ASO 2016 - Main Paper 1

ASO 2016 - Main Paper 1 Questions And Answers:

आपल्या मित्रांना पाठवा :
1.

कुत्र्याने चावा घेतला ? अधोरेखित शब्दाचे नाम कोणते ?

2.

दोन विजातीय स्वर एकत्र येऊन एक _________ निर्माण होते.

3.

‘तलाव' या शब्दाला खालील कोणते शब्द समानार्थी आहेत ?

4.

पुढील शब्दाचा लाक्षणिक अर्थ सांगा.

‘घरदार सोडून निघून जाणे सर्व चीजवस्तू दान देण्यास सांगणे.'

5.

खालील शब्द समूहाचा समूह दर्शक शब्द लिहा :

'जाणून घेण्याची इच्छा असणारा .

a. हुशार 

b. जिज्ञासू 

c. अभ्यासू 

d. जागृत

6.

पदार्थवाचक नावे ओळखा. 

7.

पुढील विधाने वाचा. 

a. तत्सम शब्द संस्कृतमधून रूपबदल न होता येतात पण अनेकदा त्यांच्या अर्थात बदल होतो.

b. देशी शब्दांची सरल व्युत्पत्ती सांगता येते.

8.

चूक की बरोबर सांगा. 

a. प्राचीनकाळी भारतात ब्राह्मी आणि खरोष्ठी या दोन लिप्या प्रचारात होत्या.

b. खरोष्ठी ही आर्य भारतीय लिपी आहे.

c. ब्रह्मदेवाने निर्माण केलेल्या लिपीला ब्राह्मीलिपी म्हणतात.

9.

पुढीलपैकी योग्य शब्द कोणता ते लिहा ?

10.

खाली दिलेल्या वाक्यांतून ‘सार्वनामिक विशेषण' असलेल्या वाक्याचा योग्य पर्याय लिहा.

11.

उद्गारातील भाव सौम्य असतो म्हणून केवलप्रयोगी अव्ययानंतर खालील कोणते विरामचिन्ह वापरले जाते ?

12.

चूक की बरोबर 

a. विकृत शब्दांना तत्सम शब्द म्हणतात 

b. सिद्ध शब्द तद्भव शब्द नसतात

c. रूढीमुळे अर्थ प्राप्त झालेल्या शब्दांना रूढ शब्द म्हणतात

13.

सामान्यरूप असलेली शब्दजोडी ओळखा : 

a. नदी - नदीला

b. भरभर - भाराभर

c. साठा - साठये

d. देखील - देखलेपण

14.

खाली दिलेल्या शब्दांच्या यादीतून एकाच अर्थाचे शब्द तीन वेगवेगळया लिंगात आढळतात. योग्य पर्याय लिहा.

15.

जोड्या जुळवा :  

16.

पुढील विधाने वाचा.

a. कर्मणिप्रयोगात कर्म प्रथमेचे असते.

b. कर्मणिप्रयोगात क्रियापद सकर्मक असते.

c. ती अभ्यास करते, हे भावेप्रयोगाचे उदाहरण आहे.

17.

कुणी कोडे माझे उकलील का - या वाक्याचे होकारार्थी वाक्य करा :

18.

नास्तिक, नापसंत, अनादर, अपुरा, अयोग्य - ही पदे कोणत्या समासाची आहेत ? 

19.

जोड्या जुळवा : 

20.

अर्धी रक्कम, पाव हिस्सा, पाऊण माप' ही संख्यावाचक विशेषणे विशेषणाच्या कोणत्या प्रकारात मोडतात ? 

अधिक प्रश्न पुढील पेजवर:

ASO 2016 - Main Paper 1 Question And Answers

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.