरू झाल्यावर घंटानाद सुरू झाला. 

10. 

'गोरगरिबांचे रक्त शोषणाच्या या समाजातील जळवा ठेचून काढल्या पाहिजेत' - या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा. 

11. 

'नवलाई, गारवा, मित्रत्वे, शहाणपणा, देवत्व' ही नामाच्या कोणत्या प्रकारात येतात ? 

12. 

जर दोन किंवा अधिक केवल वाक्ये प्रधानत्व बोधक अव्ययानी जोडली तर  _______ वाक्य तयार होते.

13. 

'देशीशब्दां' चा योग्य तो गट ओळखा.

14. 

पुढील विधाने वाचा.
a. होकारार्थी वाक्यांना करणरूपी वाक्ये म्हणतात.

b. वाक्यात अट असेल तर त्यास आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात.

c. क्रियापदाच्या रूपावरून शक्यता, योग्यता, इच्छा या विषयीचा बोध झाल्यास त्यांना स्वार्थी वाक्ये म्हणतात. 

15. 

चूक की बरोबर.
a. कर्तरि प्रयोगात क्रियापदाचे रूप कर्त्यांच्या लिंग-वचने-पुरुषानुसार बदलते.

b. कर्तरि प्रयोगात क्रियापदाचे रूप कर्माच्या लिंग-वचनानुसार बदलते. 

16. 

पुढील वाक्यातील आधारपूरक विधेयपूरक ओळखा ‘हा रस्ता मोठ्या रस्त्याला मिळतो'.

17. 

पोर्तुगीज शब्दांचा गट ओळखा.

18. 

पुढीलपैकी कोणत्या वाक्प्रचाराचा अर्थ बरोबर नाही ?

19. 

पुढील विधाने वाचा.
a. कासव हळूहळू चालते.

b. मुले वर्गाबाहेर मोठमोठ्याने गप्पा मारीत उभी होती.

वरील वाक्यातील विधेय विस्तारक ओळखा. 

20. 

'विपत्काल' या शब्दाची संधी खालीलपैकी कोणत्या पोट शब्दांनी केली जाते ? 

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018