ASO 2015 - Main Paper 1

1. 

‘अरी' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द पुढीलपैकी कोणता?

2. 

पर्यायी उत्तरांतील कोणते धातुसाधित गटाबाहेरचे आहे ?

3. 

खाली दिलेल्या वाक्यांतून विशेषण असणारे वाक्य निवडा.

4. 

खालील पर्यायी उत्तरांतील ‘तत्सम शब्द' कोणता? 

5. 

'सुधाने निबंध लिहिला असेल'. या वाक्याचा काळ ओळखा : 

6. 

खालील प्रांत व त्यांचे स्वदेशी शब्द यांच्या योग्य जोड्या जुळवा : 

7. 

पुढील विधाने वाचा :

(a) 'अँ' व 'ऑ' हे नवे स्वरादी मराठीत इंग्रजीतून आले.

(b) 'अं' व 'अ' हे दोन स्वरादी नाहीत. 

(c) ए, ऐ हे संयुक्त स्वर नाहीत. 

पर्यायी उत्तरे :

8. 

पुढील शब्दातील उपसर्गघटित शब्द निवडा :

9. 

'हसरा मुलगा' या वाक्यातील 'हसरा' या शब्दातील 'रा' हा प्रत्यय कोणत्या अर्थाचा आहे?

10. 

पर्यायी उत्तरांतील ‘विद्यर्थी क्रियापद' असलेले वाक्य कोणते ?

11. 

'मूर्खपणाचा सल्ला देणारा' - या शब्दसमूहाला खाली दिलेल्या शब्दसमूहातील लागू न पडणाच्या शब्दाचा पर्याय
द्या :

12. 

“आई मुलाला हसविते' या वाक्यात हसविते हे _________ क्रियापद आहे.

13. 

पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा :

(a) अकारांत पुल्लिंगी नामाचे सामान्यरूप आ - कारांत होते.

(b) अकारांत स्त्रीलिंगी नामाचे सामान्यरूप एकवचनात ए - कारांत होते.

पर्यायी उत्तरे :

14. 

वचनभेदाप्रमाणे बदलणारी सर्वनामे किती आहेत ? पर्यायी उत्तरांतील योग्य पर्यायी उत्तर कोणते ?

15. 

'मज्जन' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?

16. 

विधाने वाचा : 

(a) न, म, ही अनुनासिके आहेत.

(b) द, ध, ही कठोर व्यंजने आहेत.

(c) प, फ, ही मृदु व्यंजने आहेत.

पर्यायी उत्तरे :

17. 

पुढील विधाने वाचा : 

(a) संयुक्त वाक्य तयार करताना केवल वाक्यातील क्रियापदाचे रूप बदलत नाही. 

(b) वाक्ये जोडताना पण, परंतु, आणि, व अशा प्रधानत्वबोधक उभयान्वयी अव्ययाचा संयुक्त वाक्य तयार
करताना उपयोग केला जात नाही. 

(c) केवल वाक्याचा एकच उद्देश असतो. 

पर्यायी उत्तरे : 

18. 

पर्यायी उत्तरांतील ‘तद्भव शब्द ओळखा.

19. 

पर्यायी उत्तरांतील ‘मिश्र वाक्य' कोणते ?

20. 

पर्यायी उत्तरांतील कोणते पर्यायी उत्तर गटाबाहेरचे आहे ?

आता मिळवा सर्व जाहिराती Telegram Channel वर (अगदी मोफत) - येथे क्लिक करा

Maha NMK Here You will get the list of all district from Maharashtra. You Can Select Any Disctrict From The List And Get Latest Recruitment News For The District. Keep Visiting MahaNMK Daily For The Latest Recruitment new and Free Job Alert 2018